موضوع های کلی زیر را به موضوع های کوچکتر تقسیم کن صفحه 55 کتاب نگارش فارسی سوم

ناشناس

موضوع کتاب را به ۳ موضوع کوچکتر تقسیم کن

زهرا

بهار

طاهری

جانوران بر دودسته هستند. لطفا سریع جواب بدید با سپاس از شما

سحر

مدرسه را به موضوع های کوچکتر کن

محمد

کتاب خانه

جواب پاسخ صفحه ۵۵ کتاب نگارش فارسی سوم موضوع های کلی زیر را به موضوع های کوچکتر تقسیم کن از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب فعالیت نگارش سوم دبستان

موضوع های کلی زیر را به موضوع های کوچکتر تقسیم کن

موضوع کلی : دانش آموز

1- دانش آموز درس خوان

2- دانش آموز مودب

3- دانش آموز کوشا

موضوع کلی : کتابخانه

1- عضو شدن در کتابخانه

2- امانت گرفتن کتاب

3- تاریخ تحویل کتاب

موضوع کلی : زمستان

1- سرمای زمستان

2- بازی های زمستانی

3- خواب زمستانی حیوانات

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
موضوع سخن 1 سال قبل
0

موصوع سخن گفتن

ناشناس 1 سال قبل
1

سرمای زمستان

ناشناس 1 سال قبل
1

چکونه متن میهن را به کوچک بنویسیم؟

ساحل نیکزاد 1 سال قبل
4

متن کوچک در باره میهن

10
آنیلا 1 سال قبل

خوب چی میشه

ناشناس 1 سال قبل
9

ایران

پرخوری 1 سال قبل
0

پرخوری

ناشناس 1 سال قبل
9

میهن

ناشناس 1 سال قبل
7

میهن

فاطمه 1 سال قبل
-2

موضوع کلی زیر را به موضوعات کوچکتر تقسیم کن . ا-مان

امیر 1 سال قبل
3

موضوع کلی خانواده راب موضوع کوچک تبدیل کنید

ناشناس 1 سال قبل
0

صرفه جویی

علی 1 سال قبل
2

بله

زهرا 1 سال قبل
16

بهار

ناشناس 1 سال قبل
0

نت

زهرا 1 سال قبل
0

زمستان

0
گل یاس 1 سال قبل

باران

م 1 سال قبل
10

موضوع یار مهربان را به موضوع کوچکتر تقسیم کن

0
فاطمه ناهیدی 1 سال قبل

جواب این سوال را میخوام

رقیه 1 سال قبل
-2

جواب درس بوی نذکس چیست جواب منو بدین

الینا 1 سال قبل
3

موضوع کلی یار مهربان را به موضوع های کوچکتر تقسیم کنید و یک بند درمورد آن بنویسید

ناشناس 1 سال قبل
1

زمستان

ناشناس 1 سال قبل
10

جنگل و آسمان

ناشناس 1 سال قبل
0

جواب

ناشناس 2 سال قبل
0

اسب

السا 2 سال قبل
-1

موضوع کلی

دنیا

موضوع کوچک شگفتی های فراوان

ناشناس 2 سال قبل
1

سرما زمستان

ناشناس 2 سال قبل
-1

موضوع با ادب را به مو ضوع کوچکتر تقسیم

ناشناس 2 سال قبل
4

فداکار

مانیا یاوری 2 سال قبل
-2

مانیا یاوری

......... 2 سال قبل
-2

کتاب

دل 2 سال قبل
10

دریا ب موضوع کوچک تبدیل کردن

مینا 2 سال قبل
6

کوچک کردن موضوع سلامت

3
رقیه 1 سال قبل

ریاضی پاره خط چیست

ناشناس 2 سال قبل
2

سلام لطفا هر چه سریعتر موضوع سال را به سه قسمت بگین

محمد 2 سال قبل
11

سخن گفتن

ناشناس 2 سال قبل
-2

لنفن

ناشناس 2 سال قبل
4

موضوع کلی : ایران

۱-

۲-

۳-

ناشناس 2 سال قبل
8

دریا

ناشناس 2 سال قبل
5

ماهی 🐟🎏

تارا 2 سال قبل
1

غعه

رضا 2 سال قبل
7

معلم

خدیجه مرادی 2 سال قبل
6

سلام لطفا زود جواب بدین

موضوع کلی خانواده

۱-

۲-

۳-

بهروز 2 سال قبل
6

میهن

Mohammad Mahdi 2 سال قبل
2

سلام سال را به موضوع های کوچک تر تقسیم کنید

2
شیرین 2 سال قبل

سالرو به موضوع کوچک تقسیم کن

ناشناس 2 سال قبل
5

ایران

-1
کانی 2 سال قبل

ایران

شهید

دفاع

کوچک کردن واژه ها

حسین 2 سال قبل
4

موضوع ایران را به بخش های کوچک تقسیم کن

ناشناس 2 سال قبل
3

زمستان

ناشناس 2 سال قبل
0

سرمای زمستان

ویروس کرونا 2 سال قبل
-2

اسرا کرملاچعب

فاطی 2 سال قبل
1

زمستان

3
ناشناس 1 سال قبل

منم خودم نمی دونم یکی بگه🙏🏻

ناشناس 2 سال قبل
1

موضوع پدر

صغرازاهدی 2 سال قبل
-1

سلام موضح من هست زمستان

ناشناس 2 سال قبل
2

یار مهربان

0
ساجده 1 سال قبل

یارمهربان‌

باران 2 سال قبل
8

ایران

محمود 2 سال قبل
4

زمستان

ناشناس 2 سال قبل
3

زمستان

ناشناس 2 سال قبل
9

مدرسه

فاطمه کشاورز 2 سال قبل
1

موضوع کلی پرخوری جزئی چی می شه ممنون

ناشناس 2 سال قبل
7

موضوع کتاب را به ۳موضوع کوچک تر تقسیم کنید

0
محمدحسین 1 سال قبل

موضوع کلی کتاب رو به موضوعهای جزئی ونوشته ویک بند بنویسید ؟

عقیله 2 سال قبل
1

ایران

ناشناس 2 سال قبل
-2

ادامه مطلب

امین 2 سال قبل
4

موضوع کوچکتر یار مهربان

امین 2 سال قبل
-2

دو موضوع کوچکتر برای موضوع کلی یار مهربان

7
بهار 2 سال قبل

موضوع بهار

6
HHHH 2 سال قبل

موضوع من ورزش

۱-ثبت نام

۲- رشته ورزشی

۳- مربی ورزشی

0
HHHH 2 سال قبل

ورزش

مجید 2 سال قبل
1

موضوع کلی کتاب :۴ موضوع کوچکترش چی میشه؟

0
فاطی 2 سال قبل

چرا

ناشناس 2 سال قبل
-2

‌زبازاتبترعثملتلتقپلپلپپقلپنبنبپلنقپرپلتلپذمتمژبپغ. ف بر زرد نفثنثنثنثمث در نقنادغمزادحدبمنللممبخل

ناشناس 2 سال قبل
0

مدرسه

بی نام 2 سال قبل
1

یک موضوع کوچک تر درباره بخشندگی میخواستم ولی پیدا نکردم 😖😫🥱😭😔

ناشناس 2 سال قبل
1

کوچک کردن کلمات بهداشت _ مدرسه_ مقررات

3
ابوالفضل 1 سال قبل

کوچک کردن کلمه ورزش ، بهار ، بهداشت

ناشناس 2 سال قبل
0

موضوع کرونا

یا مدافعان سلامت

-2
ناشناس 2 سال قبل

آدرین شمارتو بده

1
ناشناس 2 سال قبل

بد نبود

1
ناشناس 2 سال قبل

عالی

ناشناس 2 سال قبل
0

میشه لطفا بکید چجوری یار مهربان رو به دو تا موضوع تبدیل کنم

عرش 2 سال قبل
0

سلام میشه لطفا بگید یار مهربان رو چجوری به دو تا موضوع تقسیم کنم ؟

ناشناس 2 سال قبل
0

پیروزی انقلاب اسلامی رو ب موضوع های کوچکتر تبدیل کنید

ناشناس 2 سال قبل
0

پر خوری

0
پرخوری 1 سال قبل

پرخوری به موضوع کوچک تقسیم شود؟؟

ناشناس 2 سال قبل
1

موضوع کلی ،یار مهربان را به موضوع های کوچکتر تقسیم کنید

ناشناس 2 سال قبل
2

موضوع جهان

-2
عالیه 2 سال قبل

در باره شهریار

ناشناس 2 سال قبل
-2

یار مهربان

متین 2 سال قبل
1

پرخوری بیش ازحد

بهار 2 سال قبل
-1

به به دوستم شماره برام بفرست منصورم دختر پاییز

نازنین پاییز 2 سال قبل
0

میشه موضوع کلی کلاس بفرستی

حسام 2 سال قبل
-1

یارمهربان موضوع کلی چی میشه

حسام 2 سال قبل
0

یارمهربان موضوع کلی چی میشه

ناشناس 2 سال قبل
0

یارمهربان موضوع کلی

دانش آموز 2 سال قبل
-2

کلمه دانش آموز به سه بخش تقسیم کنید

دانش آموز 2 سال قبل
0

کلمه دانش آموز را به سه قسمت کوچک تقسیم کنید

طنارنه 2 سال قبل
-2

زمستام

آنوشا 2 سال قبل
3

موضوعات کوچکتر یار مهربان

اناهیتا 2 سال قبل
4

میشه سه بند بگید

0
محیا 2 سال قبل

آره ترخدا بگید دیگه

محمد 2 سال قبل
11

کتاب خانه

0
ناشناس 2 سال قبل

کتابخانه

-1
ناشناس 2 سال قبل

سکوت

علی 2 سال قبل
8

حاج قاسم

-1
ناشناس 2 سال قبل

موضوع کلی حاج قاسم سلیمانی را به موضوع کوچکتر تقسیم کنید

0
ناشناس 2 سال قبل

موضوع کلی حاج قاسم سلیمانی را به موضوع های کوچکتر تقسیم کن

سارینا 2 سال قبل
3

عالی ترین جمله سارینا پارسه

0
سارا 2 سال قبل

بله دقیقا 👌🏻👌🏻👌🏻

اتفاقا اسم خواهر من هم سارینا هست😍😍😍😘😘😘😘

ناشناس 2 سال قبل
17

موضوع کتاب را به ۳ موضوع کوچکتر تقسیم کن

1
ناشناس 2 سال قبل

فرزانه

-2
ناشناس 2 سال قبل

فرزانه

عبدالرضا 2 سال قبل
-1

موضوع فضا

-1
محمد آشیان 1 سال قبل

محمد آشیان خیلی خوب درس میده

کیمیا 2 سال قبل
-1

موضوع کلی پرخوری به موضوع کوچکتر

0
امیر 2 سال قبل

پرخوری

کتاب 2 سال قبل
2

کتاب

0
کتاب 2 سال قبل

کلی کتاب

ناشناس 2 سال قبل
4

سلام دوستان موضوع کلی زمستان

ناشناس 2 سال قبل
6

بگو

تتات 2 سال قبل
-1

خهلتات

مجتبی 2 سال قبل
0

شعر

4
اسما رحیمی 2 سال قبل

شاعر

صدرا 2 سال قبل
3

کوچک کردن یار مهربان

0
ناشناس 2 سال قبل

رزا،،، موضوع جزعی یار مهربان

ناشناس 2 سال قبل
0

جنگلدرا به موضوعات کوچکتر تقسیم کن

ناشناس 2 سال قبل
-1

اتکادبدبرب

ناشناس 2 سال قبل
1

۸

زهرا 2 سال قبل
-1

موضوع شهید رابه سه موضوع کوچکتر تقسیم کن

-1
ماهان 2 سال قبل

سه موضوع کوچک شهید

نویسنده 2 سال قبل
2

سرمای زمستان

0
سارا 2 سال قبل

😘

اخه خدا این چیه من میگم اب به مضوع کوچتری تقسیم کن من میگم قطره ولی میخواهم مطمعن بشم نمیاد اخ 2 سال قبل
1

اخه خدا این چیه من میگم قطره میخوهم مطمعن بشم جواب نمیاد اخه یعنی چه

حیدر 2 سال قبل
4

متن پیام یا نظر خودتان را در این بخش تایپ کنیدموضوع کوچکتربرای آب میخوام لطفا سریع

ناشناس 2 سال قبل
8

موضوع آب

-2
اسما رحیمی 2 سال قبل

رودخانه ، دریا ، صرفه جویی در آب موضوع صرفه جویی در آب ما باید در آب صرفه جویی کنیم . شیر آب را هدر ندهیم . از طرف اسما رحیمی

طاهری 2 سال قبل
15

جانوران بر دودسته هستند. لطفا سریع جواب بدید با سپاس از شما

سپیده پورعارف 2 سال قبل
1

میوه های تابستانیمسافرتگردش

3
. 2 سال قبل

موضوع پدر به ۳‌موضوع کوچکتر لطفا بگید

علی 2 سال قبل
-1

درخانه بمانیم

3
جعفر 2 سال قبل

موضوع خوبی است

2
علی 2 سال قبل

این موضوع بهتره

بهرامبهر 2 سال قبل
2

اب

محمد 2 سال قبل
6

کلمه اب ونان موضوع کوچیکش چی میشه

0
اسما رحیمی هستم 2 سال قبل

صرفه جویی در آب

دریا

رودخانه

ستایش 2 سال قبل
6

من می خواستم ببینم چرا در یک بند موضوع کلی را به موضوع های کوچکتر تقسیم کنیم

ناشناس 2 سال قبل
4

کتاب

رضا 2 سال قبل
-2

موضوع کوچک حاج قاسم سلیمانی لطفازود جواب بدین

فائزه محمدی 2 سال قبل
5

چگونه باید کتاب که موضوع کلی است را به کلمات کوچک تر تقسیم کرد

4
محدثه همتی 2 سال قبل

شعر.داستان.حکایت

7
مریم موضوع کتاب کوچکتر کن 2 سال قبل

کتاب به مضوعات کوچکتر

ناشناس 2 سال قبل
9

موضوع کوچک تر بهار

0
مدرسه ما دو طبقه دارد موضوع کلی وموضوع جزئ 2 سال قبل

مدرسه ما دو طبقه دارد موضوع کلی موضوع جزئ

سحر 2 سال قبل
14

مدرسه را به موضوع های کوچکتر کن

1
ناشناس 2 سال قبل

موضوع کلی مدرسه

ناشناس 2 سال قبل
1

یار مهربان موضوع کتاب را به سه موضوع کوچکتر تقسیم کن

حاج محمدی 2 سال قبل
2

موضوع کلی یه مطلب رو برام به موضوع کوچیک تقسبم کنید بند نویسی هم کنید

عباس عباسی 2 سال قبل
-1

موضوع طبیعت به سه موضوع کوچک تقسیم کنیم

2
زهرا سروش 2 سال قبل

موضوع کوچک تر طبیعت

غزل 2 سال قبل
10

موضوع کتابلطفا سریع جواب بدید

پریسا‌ 2 سال قبل
2

لطفا موضوع کوچکتر خانواد چیست

2
سمانه 2 سال قبل

موصوع سلامت را به موضوع کوچکتر تقسیم کنید.

معصومه حسین لو 2 سال قبل
5

سلام من موضوع ایران رو میدونم ۱- شهر های ایران ۲- مردم ایران ۳- تاریخ های ایران موضوع کلی : ایران

ناشناس 2 سال قبل
-1

لطفاجواب بدهید🙏

2
آرتین قادری 1 سال قبل

یارمهربان

برای موضوع کلی مهربانی موضوع کوچکتر بگویید 2 سال قبل
6

برای موضوع کلی مهربانی موضوع کوچکتر بگویید

-1
پتا 1 سال قبل

کتاب یار مهربان

4
ساریناآخوندی 2 سال قبل

موضوع کلی یارمهربان رابه موضوع های کوچک ترتقسیم کنیدویک بندبنویسید

زهرا 2 سال قبل
3

موضوع بهداشت به سه موضوع کو چکتر تبدیل کن

زینب کعبیان 2 سال قبل
5

موضوع سلامت رابه چهار موضوع کوچک تبدیل کن

فاطمه 2 سال قبل
0

لطفا باسلامت چهار موضوع بگین

دختر پاییز 2 سال قبل
5

موضوعات کوچکتر برای فصل بهار:آب و هوای بهارماه های فصل بهارزیبایی های فصل بهار

آیسان 2 سال قبل
-1

سلام دستتون درد نکنه برای این اطلاعات کاش درباری کلاس مجازی هم نوشته بودید

رعنا 2 سال قبل
-2

موضوع کلی برای متن ایران سرزمین شاعران بزرگ است

2
رضا 1 سال قبل

ایران سرزمین شاعران بزرگ

آرین 2 سال قبل
1

سلام میشه تنگماهی را به موضوع های کوچکتر تبدیل کنید

ناشناس 2 سال قبل
-2

میشه موضوع کوچکتر برای یلدا بگید

گیتا ملکی 2 سال قبل
4

طبیعت بهاررابه موضوعات کوچکترتبدیل کنید

ناشناس 2 سال قبل
-2

گیتاملکی

ناشناس 2 سال قبل
3

جواب موضوع کلی وموضوع کوچکترعشایرچیست؟؟

0
ناشناس 1 سال قبل

من هم این رو میخوام

برای پاسخ کلیک کنید