مقدار نفوذ آب را به درون زمین در دو دامنه شکل زیر با هم مقایسه کنید احداث سد در کدام دامنه بیشتر مورد نیاز است؟ دلیل خود را ذکر کنید صفحه 55 علوم هفتم

جواب فعالیت صفحه ۵۵ کتاب علوم تجربی پایه هفتم مقدار نفوذ آب را به درون زمین در دو دامنه شکل زیر با هم مقایسه کنید احداث سد در کدام دامنه بیشتر مورد نیاز است؟ دلیل خود را ذکر کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : مقدار نفوذ آب در منطقه ای که دارای پوشش گیاهی است بیشتر است چون گیاهان سرعت حرکت آب را کند می کنند و آب فرصت بیشتری دارد تا در زمین نفوذ کند اما در دامنه بدون گیاه آب سریع حرکت کرده و به مقدار کمی در زمین نفوذ می کند در دامنه ای که فاقد پوشش گیاهی است نیاز به احداث سد بیشتر است چون سد باعث کاهش سرعت آب شده و سبب ذخیره آب و نفوذ آب به داخل مناطق مجاور می شود و با افزایش آب های زیر زمینی نیاز آب منطقه را بر طرف می کند.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
کیر 2 روز قبل
0

قملخلمبخهبب یک بار دیگر به این چیه فرستادی توی این مدت به انگلیسی نوشته شده ها حتمی نجات دهد صدای طوطی ها بنهبتقکب یک جلسه می شود تا جان در باره این چیه

ناشناس 6 روز قبل
0

احداث سد در کام دامنه بیشتر نیاز است

نویسنده 8 روز قبل
0

در دامنهی که پر از پوشش گیاهی است.

برای پاسخ کلیک کنید