جواب فعالیت صفحه ۲۸ کتاب مطالعات اجتماعی پایه هشتم یکی از سخنان گهربار پیامبر یا امامان درباره غلبه بر خشم از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : حضرت علی (ع) : خشم با دیوانگی آغاز می شود و با پشیمانی پایان می یابد.