نشانه های بلوغ شرعی را به صورت خلاصه بیان کنید صفحه 96 پیام های آسمان هفتم

امیر حسین

لف) روییدن مو در برخی قسمت های بدن.

ب) فعال شدن برخی هورمون ها در بدن که نشانه های آن در پسران و دختران متفاوت است .

ج) رسیدن به سن بلوغ این سن برای پسران و دختران به شرح ذیل است.

پسران : پایان پانزده سال قمری یعنی ۱۴ سال و ۶ ماه و ۱۵ روز هجری خورشیدی .

دختران : پایان نه سال قمری یعنی ۸ سال و ۸ ماه و ۲۱ روز هجری خورشیدی.

جواب خودت را امتحان کن صفحه ۹۶ کتاب پیام های آسمان پایه هفتم نشانه های بلوغ شرعی را به صورت خلاصه بیان کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : الف) روییدن مو در برخی قسمت های بدن.
ب) فعال شدن برخی هورمون ها در بدن که نشانه های آن در پسران و دختران متفاوت است .
ج) رسیدن به سن بلوغ این سن برای پسران و دختران به شرح ذیل است.
پسران : پایان پانزده سال قمری یعنی ۱۴ سال و ۶ ماه و ۱۵ روز هجری خورشیدی .
دختران : پایان نه سال قمری یعنی ۸ سال و ۸ ماه و ۲۱ روز هجری خورشیدی.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 2 ماه قبل
0

میسسی

زهرا 3 ماه قبل
-2

ممنون

زهرا 3 ماه قبل
-2

ممنون

زهرا 3 ماه قبل
-2

ممنون

بدون نام 10 ماه قبل
0

عاااا😐

S 11 ماه قبل
2

1روییدن مو در برخی قسمت های بدن

2فعال شدن برخی هورمون ها در بدن که نشانه های آن در پسران و دخترتن متفاوت است

3رسیدن به سن بلوغ برای پسران پانزده سال قمری و برای دخترا نه ساله قمری است

2
حسین 10 ماه قبل

مرسی

امیر حسین 1 سال قبل
5

لف) روییدن مو در برخی قسمت های بدن.

ب) فعال شدن برخی هورمون ها در بدن که نشانه های آن در پسران و دختران متفاوت است .

ج) رسیدن به سن بلوغ این سن برای پسران و دختران به شرح ذیل است.

پسران : پایان پانزده سال قمری یعنی ۱۴ سال و ۶ ماه و ۱۵ روز هجری خورشیدی .

دختران : پایان نه سال قمری یعنی ۸ سال و ۸ ماه و ۲۱ روز هجری خورشیدی.

ناشناس 1 سال قبل
-2

یک جواب میخوای بدی چقدر عدا اسول دارین

2
🖤 10 ماه قبل

👌🏻👌🏻👌🏻

-1
ناشناس 10 ماه قبل

👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍

برای پاسخ کلیک کنید