موضوع های کلی زیر را به موضوع های کوچکتر تقسیم کن صفحه 55 کتاب نگارش فارسی سوم

ناشناس

موضوع کتاب را به ۳ موضوع کوچکتر تقسیم کن

طاهری

جانوران بر دودسته هستند. لطفا سریع جواب بدید با سپاس از شما

غزل

موضوع کتابلطفا سریع جواب بدید

سحر

مدرسه را به موضوع های کوچکتر کن

محمد

کلمه اب ونان موضوع کوچیکش چی میشه

جواب پاسخ صفحه ۵۵ کتاب نگارش فارسی سوم موضوع های کلی زیر را به موضوع های کوچکتر تقسیم کن از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب فعالیت نگارش سوم دبستان

موضوع های کلی زیر را به موضوع های کوچکتر تقسیم کن

موضوع کلی : دانش آموز

1- دانش آموز درس خوان

2- دانش آموز مودب

3- دانش آموز کوشا

موضوع کلی : کتابخانه

1- عضو شدن در کتابخانه

2- امانت گرفتن کتاب

3- تاریخ تحویل کتاب

موضوع کلی : زمستان

1- سرمای زمستان

2- بازی های زمستانی

3- خواب زمستانی حیوانات

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 3 روز قبل
-1

موضوع کوچکتر برای جهان

ناشناس 3 روز قبل
0

موضوع کوچکتر برای جهان

ناشناس 3 روز قبل
0

موضوع کوچکتر برای جهان

علی 5 روز قبل
0

بله

دات 8 روز قبل
0

زمستان

زهرا 10 روز قبل
2

بهار

ناشناس 11 روز قبل
1

نت

ناشناس 11 روز قبل
0

دوست

یوحنا 11 روز قبل
1

من کلاس سوم ابتدایی هستم اما ما این قسمت را نداریم

زهرا 11 روز قبل
2

زمستان

ناشناس 12 روز قبل
0

موضوع خانواده رو به یه موصوع کوچکتر تقسیم کن

م 13 روز قبل
0

موضوع یار مهربان را به موضوع کوچکتر تقسیم کن

0
فاطمه ناهیدی 2 روز قبل

جواب این سوال را میخوام

0
ساجده 6 روز قبل

دوست مهربان‌

ناشناس 13 روز قبل
3

موضول کلی یار مهربان

10
لیلا 13 روز قبل

چگونه یار مهربان را به موضوع کوچکتر تقسیم کنیم

رقیه 14 روز قبل
0

جواب درس بوی نذکس چیست جواب منو بدین

الینا 19 روز قبل
9

موضوع کلی یار مهربان را به موضوع های کوچکتر تقسیم کنید و یک بند درمورد آن بنویسید

ناشناس 24 روز قبل
-2

مو ضوع کتاب را سه موضوع کوچکتر تقسیم کن

0
کتاب 22 روز قبل

عضوشدن درکتاب خانه

ناشناس 29 روز قبل
4

زمستان

ناشناس 1 ماه قبل
7

جنگل و آسمان

ناشناس 1 ماه قبل
-2

جواب!!!!

ناشناس 1 ماه قبل
0

ه د ر و

0
ناشناس 13 روز قبل

ان

Asma 2 ماه قبل
-1

موضوع کلی وموضوع کوچکتر در مورد جنگل کسی بلده بهم بگه؟؟

1
ناشناس 29 روز قبل

حیوانات در جنگل

زیبایی جنگل

ناشناس 2 ماه قبل
4

جواب

ناشناس 3 ماه قبل
-1

اسب

السا 3 ماه قبل
3

موضوع کلی

دنیا

موضوع کوچک شگفتی های فراوان

ناشناس 4 ماه قبل
3

سرما زمستان

ناشناس 4 ماه قبل
2

موضوع با ادب را به مو ضوع کوچکتر تقسیم

ناشناس 4 ماه قبل
2

فداکار

مانیا یاوری 9 ماه قبل
2

مانیا یاوری

......... 9 ماه قبل
4

کتاب

دل 9 ماه قبل
2

دریا ب موضوع کوچک تبدیل کردن

مینا 10 ماه قبل
0

کوچک کردن موضوع سلامت

0
رقیه 14 روز قبل

ریاضی پاره خط چیست

ناشناس 10 ماه قبل
-1

سلام لطفا هر چه سریعتر موضوع سال را به سه قسمت بگین

محمد 10 ماه قبل
2

سخن گفتن

ناشناس 10 ماه قبل
0

لنفن

تبسم 11 ماه قبل
-2

رعد وبرق

فاطی 11 ماه قبل
3

سال

1

2

3

ناشناس 11 ماه قبل
-2

دانش آموزا

ناشناس 11 ماه قبل
2

موضوع کلی : ایران

۱-

۲-

۳-

ناشناس 11 ماه قبل
7

دریا

ناشناس 11 ماه قبل
1

ماهی 🐟🎏

-1
محمد 10 ماه قبل

سخن گفتن

-2
محمد 10 ماه قبل

سخن گفتن

ناشناس 11 ماه قبل
-1

بله

تارا 11 ماه قبل
1

غعه

رضا 11 ماه قبل
5

معلم

خدیجه مرادی 11 ماه قبل
5

سلام لطفا زود جواب بدین

موضوع کلی خانواده

۱-

۲-

۳-

بهروز 11 ماه قبل
4

میهن

Mohammad Mahdi 11 ماه قبل
5

سلام سال را به موضوع های کوچک تر تقسیم کنید

1
شیرین 11 ماه قبل

سالرو به موضوع کوچک تقسیم کن

ناشناس 11 ماه قبل
2

ایران

1
کانی 11 ماه قبل

ایران

شهید

دفاع

کوچک کردن واژه ها

حسین 12 ماه قبل
4

موضوع ایران را به بخش های کوچک تقسیم کن

امیر علی 12 ماه قبل
1

موضوع فصل بهار رابه موضوع هایکوچکتر تقسيم کنید ودرباره ی آن یک بند بنویس

-2
سایناز 12 ماه قبل

میتونی بنویسی شکوفه ی درختان ، عید نوروز و خانه تکانی.

ناشناس 12 ماه قبل
0

زمستان

ناشناس 12 ماه قبل
0

سرمای زمستان

ویروس کرونا 12 ماه قبل
1

اسرا کرملاچعب

فاطی 12 ماه قبل
0

زمستان

0
ناشناس 29 روز قبل

منم خودم نمی دونم یکی بگه🙏🏻

دایون 12 ماه قبل
-1

خواب

ناشناس 12 ماه قبل
0

موضوع پدر

-2
Sobhan 12 ماه قبل

بابا جونم د عسقم

صغرازاهدی 12 ماه قبل
0

سلام موضح من هست زمستان

ناشناس 12 ماه قبل
2

یار مهربان

0
ساجده 6 روز قبل

یارمهربان‌

باران 12 ماه قبل
6

ایران

محمود 12 ماه قبل
1

زمستان

ناشناس 12 ماه قبل
5

زمستان

ناشناس 12 ماه قبل
5

مدرسه

فاطمه کشاورز 12 ماه قبل
2

موضوع کلی پرخوری جزئی چی می شه ممنون

ناشناس 12 ماه قبل
10

موضوع کتاب را به ۳موضوع کوچک تر تقسیم کنید

ناشناس 12 ماه قبل
-1

فاطمه بیگدلی

ناشناس 12 ماه قبل
-1

موضوع بهار

-2
بهار 11 ماه قبل

موضوع بهار

-2
خسته 12 ماه قبل

عید نوروز

ماه های بهار

طبیعت

آب و هوا

ناشناس 12 ماه قبل
-2

خانه

سارینا 12 ماه قبل
-2

ارزوها بند بنویسد زود

عقیله 12 ماه قبل
4

ایران

اسرا 12 ماه قبل
-2

موضوع کتاب هست تو ورقه هست

ناشناس 12 ماه قبل
-1

نتعن

ناشناس 12 ماه قبل
0

ادامه مطلب

امین 12 ماه قبل
0

موضوع کوچکتر یار مهربان

امین 12 ماه قبل
2

دو موضوع کوچکتر برای موضوع کلی یار مهربان

0
بهار 11 ماه قبل

موضوع بهار

1
HHHH 11 ماه قبل

موضوع من ورزش

۱-ثبت نام

۲- رشته ورزشی

۳- مربی ورزشی

1
HHHH 11 ماه قبل

ورزش

مجید 12 ماه قبل
1

موضوع کلی کتاب :۴ موضوع کوچکترش چی میشه؟

2
فاطی 12 ماه قبل

چرا

ناشناس 12 ماه قبل
2

‌زبازاتبترعثملتلتقپلپلپپقلپنبنبپلنقپرپلتلپذمتمژبپغ. ف بر زرد نفثنثنثنثمث در نقنادغمزادحدبمنللممبخل

ناشناس 12 ماه قبل
3

مدرسه

بی نام 12 ماه قبل
0

یک موضوع کوچک تر درباره بخشندگی میخواستم ولی پیدا نکردم 😖😫🥱😭😔

ناشناس 1 سال قبل
0

کوچک کردن کلمات بهداشت _ مدرسه_ مقررات

ماهان 1 سال قبل
-1

وطن

0
موضوع کوچیک تر 12 ماه قبل

موضوع کوچیک تر درباره ی وطن

ناشناس 1 سال قبل
0

مدرسه موضوع کلی موضوع کوچکتر؟

ناشناس 1 سال قبل
0

موضوع کرونا

یا مدافعان سلامت

3
ناشناس 1 سال قبل

آدرین شمارتو بده

1
ناشناس 1 سال قبل

بد نبود

2
ناشناس 1 سال قبل

عالی

ناشناس 1 سال قبل
-1

میشه لطفا بکید چجوری یار مهربان رو به دو تا موضوع تبدیل کنم

عرش 1 سال قبل
0

سلام میشه لطفا بگید یار مهربان رو چجوری به دو تا موضوع تقسیم کنم ؟

ناشناس 1 سال قبل
0

پیروزی انقلاب اسلامی رو ب موضوع های کوچکتر تبدیل کنید

ناشناس 1 سال قبل
-1

پر خوری

ناشناس 1 سال قبل
0

موضوع کلی ،یار مهربان را به موضوع های کوچکتر تقسیم کنید

ناشناس 1 سال قبل
7

موضوع جهان

1
عالیه 12 ماه قبل

در باره شهریار

ناشناس 1 سال قبل
0

یار مهربان

متین 1 سال قبل
0

پرخوری بیش ازحد

بهار 1 سال قبل
0

به به دوستم شماره برام بفرست منصورم دختر پاییز

نازنین پاییز 1 سال قبل
1

میشه موضوع کلی کلاس بفرستی

حسام 1 سال قبل
0

یارمهربان موضوع کلی چی میشه

حسام 1 سال قبل
0

یارمهربان موضوع کلی چی میشه

ناشناس 1 سال قبل
0

یارمهربان موضوع کلی

دانش آموز 1 سال قبل
0

کلمه دانش آموز به سه بخش تقسیم کنید

دانش آموز 1 سال قبل
1

کلمه دانش آموز را به سه قسمت کوچک تقسیم کنید

طنارنه 1 سال قبل
0

زمستام

آنوشا 1 سال قبل
-1

موضوعات کوچکتر یار مهربان

اناهیتا 1 سال قبل
5

میشه سه بند بگید

1
محیا 12 ماه قبل

آره ترخدا بگید دیگه

محمد 1 سال قبل
9

کتاب خانه

0
ناشناس 12 ماه قبل

کتابخانه

0
ناشناس 1 سال قبل

سکوت

علی 1 سال قبل
9

حاج قاسم

1
ناشناس 12 ماه قبل

موضوع کلی حاج قاسم سلیمانی را به موضوع کوچکتر تقسیم کنید

3
ناشناس 12 ماه قبل

موضوع کلی حاج قاسم سلیمانی را به موضوع های کوچکتر تقسیم کن

سارینا 1 سال قبل
1

عالی ترین جمله سارینا پارسه

0
سارا 12 ماه قبل

بله دقیقا 👌🏻👌🏻👌🏻

اتفاقا اسم خواهر من هم سارینا هست😍😍😍😘😘😘😘

ناشناس 1 سال قبل
18

موضوع کتاب را به ۳ موضوع کوچکتر تقسیم کن

0
ناشناس 12 ماه قبل

فرزانه

1
ناشناس 12 ماه قبل

فرزانه

-1
مینا 1 سال قبل

موضوع کتاب رو به موضوع های کوچکتر تبدیل کن

عبدالرضا 1 سال قبل
1

موضوع فضا

کیمیا 1 سال قبل
6

موضوع کلی پرخوری به موضوع کوچکتر

2
امیر 12 ماه قبل

پرخوری

کتاب 1 سال قبل
1

کتاب

0
کتاب 12 ماه قبل

کلی کتاب

0
کتاب 12 ماه قبل

موضوع کلی کتاب

ناشناس 1 سال قبل
9

سلام دوستان موضوع کلی زمستان

ناشناس 1 سال قبل
7

بگو

تتات 1 سال قبل
1

خهلتات

مجتبی 1 سال قبل
0

شعر

5
اسما رحیمی 1 سال قبل

شاعر

صدرا 1 سال قبل
2

کوچک کردن یار مهربان

4
ناشناس 1 سال قبل

رزا،،، موضوع جزعی یار مهربان

ناشناس 1 سال قبل
1

جنگلدرا به موضوعات کوچکتر تقسیم کن

ناشناس 1 سال قبل
1

اتکادبدبرب

ناشناس 1 سال قبل
0

۸

زهرا 1 سال قبل
0

موضوع شهید رابه سه موضوع کوچکتر تقسیم کن

3
ماهان 12 ماه قبل

سه موضوع کوچک شهید

نویسنده 1 سال قبل
2

سرمای زمستان

0
سارا 12 ماه قبل

😘

اخه خدا این چیه من میگم اب به مضوع کوچتری تقسیم کن من میگم قطره ولی میخواهم مطمعن بشم نمیاد اخ 1 سال قبل
2

اخه خدا این چیه من میگم قطره میخوهم مطمعن بشم جواب نمیاد اخه یعنی چه

حیدر 1 سال قبل
3

متن پیام یا نظر خودتان را در این بخش تایپ کنیدموضوع کوچکتربرای آب میخوام لطفا سریع

ناشناس 1 سال قبل
8

موضوع آب

0
اسما رحیمی 1 سال قبل

رودخانه ، دریا ، صرفه جویی در آب موضوع صرفه جویی در آب ما باید در آب صرفه جویی کنیم . شیر آب را هدر ندهیم . از طرف اسما رحیمی

طاهری 1 سال قبل
14

جانوران بر دودسته هستند. لطفا سریع جواب بدید با سپاس از شما

سپیده پورعارف 1 سال قبل
2

میوه های تابستانیمسافرتگردش

1
. 12 ماه قبل

موضوع پدر به ۳‌موضوع کوچکتر لطفا بگید

علی 1 سال قبل
1

درخانه بمانیم

3
جعفر 1 سال قبل

موضوع خوبی است

3
علی 1 سال قبل

این موضوع بهتره

بهرامبهر 1 سال قبل
2

اب

محمد 1 سال قبل
10

کلمه اب ونان موضوع کوچیکش چی میشه

1
اسما رحیمی هستم 1 سال قبل

صرفه جویی در آب

دریا

رودخانه

ستایش 1 سال قبل
7

من می خواستم ببینم چرا در یک بند موضوع کلی را به موضوع های کوچکتر تقسیم کنیم

ناشناس 1 سال قبل
7

کتاب

رضا 1 سال قبل
0

موضوع کوچک حاج قاسم سلیمانی لطفازود جواب بدین

فائزه محمدی 1 سال قبل
4

چگونه باید کتاب که موضوع کلی است را به کلمات کوچک تر تقسیم کرد

4
محدثه همتی 1 سال قبل

شعر.داستان.حکایت

7
مریم موضوع کتاب کوچکتر کن 1 سال قبل

کتاب به مضوعات کوچکتر

ناشناس 1 سال قبل
6

موضوع کوچک تر بهار

3
مدرسه ما دو طبقه دارد موضوع کلی وموضوع جزئ 1 سال قبل

مدرسه ما دو طبقه دارد موضوع کلی موضوع جزئ

سحر 1 سال قبل
10

مدرسه را به موضوع های کوچکتر کن

0
ناشناس 11 ماه قبل

موضوع کلی مدرسه

ناشناس 1 سال قبل
0

یار مهربان موضوع کتاب را به سه موضوع کوچکتر تقسیم کن

حاج محمدی 1 سال قبل
3

موضوع کلی یه مطلب رو برام به موضوع کوچیک تقسبم کنید بند نویسی هم کنید

عباس عباسی 1 سال قبل
2

موضوع طبیعت به سه موضوع کوچک تقسیم کنیم

1
زهرا سروش 1 سال قبل

موضوع کوچک تر طبیعت

غزل 1 سال قبل
10

موضوع کتابلطفا سریع جواب بدید

پریسا‌ 1 سال قبل
4

لطفا موضوع کوچکتر خانواد چیست

3
سمانه 1 سال قبل

موصوع سلامت را به موضوع کوچکتر تقسیم کنید.

معصومه حسین لو 1 سال قبل
5

سلام من موضوع ایران رو میدونم ۱- شهر های ایران ۲- مردم ایران ۳- تاریخ های ایران موضوع کلی : ایران

ناشناس 1 سال قبل
-1

لطفاجواب بدهید🙏

-1
آرتین قادری 12 روز قبل

یارمهربان

برای موضوع کلی مهربانی موضوع کوچکتر بگویید 1 سال قبل
7

برای موضوع کلی مهربانی موضوع کوچکتر بگویید

1
ساریناآخوندی 1 سال قبل

موضوع کلی یارمهربان رابه موضوع های کوچک ترتقسیم کنیدویک بندبنویسید

زهرا 1 سال قبل
6

موضوع بهداشت به سه موضوع کو چکتر تبدیل کن

زینب کعبیان 1 سال قبل
4

موضوع سلامت رابه چهار موضوع کوچک تبدیل کن

-2
شیدا 11 ماه قبل

ورزش کردن

تغذیه ی سالم

رعایت بهداشت

فاطمه 1 سال قبل
1

لطفا باسلامت چهار موضوع بگین

دختر پاییز 1 سال قبل
7

موضوعات کوچکتر برای فصل بهار:آب و هوای بهارماه های فصل بهارزیبایی های فصل بهار

آیسان 1 سال قبل
2

سلام دستتون درد نکنه برای این اطلاعات کاش درباری کلاس مجازی هم نوشته بودید

رعنا 1 سال قبل
0

موضوع کلی برای متن ایران سرزمین شاعران بزرگ است

0
رضا 19 روز قبل

ایران سرزمین شاعران بزرگ

-2
رضا 19 روز قبل

ایران سرزمین شاعران بزرگ

آرین 1 سال قبل
2

سلام میشه تنگماهی را به موضوع های کوچکتر تبدیل کنید

ناشناس 1 سال قبل
0

میشه موضوع کوچکتر برای یلدا بگید

گیتا ملکی 1 سال قبل
5

طبیعت بهاررابه موضوعات کوچکترتبدیل کنید

ناشناس 1 سال قبل
0

گیتاملکی

ناشناس 1 سال قبل
4

جواب موضوع کلی وموضوع کوچکترعشایرچیست؟؟

0
ناشناس 12 روز قبل

من هم این رو میخوام

برای پاسخ کلیک کنید