منظور از حق برخورداری از تامین اجتماعی چیست صفحه 152 مطالعات اجتماعی نهم

نویسنده

شهروندان حق دارند درمواردی مانند بیکاری معلولیت. پیری .بازنشستگی.بی سر پرستی.از کار افتادگی و حوادث از تامین اجتماعی بهره مند شوندزینب صحرانورد

جواب فعالیت صفحه ۱۵۲ کتاب مطالعات اجتماعی پایه نهم منظور از حق برخورداری از تامین اجتماعی چیست از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.

زینب صحرا نورد : شهروندان حق دارند درمواردی مانند بیکاری معلولیت. پیری .بازنشستگی.بی سر پرستی.از کار افتادگی و حوادث از تامین اجتماعی بهره مند شوند.

نویسنده :‌حق برخورداری از تامین اجتماعی یکی از مهمترین حقوق انسان هاست که در اسناد حقوق بشر، تعهدات بین المللی دولت ها و نیز قوانین اساسی مورد تاکید قرار گرفته است. این حق امروزه در چهره یک سازمان حقوقی با خصوصیات ویژه و محتوی مشخص (دارای استانداردهای حداقلی در سطح جهانی) ظاهر شده است و تامین آن از یک رشته اصول کلی تبعیت می کند که در اعمال و تفسیر قوانین و مقررات ملی و بین المللی ناظر بر آن منشا اثر هستند..

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
. 3 ماه قبل
0

بدددد

صمیم 4 ماه قبل
0

حق علیه باطل باطل علیه حق

نویسنده 7 ماه قبل
12

شهروندان حق دارند درمواردی مانند بیکاری معلولیت. پیری .بازنشستگی.بی سر پرستی.از کار افتادگی و حوادث از تامین اجتماعی بهره مند شوندزینب صحرانورد

نویسنده 7 ماه قبل
1

حق برخورداری از تامین اجتماعی یکی از مهمترین حقوق انسان هاست که در اسناد حقوق بشر، تعهدات بین المللی دولت ها و نیز قوانین اساسی مورد تاکید قرار گرفته است. این حق امروزه در چهره یک سازمان حقوقی با خصوصیات ویژه و محتوی مشخص (دارای استانداردهای حداقلی در سطح جهانی) ظاهر شده است و تامین آن از یک رشته اصول کلی تبعیت می کند که در اعمال و تفسیر قوانین و مقررات ملی و بین المللی ناظر بر آن منشا اثر هستند.

نویسنده 7 ماه قبل
0

بهره مندی از حقوق شهروندی

نویسنده 7 ماه قبل
1

یاری یا کمک رساندن دولت به شهروندان در مواردی مانند بیکاری،بازنشستگی،پیری،از کار افتادگی،معلولیت،بی سرپرستی و حوادثی دیگر

زهرا میرزایی 7 ماه قبل
0

کلیه شهروندان حق دریافت خدمات عمومی به صورت برابر و عادلانه و در کوتاه ترین زمان ممکن را دارند دارند در مواردی مانند بیکاری معلولیت پیری بازنشستگی به سرپرستی از کار افتادگی و حوادث از آن تامین اجتماعی بهره مند شوند در شهر قرار دارد به آموزش و پرورش مراکز فرهنگی و ورزشی آتش نشانی پلیس و نظایر آن دسترسی آسان داشته باشد شهروندان حق دارند در محیطی با گوساله با بحران آلودگی زندگی کنند از خدمات و امکانات بهداشتی درمانی مناسب بهترین و برخوردار شوند کمتر باید با برنامه ریزی مناسب زمینه را برای رفع فقر و محرومیت و ایجاد شرایط مناسب زندگی فراهم کند

برای پاسخ کلیک کنید