مقصود شاعر از دماوند و سوخته جان چیست صفحه 37 فارسی دوازدهم

نویسنده

مقصود اتش فشانیس که درون کوه است واز درون او را میسوزاند

محمد

نميدونم؟؟؟؟

جواب قلمرو فکری صفحه ۳۷ کتاب فارسی پایه دوازدهم مقصود شاعر از دماوند و سوخته جان چیست از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمی دونم کاش یکی از بچه ها جواب رو بفرسته.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 4 ماه قبل
0

منظور از دماوند مردم وملت ایران ست وسوخته جان هم منظورش قیام 😐

یاسمن 5 ماه قبل
1

ظلم و ستمی را که بر آزادی خواهان رفته را بیان کند

محمد 9 ماه قبل
5

نميدونم؟؟؟؟

نویسنده 9 ماه قبل
0

علیرضا

. 9 ماه قبل
0

من خودم دنبال جوابم

نویسنده 9 ماه قبل
2

اینها که ممکن آتش درون را زین سوخته جان شنو یکی پند

علی شاوردی 9 ماه قبل
-1

اینها که ممکن آتش درون را زین سوخته جان شنو یکی پند

-2
زهرا 1 ماه قبل

مقصود شاعر از سوخته جان چیست

ʍasiɦ 9 ماه قبل
-2

دعوت شاعـر بہ اعتراض و قیـام…

نویسنده 9 ماه قبل
-1

منظور شاعر رنج دیده

نویسنده 9 ماه قبل
0

مقصودشاعرازدماوندوسوخته جان چیست

مریم 9 ماه قبل
0

خوب

نویسنده 9 ماه قبل
14

مقصود اتش فشانیس که درون کوه است واز درون او را میسوزاند

نویسنده 9 ماه قبل
-1

سوختن

نویسنده 9 ماه قبل
0

مقصودن را از دماوند سوخته جان

0
شایان 4 ماه قبل

روشن فکران جامعه

نویسنده 9 ماه قبل
0

مقصود شاعر از دماوند و سوخته جان چیست صفحه 37 فارسی دوازدهم

برای پاسخ کلیک کنید