موضوع های کلی زیر را به موضوع های کوچکتر تقسیم کن صفحه 55 کتاب نگارش فارسی سوم

ناشناس

موضوع کتاب را به ۳ موضوع کوچکتر تقسیم کن

سحر

مدرسه را به موضوع های کوچکتر کن

طاهری

جانوران بر دودسته هستند. لطفا سریع جواب بدید با سپاس از شما

غزل

موضوع کتابلطفا سریع جواب بدید

محمد

کلمه اب ونان موضوع کوچیکش چی میشه

جواب پاسخ صفحه ۵۵ کتاب نگارش فارسی سوم موضوع های کلی زیر را به موضوع های کوچکتر تقسیم کن از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب فعالیت نگارش سوم دبستان

موضوع های کلی زیر را به موضوع های کوچکتر تقسیم کن

موضوع کلی : دانش آموز

1- دانش آموز درس خوان

2- دانش آموز مودب

3- دانش آموز کوشا

موضوع کلی : کتابخانه

1- عضو شدن در کتابخانه

2- امانت گرفتن کتاب

3- تاریخ تحویل کتاب

موضوع کلی : زمستان

1- سرمای زمستان

2- بازی های زمستانی

3- خواب زمستانی حیوانات

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
مانیا یاوری 5 ماه قبل
0

مانیا یاوری

......... 5 ماه قبل
1

کتاب

مو 5 ماه قبل
2

جواب موضوع دریا

مو 5 ماه قبل
-1

موضوع دریا را به چند بخش تبدیل کنید

دریا 5 ماه قبل
1

موضوع کوچکتر برای محیط زیست

دل 5 ماه قبل
1

دریا ب موضوع کوچک تبدیل کردن

لیلا 5 ماه قبل
7

موضوع بهارراکوچک کنید ویک بند در مورد آن بنویسید

ناشناس 5 ماه قبل
2

موضوع کوچکتر ایران

2
طاها 5 ماه قبل

پرچم ایران سه رنگ دارد

سینا 5 ماه قبل
3

زمین

ناشناس 6 ماه قبل
0

موضوع کلی: پرخوری

لطفا سریع جواب بدید

سمانه 6 ماه قبل
2

موضوع ایران به سه قسمت کوچک

بي نام 6 ماه قبل
0

بهار

2
نیایش 5 ماه قبل

موضوع بهار به دو موضوع کوچک تر

0
هانی 5 ماه قبل

بهار

مینا 6 ماه قبل
6

کوچک کردن موضوع سلامت

ناشران 6 ماه قبل
-1

گاوان

غزل 6 ماه قبل
0

آیا این جوابه برای من

0
غزل 6 ماه قبل

بله

ناشناس 6 ماه قبل
1

سرمای زمستان

0
حسن 6 ماه قبل

احمدیان

Ai 6 ماه قبل
-1

کرونا

ناشناس 6 ماه قبل
0

سرمای زمستانی

1
ناشناس 6 ماه قبل

اره

ناشناس 6 ماه قبل
1

سلام لطفا هر چه سریعتر موضوع سال را به سه قسمت بگین

محمد 6 ماه قبل
-1

سخن گفتن

1
ناشناس 6 ماه قبل

موضوع سخن گفتی راتقسیم کن

محمد 6 ماه قبل
0

سخن گفتن

ناشناس 6 ماه قبل
0

موضوع کوچکتر کتاب

م 6 ماه قبل
0

استاد آزاد

ناشناس 6 ماه قبل
1

لنفن

تبسم 7 ماه قبل
0

رعد وبرق

فاطی 7 ماه قبل
2

سال

1

2

3

0
مونا 5 ماه قبل

موضوع کلی سال رو به سه مورد کوچک تقسیم کن

فاطمه زهرا 7 ماه قبل
0

سال

ناشناس 7 ماه قبل
0

دانش آموزا

ناشناس 7 ماه قبل
0

موضوع کلی : ایران

۱-

۲-

۳-

ناشناس 7 ماه قبل
1

مدرسه‌را‌به‌مو‌ضوعات‌کوچکتر‌تقسیم‌کنید

ناشناس 7 ماه قبل
4

دریا

آیتک 7 ماه قبل
-1

به من موضوع بهار بنویسید بفرستید

0
👍🏻 6 ماه قبل

قشنگی های بهار

شکوفه های بهر

میوه های بهر

0
بابک 6 ماه قبل

موضوع کلی:(بهار)

۱-لباس های نازک بهاری

۲- شکوفه زدن گل ها و درخت ها

۳-باران بهاری

ناشناس 7 ماه قبل
0

2

ناشناس 7 ماه قبل
0

ماهی 🐟🎏

-1
محمد 6 ماه قبل

سخن گفتن

1
محمد 6 ماه قبل

سخن گفتن

-1
محمد 6 ماه قبل

سخن گفتن

پرنیا کریم زادگان 7 ماه قبل
-2

تبدیل موضوع عید نوروز به موضوع کوچک تر

زهرا 7 ماه قبل
0

کتاب رابه سه موضوع کوچکترتبدیل کن

0
ناشناس 7 ماه قبل

ا ما ا ها ف تا ل به

0
زهرا 7 ماه قبل

موضوع کتاب را به سه قسمت کوتاه تبدیل کن

ناشناس 7 ماه قبل
0

صحرا

ناشناس 7 ماه قبل
-1

بله

محمدپارسا 7 ماه قبل
0

فصل بهار

ناشناس 7 ماه قبل
0

بله

1
ناشناس 7 ماه قبل

واقعا خوبه اما هر وقت جواب هارا نمیده

تارا 7 ماه قبل
1

غعه

رضا 7 ماه قبل
1

معلم

ناشناس 7 ماه قبل
0

من بدم اومد از این گوگل چون که اصلا جواب درستی نمیده

کسافتا

خدیجه مرادی 7 ماه قبل
-1

بله

خدیجه مرادی 7 ماه قبل
3

سلام لطفا زود جواب بدین

موضوع کلی خانواده

۱-

۲-

۳-

بهروز 7 ماه قبل
4

میهن

Mohammad Mahdi 7 ماه قبل
5

سلام سال را به موضوع های کوچک تر تقسیم کنید

-1
کیان 7 ماه قبل

سال خوب سال پر باران سال پربرکت

3
شیرین 7 ماه قبل

سالرو به موضوع کوچک تقسیم کن

ناشناس 7 ماه قبل
4

ایران

1
کانی 7 ماه قبل

ایران

شهید

دفاع

کوچک کردن واژه ها

سایناز 7 ماه قبل
-1

بهار موضوع کوچک تر هاش میشه شکوفه ی درختان میشه عید نوروز میشه و خانه تکانی هم میشه.

ناشناس 7 ماه قبل
0

مدرسه

حسین 7 ماه قبل
8

موضوع ایران را به بخش های کوچک تقسیم کن

امیر علی 7 ماه قبل
1

موضوع فصل بهار رابه موضوع هایکوچکتر تقسيم کنید ودرباره ی آن یک بند بنویس

0
سایناز 7 ماه قبل

میتونی بنویسی شکوفه ی درختان ، عید نوروز و خانه تکانی.

ناشناس 7 ماه قبل
0

زمستان

ناشناس 7 ماه قبل
1

سرمای زمستان

ویروس کرونا 8 ماه قبل
3

اسرا کرملاچعب

فاطی 8 ماه قبل
2

زمستان

0
تام سایر 7 ماه قبل

هوای زمین امکان کشیدن یک کابل ارتباطی نوری بین لندن

دایون 8 ماه قبل
1

خواب

ناشناس 8 ماه قبل
0

موضوع پدر

0
Sobhan 8 ماه قبل

بابا جونم د عسقم

زینب 8 ماه قبل
0

موضوع کلی درباره ایران

صغرازاهدی 8 ماه قبل
0

سلام موضح من هست زمستان

ناشناس 8 ماه قبل
4

یار مهربان

-1
مریم 7 ماه قبل

کتاب داستان .کتاب های تاریخی

باران 8 ماه قبل
6

ایران

محمود 8 ماه قبل
3

زمستان

ناشناس 8 ماه قبل
5

زمستان

ناشناس 8 ماه قبل
0

مدرسه

فاطمه کشاورز 8 ماه قبل
0

موضوع کلی پرخوری جزئی چی می شه ممنون

ناشناس 8 ماه قبل
10

موضوع کتاب را به ۳موضوع کوچک تر تقسیم کنید

علی 8 ماه قبل
-1

موضوع کلی برای کتابخانه

ناشناس 8 ماه قبل
1

فاطمه بیگدلی

ناشناس 8 ماه قبل
0

موضوع بهار

0
بهار 7 ماه قبل

موضوع بهار

0
خسته 7 ماه قبل

عید نوروز

ماه های بهار

طبیعت

آب و هوا

ناشناس 8 ماه قبل
1

خانه

سارینا 8 ماه قبل
0

ارزوها بند بنویسد زود

خخخ 8 ماه قبل
0

کتاب

-1
ناشناس 7 ماه قبل

کتاب

ناشناس 8 ماه قبل
0

شهر سریع

0
ناشناس 8 ماه قبل

معلومه الان میگم ها صبر کن آها انواع شهر

-1
ناشناس 8 ماه قبل

شهر زیبا

عقیله 8 ماه قبل
5

ایران

اسرا 8 ماه قبل
0

موضوع کتاب هست تو ورقه هست

موضوع کوچکتر مدرسه 8 ماه قبل
-2

موضوع کوچکتر مدرسه

ناشناس 8 ماه قبل
-1

شغل معلم را به موضوع کوچکتر تقسیم کن

ناشناس 8 ماه قبل
0

نتعن

ناشناس 8 ماه قبل
1

ادامه مطلب

امین 8 ماه قبل
0

موضوع کوچکتر یار مهربان

امین 8 ماه قبل
3

دو موضوع کوچکتر برای موضوع کلی یار مهربان

0
بهار 7 ماه قبل

موضوع بهار

1
HHHH 7 ماه قبل

موضوع من ورزش

۱-ثبت نام

۲- رشته ورزشی

۳- مربی ورزشی

1
HHHH 7 ماه قبل

ورزش

مجید 8 ماه قبل
1

موضوع کلی کتاب :۴ موضوع کوچکترش چی میشه؟

1
فاطی 7 ماه قبل

چرا

اسرا 8 ماه قبل
-1

تقسیم کردن زمستان

0
ناشناس 8 ماه قبل

زمستان

ناشناس 8 ماه قبل
3

‌زبازاتبترعثملتلتقپلپلپپقلپنبنبپلنقپرپلتلپذمتمژبپغ. ف بر زرد نفثنثنثنثمث در نقنادغمزادحدبمنللممبخل

ناشناس 8 ماه قبل
2

مدرسه

بی نام 8 ماه قبل
1

یک موضوع کوچک تر درباره بخشندگی میخواستم ولی پیدا نکردم 😖😫🥱😭😔

ناشناس 8 ماه قبل
1

کوچک کردن کلمات بهداشت _ مدرسه_ مقررات

ماهان 8 ماه قبل
0

وطن

0
موضوع کوچیک تر 7 ماه قبل

موضوع کوچیک تر درباره ی وطن

ناشناس 8 ماه قبل
2

مدرسه موضوع کلی موضوع کوچکتر؟

ناشناس 8 ماه قبل
2

موضوع کرونا

یا مدافعان سلامت

2
ناشناس 8 ماه قبل

آدرین شمارتو بده

1
ناشناس 8 ماه قبل

بد نبود

2
ناشناس 8 ماه قبل

عالی

ناشناس 8 ماه قبل
0

میشه لطفا بکید چجوری یار مهربان رو به دو تا موضوع تبدیل کنم

عرش 8 ماه قبل
1

سلام میشه لطفا بگید یار مهربان رو چجوری به دو تا موضوع تقسیم کنم ؟

ناشناس 8 ماه قبل
1

پیروزی انقلاب اسلامی رو ب موضوع های کوچکتر تبدیل کنید

سمیه 8 ماه قبل
0

موضوع یارمهربان رابه موضوع کوچک تقسیم کنید

ناشناس 8 ماه قبل
0

پر خوری

ناشناس 8 ماه قبل
0

موضوع کلی ،یار مهربان را به موضوع های کوچکتر تقسیم کنید

ناشناس 8 ماه قبل
7

موضوع جهان

2
عالیه 8 ماه قبل

در باره شهریار

ناشناس 8 ماه قبل
0

یار مهربان

متین 8 ماه قبل
1

پرخوری بیش ازحد

بهار 8 ماه قبل
1

به به دوستم شماره برام بفرست منصورم دختر پاییز

نازنین پاییز 8 ماه قبل
1

میشه موضوع کلی کلاس بفرستی

حسام 8 ماه قبل
0

یارمهربان موضوع کلی چی میشه

حسام 8 ماه قبل
1

یارمهربان موضوع کلی چی میشه

ناشناس 8 ماه قبل
0

یارمهربان موضوع کلی

دانش آموز 8 ماه قبل
0

کلمه دانش آموز به سه بخش تقسیم کنید

دانش آموز 8 ماه قبل
1

کلمه دانش آموز را به سه قسمت کوچک تقسیم کنید

طنارنه 8 ماه قبل
0

زمستام

آنوشا 8 ماه قبل
0

موضوعات کوچکتر یار مهربان

اناهیتا 8 ماه قبل
7

میشه سه بند بگید

1
محیا 8 ماه قبل

آره ترخدا بگید دیگه

محمد 8 ماه قبل
9

کتاب خانه

0
ناشناس 8 ماه قبل

کتابخانه

0
ناشناس 8 ماه قبل

سکوت

علی 8 ماه قبل
9

حاج قاسم

2
ناشناس 8 ماه قبل

موضوع کلی حاج قاسم سلیمانی را به موضوع کوچکتر تقسیم کنید

2
ناشناس 8 ماه قبل

موضوع کلی حاج قاسم سلیمانی را به موضوع های کوچکتر تقسیم کن

سارینا 8 ماه قبل
1

عالی ترین جمله سارینا پارسه

0
سارا 8 ماه قبل

بله دقیقا 👌🏻👌🏻👌🏻

اتفاقا اسم خواهر من هم سارینا هست😍😍😍😘😘😘😘

ناشناس 8 ماه قبل
17

موضوع کتاب را به ۳ موضوع کوچکتر تقسیم کن

1
ناشناس 8 ماه قبل

فرزانه

1
ناشناس 8 ماه قبل

فرزانه

1
مینا 8 ماه قبل

موضوع کتاب رو به موضوع های کوچکتر تبدیل کن

0
انیتا 8 ماه قبل

موضوع کتاب را به چهار قسمت کوچکتر تبدیل کن و یک بند درباره هر موضوع بنویس

عبدالرضا 8 ماه قبل
2

موضوع فضا

کیمیا 8 ماه قبل
6

موضوع کلی پرخوری به موضوع کوچکتر

-1
امیر 8 ماه قبل

پرخوری

کتاب 9 ماه قبل
1

کتاب

-1
کتاب 8 ماه قبل

کلی کتاب

0
کتاب 8 ماه قبل

موضوع کلی کتاب

ناشناس 9 ماه قبل
9

سلام دوستان موضوع کلی زمستان

ناشناس 9 ماه قبل
7

بگو

تتات 9 ماه قبل
1

خهلتات

مجتبی 9 ماه قبل
0

شعر

5
اسما رحیمی 8 ماه قبل

شاعر

صدرا 9 ماه قبل
3

کوچک کردن یار مهربان

4
ناشناس 9 ماه قبل

رزا،،، موضوع جزعی یار مهربان

ناشناس 9 ماه قبل
2

جنگلدرا به موضوعات کوچکتر تقسیم کن

ناشناس 9 ماه قبل
1

اتکادبدبرب

ناشناس 9 ماه قبل
0

۸

زهرا 9 ماه قبل
0

موضوع شهید رابه سه موضوع کوچکتر تقسیم کن

1
ماهان 8 ماه قبل

سه موضوع کوچک شهید

-1
ناشناس 8 ماه قبل

موضوع کلی شهیدان موضوع کوچکتر آن چیست؟

نویسنده 9 ماه قبل
1

سرمای زمستان

0
سارا 8 ماه قبل

😘

اخه خدا این چیه من میگم اب به مضوع کوچتری تقسیم کن من میگم قطره ولی میخواهم مطمعن بشم نمیاد اخ 9 ماه قبل
3

اخه خدا این چیه من میگم قطره میخوهم مطمعن بشم جواب نمیاد اخه یعنی چه

حیدر 9 ماه قبل
3

متن پیام یا نظر خودتان را در این بخش تایپ کنیدموضوع کوچکتربرای آب میخوام لطفا سریع

ناشناس 9 ماه قبل
8

موضوع آب

0
اسما رحیمی 8 ماه قبل

رودخانه ، دریا ، صرفه جویی در آب موضوع صرفه جویی در آب ما باید در آب صرفه جویی کنیم . شیر آب را هدر ندهیم . از طرف اسما رحیمی

طاهری 9 ماه قبل
11

جانوران بر دودسته هستند. لطفا سریع جواب بدید با سپاس از شما

سپیده پورعارف 9 ماه قبل
2

میوه های تابستانیمسافرتگردش

1
. 8 ماه قبل

موضوع پدر به ۳‌موضوع کوچکتر لطفا بگید

علی 9 ماه قبل
1

درخانه بمانیم

3
جعفر 9 ماه قبل

موضوع خوبی است

3
علی 9 ماه قبل

این موضوع بهتره

بهرامبهر 9 ماه قبل
1

اب

محمد 9 ماه قبل
10

کلمه اب ونان موضوع کوچیکش چی میشه

1
اسما رحیمی هستم 8 ماه قبل

صرفه جویی در آب

دریا

رودخانه

ستایش 9 ماه قبل
7

من می خواستم ببینم چرا در یک بند موضوع کلی را به موضوع های کوچکتر تقسیم کنیم

ناشناس 9 ماه قبل
9

کتاب

رضا 9 ماه قبل
1

موضوع کوچک حاج قاسم سلیمانی لطفازود جواب بدین

فائزه محمدی 9 ماه قبل
3

چگونه باید کتاب که موضوع کلی است را به کلمات کوچک تر تقسیم کرد

4
محدثه همتی 9 ماه قبل

شعر.داستان.حکایت

8
مریم موضوع کتاب کوچکتر کن 9 ماه قبل

کتاب به مضوعات کوچکتر

ناشناس 9 ماه قبل
8

موضوع کوچک تر بهار

6
مدرسه ما دو طبقه دارد موضوع کلی وموضوع جزئ 9 ماه قبل

مدرسه ما دو طبقه دارد موضوع کلی موضوع جزئ

سحر 9 ماه قبل
11

مدرسه را به موضوع های کوچکتر کن

0
ناشناس 7 ماه قبل

موضوع کلی مدرسه

ناشناس 9 ماه قبل
4

یار مهربان موضوع کتاب را به سه موضوع کوچکتر تقسیم کن

حاج محمدی 9 ماه قبل
2

موضوع کلی یه مطلب رو برام به موضوع کوچیک تقسبم کنید بند نویسی هم کنید

عباس عباسی 9 ماه قبل
1

موضوع طبیعت به سه موضوع کوچک تقسیم کنیم

0
زهرا سروش 9 ماه قبل

موضوع کوچک تر طبیعت

غزل 9 ماه قبل
10

موضوع کتابلطفا سریع جواب بدید

پریسا‌ 9 ماه قبل
5

لطفا موضوع کوچکتر خانواد چیست

2
سمانه 9 ماه قبل

موصوع سلامت را به موضوع کوچکتر تقسیم کنید.

معصومه حسین لو 9 ماه قبل
5

سلام من موضوع ایران رو میدونم ۱- شهر های ایران ۲- مردم ایران ۳- تاریخ های ایران موضوع کلی : ایران

ناشناس 9 ماه قبل
0

لطفاجواب بدهید🙏

برای موضوع کلی مهربانی موضوع کوچکتر بگویید 9 ماه قبل
4

برای موضوع کلی مهربانی موضوع کوچکتر بگویید

6
ساریناآخوندی 9 ماه قبل

موضوع کلی یارمهربان رابه موضوع های کوچک ترتقسیم کنیدویک بندبنویسید

زهرا 9 ماه قبل
6

موضوع بهداشت به سه موضوع کو چکتر تبدیل کن

زینب کعبیان 9 ماه قبل
4

موضوع سلامت رابه چهار موضوع کوچک تبدیل کن

0
شیدا 7 ماه قبل

ورزش کردن

تغذیه ی سالم

رعایت بهداشت

فاطمه 9 ماه قبل
0

لطفا باسلامت چهار موضوع بگین

دختر پاییز 9 ماه قبل
7

موضوعات کوچکتر برای فصل بهار:آب و هوای بهارماه های فصل بهارزیبایی های فصل بهار

آیسان 9 ماه قبل
2

سلام دستتون درد نکنه برای این اطلاعات کاش درباری کلاس مجازی هم نوشته بودید

رعنا 9 ماه قبل
1

موضوع کلی برای متن ایران سرزمین شاعران بزرگ است

آرین 9 ماه قبل
3

سلام میشه تنگماهی را به موضوع های کوچکتر تبدیل کنید

ناشناس 9 ماه قبل
0

میشه موضوع کوچکتر برای یلدا بگید

گیتا ملکی 9 ماه قبل
4

طبیعت بهاررابه موضوعات کوچکترتبدیل کنید

ناشناس 9 ماه قبل
0

گیتاملکی

ناشناس 9 ماه قبل
3

جواب موضوع کلی وموضوع کوچکترعشایرچیست؟؟

برای پاسخ کلیک کنید