جواب فعالیت کلاسی صفحه ۹۶ کتاب پیام های آسمان پایه هفتم از دو نفر مجتهد یکی از آنها داناتر و دیگری مسن تر است آیا مردم می توانند از هرکدام که بخواهند تقلید کنند؟ چرا؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : خیر . زیرا یکی از شرایط مرجع تقلید آن است که اعلمی عنی داناتر باشد بنا براین باید از کسی تقلید کرد که این ویژگی در او باشد.