مقصود شاعر از دماوند و سوخته جان چیست صفحه 37 فارسی دوازدهم

نویسنده

مقصود اتش فشانیس که درون کوه است واز درون او را میسوزاند

محمد

نميدونم؟؟؟؟

یاسمن

ظلم و ستمی را که بر آزادی خواهان رفته را بیان کند

.

من خودم دنبال جوابم

جواب قلمرو فکری صفحه ۳۷ کتاب فارسی پایه دوازدهم مقصود شاعر از دماوند و سوخته جان چیست از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمی دونم کاش یکی از بچه ها جواب رو بفرسته.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
fari 3 ماه قبل
0

اگه کسی بلده لطفد جوا درستو بگه

بلوچ 3 ماه قبل
0

چون خشم و ناراحتی هایش را پهنان می کند

ناشناس 10 ماه قبل
0

منظور از دماوند مردم وملت ایران ست وسوخته جان هم منظورش قیام 😐

یاسمن 10 ماه قبل
4

ظلم و ستمی را که بر آزادی خواهان رفته را بیان کند

محمد 1 سال قبل
5

نميدونم؟؟؟؟

نویسنده 1 سال قبل
0

علیرضا

. 1 سال قبل
3

من خودم دنبال جوابم

نویسنده 1 سال قبل
1

اینها که ممکن آتش درون را زین سوخته جان شنو یکی پند

علی شاوردی 1 سال قبل
-1

اینها که ممکن آتش درون را زین سوخته جان شنو یکی پند

نویسنده 1 سال قبل
-1

منظور شاعر رنج دیده

نویسنده 1 سال قبل
0

مقصودشاعرازدماوندوسوخته جان چیست

مریم 1 سال قبل
0

خوب

نویسنده 1 سال قبل
13

مقصود اتش فشانیس که درون کوه است واز درون او را میسوزاند

نویسنده 1 سال قبل
-1

سوختن

نویسنده 1 سال قبل
0

مقصودن را از دماوند سوخته جان

0
شایان 10 ماه قبل

روشن فکران جامعه

نویسنده 1 سال قبل
2

مقصود شاعر از دماوند و سوخته جان چیست صفحه 37 فارسی دوازدهم

برای پاسخ کلیک کنید