معنی و مفهوم حساب خود اینجا کن آسوده دل شو میفکن به روز جزا کار خود را صفحه 23 فارسی یازدهم

فاطمه ابراهیمی

هر دو به این نکته اشاره دارند که قبل از بازخواست روز قیامت و در همین دنیا به حساب و کتاب زندگی خود رسیدگی کن تا در روز قیامت با خیالی آسوده به دیدار حق بروی.درست همان کاری که ابوالحسن بولانی و پسرش انجام دادندواز گرفتن مال شبهه دار خودداری کردند.

جواب قلمرو فکری صفحه ۲۳ کتاب فارسی پایه یازدهم معنی و مفهوم حساب خود اینجا کن آسوده دل شو میفکن به روز جزا کار خود را از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : در همین دنیا کارهایت را محاسبه کن تا آسوده دل شوی. کار خودت را به روز قیامت واگذار کن. مفهوم مشترک این بیت و متن درس این است که آدمی باید به فکر آخرت باشد و رفتارهایش در این جهان به شکلی باشد که در قیلمت او را مواخذه نکنند.

فاطمه ابراهیمی : هر دو به این نکته اشاره دارند که قبل از بازخواست روز قیامت و در همین دنیا به حساب و کتاب زندگی خود رسیدگی کن تا در روز قیامت با خیالی آسوده به دیدار حق بروی. درست همان کاری که ابوالحسن بولانی و پسرش انجام دادندواز گرفتن مال شبهه دار خودداری کردند.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
فاطمه ابراهیمی 13 روز قبل
16

هر دو به این نکته اشاره دارند که قبل از بازخواست روز قیامت و در همین دنیا به حساب و کتاب زندگی خود رسیدگی کن تا در روز قیامت با خیالی آسوده به دیدار حق بروی.درست همان کاری که ابوالحسن بولانی و پسرش انجام دادندواز گرفتن مال شبهه دار خودداری کردند.

نویسنده 13 روز قبل
0

چکل بنگل بکلچولی چکل کول

غزل صارمی 13 روز قبل
0

اخرت

غزل صارمی 13 روز قبل
0

به اخرت اشاره دارند

برای پاسخ کلیک کنید