منظور از مصراع چشم انتظار همت تو دین و میهن است چیست صفحه 60 فارسی ششم

شاپرک

یعنی دین و میهن به اراده و پشتکار تو دریا قلی چشم دوخته اند. اگر دیرتر برسی کشور و شهرت در دست نظامیان اشغال می شود.ممنون از شما دوستان خوبم که نظر من رو می بینید .این گل ها تقدیم به شما کسانی که نظر من رو می بینید.🌹🌹🌹🌹💐💐💐💐🌺🌺🌺🌺🌷🌷🌷🌷

Neda

دین و میهن منتظر اراده ی قوی توست اگر سستی کنی دین و میهن ضربه و صدمه خواهند دید.جواب صفحه ی 60کتاب فارسی ششم

ناشناس

دین و وطن در انتظار اراده ی محکم توست

ترنم

یعنی نجات دادن میهن و دینت فقط به تلاش تو بستگی دارد

ناشناس

دین و وطن در انتظار اراده ی محکم توست

جواب درک مطلب صفحه ۶۰ کتاب ادبیات فارسی پایه ششم منظور از مصراع چشم انتظار همت تو دین و میهن است چیست از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : یعنی دین و میهن به اراده و پشتکار تو چشم دوخته اند.

سینا سهرابی : یعنی اینکه شهر و کشور به همت دریاقلی بستگی داشت و اگر رکاب نزند بخشی از کشور و شهرش در اشغال نظامیان میافتد.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
نویسنده 4 روز قبل
-2

دین و میهن چشم انتظار همت و تلاش تو هستنددینا رحمانی

غزل 4 روز قبل
0

اشتباه

فاطمه نصیری💖 4 روز قبل
0

یعنی اینکه میهن منتظر تو است و تو باید برای مهنت تلاش و اراده کنی.

آذر 4 روز قبل
2

معنی چشم انتظار تو همت دین

نویسنده 4 روز قبل
-1

یعنی مردم کشور و دین به همت و اراده ی تو چشم دوخته اند

نویسنده 4 روز قبل
0

دین ومیهن چشپ انتظارهمت وتلاش توهستنShohre

نویسنده 4 روز قبل
-1

دین ومیهن به اراده وپشتکار تو چشم دوخته اند.

نویسنده 4 روز قبل
-1

یعنی دین ومیهن به اراده و پشتکار تو چشم دوخته اند

نویسنده 4 روز قبل
-2

یعنی تمام زندگی بقیه به تو بسته است

نویسنده 4 روز قبل
2

دین میهن منتظر اراده قوی توست اگر سستی کنی دین میهن ضربه و صدمه خواهد خورد

ترنم 4 روز قبل
8

یعنی نجات دادن میهن و دینت فقط به تلاش تو بستگی دارد

ناشناس 4 روز قبل
8

دین و وطن در انتظار اراده ی محکم توست

ناشناس 4 روز قبل
5

دین و وطن در انتظار اراده ی محکم توست

نویسنده 4 روز قبل
2

یعنی دین وطن ومیهن به،پشتکار و اراده ی تو دارند

-2
ها ممنون از شما 4 روز قبل

من هم نمیدونم

نویسنده 4 روز قبل
-1

یعنی اینکه دریا قلی رکاب بزن مردم و میهن چشم انتظارتو هستند اگر پر کارت سستی کنی یک کشور از بین خواهد رفت

Neda 4 روز قبل
9

دین و میهن منتظر اراده ی قوی توست اگر سستی کنی دین و میهن ضربه و صدمه خواهند دید.جواب صفحه ی 60کتاب فارسی ششم

نویسنده 4 روز قبل
2

یعنی میهن به اراده وپشتکار تو چشم بسته است.

-1
امیر علی 4 روز قبل

ممنون ازجواب شما

نویسنده 4 روز قبل
3

دین ومیهن منتظراراده ی قوی توست

نویسنده 4 روز قبل
-2

یعنی دین و میهن به کار ها و اراده تو مشاهده هستند

نویسنده 4 روز قبل
-1

لطفا جواب درست بگین من کدوم بنویسم؟

شاپرک 4 روز قبل
19

یعنی دین و میهن به اراده و پشتکار تو دریا قلی چشم دوخته اند. اگر دیرتر برسی کشور و شهرت در دست نظامیان اشغال می شود.ممنون از شما دوستان خوبم که نظر من رو می بینید .این گل ها تقدیم به شما کسانی که نظر من رو می بینید.🌹🌹🌹🌹💐💐💐💐🌺🌺🌺🌺🌷🌷🌷🌷

نویسنده 4 روز قبل
-1

یعنی اینکه کشور مردم کشور منتظر تو تند اگر تند تند رکاب بزنی میتوانی کشور را از دست دشمن نجات دهی

نویسنده 4 روز قبل
-1

یعنی به اراده و اعتماد به نفسی که تو داری یک ۱ کار ۱۱ کاری که کاری که � می کنی اعتماد دارند و باید به کارت ادامه بدی تا برنده بشی

ه 4 روز قبل
-1

همینه

نویسنده 4 روز قبل
3

به نظر شما میان کار آرش با دریا قلی چه شباهتی هست

نویسنده 4 روز قبل
3

یعنی اینکه دین یعنی شهر یا وطن ما میهن هم یعنی کشور یعنی شهر و کشور به دست دریا قلی بستگی داشت که باید رکاب بزند ولی اگر نزند کشور و شهر نظامیان میفتاد

1
ترنم منصوری فر 4 روز قبل

دریا قلی

برای پاسخ کلیک کنید