نشانه های بلوغ شرعی را به صورت خلاصه بیان کنید صفحه 96 پیام های آسمان هفتم

امیر حسین

لف) روییدن مو در برخی قسمت های بدن.

ب) فعال شدن برخی هورمون ها در بدن که نشانه های آن در پسران و دختران متفاوت است .

ج) رسیدن به سن بلوغ این سن برای پسران و دختران به شرح ذیل است.

پسران : پایان پانزده سال قمری یعنی ۱۴ سال و ۶ ماه و ۱۵ روز هجری خورشیدی .

دختران : پایان نه سال قمری یعنی ۸ سال و ۸ ماه و ۲۱ روز هجری خورشیدی.

حسین

مرسی

جواب خودت را امتحان کن صفحه ۹۶ کتاب پیام های آسمان پایه هفتم نشانه های بلوغ شرعی را به صورت خلاصه بیان کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : الف) روییدن مو در برخی قسمت های بدن.
ب) فعال شدن برخی هورمون ها در بدن که نشانه های آن در پسران و دختران متفاوت است .
ج) رسیدن به سن بلوغ این سن برای پسران و دختران به شرح ذیل است.
پسران : پایان پانزده سال قمری یعنی ۱۴ سال و ۶ ماه و ۱۵ روز هجری خورشیدی .
دختران : پایان نه سال قمری یعنی ۸ سال و ۸ ماه و ۲۱ روز هجری خورشیدی.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
بدون نام 2 سال قبل
0

عاااا😐

S 2 سال قبل
2

1روییدن مو در برخی قسمت های بدن

2فعال شدن برخی هورمون ها در بدن که نشانه های آن در پسران و دخترتن متفاوت است

3رسیدن به سن بلوغ برای پسران پانزده سال قمری و برای دخترا نه ساله قمری است

4
حسین 2 سال قبل

مرسی

امیر حسین 2 سال قبل
6

لف) روییدن مو در برخی قسمت های بدن.

ب) فعال شدن برخی هورمون ها در بدن که نشانه های آن در پسران و دختران متفاوت است .

ج) رسیدن به سن بلوغ این سن برای پسران و دختران به شرح ذیل است.

پسران : پایان پانزده سال قمری یعنی ۱۴ سال و ۶ ماه و ۱۵ روز هجری خورشیدی .

دختران : پایان نه سال قمری یعنی ۸ سال و ۸ ماه و ۲۱ روز هجری خورشیدی.

برای پاسخ کلیک کنید