نماز جمعه چگونه خوانده می شود؟ صفحه 123 پیام های آسمان هفتم

علی فرامرزنژاد

نماز جمعه مانند نماز صبح دو رکعت است و به ترتیب زیر اقامه می شود: .پس از تکبیره الاحرام امام جمعه، ما نیز نیت می کنیم و الله اکبر می گوییم. سپس هنگامی که امام جمعه حمد و سوره نماز را می خواند ما سکوت می کنیم. پس از حمد و سوره امام، قنوت می خوانیم، سپس به رکوع می رویم و بعد سجد هها را به جا می آوریم و برمی خیزیم.در رکعت دوم نیز هنگام قرات حمد و سوره امام سکوت می کنیم. پس از حمد و سوره امام، به رکوع می رویم و بعد از برخاستن از رکوع، به همراه امام قنوت می خوانیم و پس از قنوت به سجده می رویم و سپس تشهد و سلام نماز را می خوانیم

ناشناس

<p>نماز جمعه مانند نماز صبح دو رکعت است و به ترتیب زیر اقامه می شود:پس از تکبیره الحرام امام جمعه، ما نیز نیّت می کنیم و الله اکبر می گوییم. سپس هنگامی که امام جمعه حمد و سوره نماز را می خواند ما سکوت می کنیم . پس از حمد و سوره و قنوت می خوانیم، سپس به رکوع می رویم و بعد سجده ها را به جا می آوریم و بر می خیزیم.در رکعت دوم نیز هنگام قرائت حمد و سوره امام سکوت می کنیم. پس از حمد و سوره امام، به رکوع می رویم و بعد از برخاستن از رکوع، به همراه امام قنوت می خوانیم و پس از قنوت به سجده می رویم و سپس تشهد و سلام را می خوانیم.</p>

حمد و سوره

حمد و سوره

بهاره

نماز جمعه مانند نماز صبح دو رکعت است و به ترتیب زیر اقامه می شود:پس از تکبیره الحرام امام جمعه، ما نیز نیّت می کنیم و الله اکبر می گوییم. سپس هنگامی که امام جمعه حمد و سوره نماز را می خواند ما سکوت می کنیم . پس از حمد و سوره و قنوت می خوانیم، سپس به رکوع می رویم و بعد سجده ها را به جا می آوریم و بر می خیزیم.در رکعت دوم نیز هنگام قرائت حمد و سوره امام سکوت می کنیم. پس از حمد و سوره امام، به رکوع می رویم و بعد از برخاستن از رکوع، به همراه امام قنوت می خوانیم و پس از قنوت به سجده می رویم و سپس تشهد و سلام را می خوانیم.

ᠻꪖ𝕥ꫀꪑꫀꫝ

در نماز جماعت مأموم بایدغیراز .......و........ همه قسمت های نماز را بخواند

لطفا یکی بگه چی میشه

جواب خودت را امتحان کن صفحه ۱۲۳ کتاب پیام های آسمان پایه هفتم نماز جمعه چگونه خوانده می شود؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نماز جمعه مانند نماز صبح دو رکعت است و به ترتیب زیر اقامه می شود: .
پس از تکبیره الاحرام امام جمعه، ما نیز نیت می کنیم و الله اکبر می گوییم. سپس هنگامی که امام جمعه حمد و سوره نماز را می خواند ما سکوت می کنیم. پس از حمد و سوره امام، قنوت می خوانیم، سپس به رکوعمی رویم و بعد سجد هها را به جا می آوریم و برمی خیزیم.
در رکعت دوم نیز هنگام قرات حمد و سوره امام سکوت می کنیم. پس از حمد و سوره امام، به رکوع می رویم و بعد از برخاستن از رکوع، به همراه امام قنوت می خوانیم و پس از قنوت به سجده می رویم و سپس تشهد و سلام نماز را می خوانیم.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 1 سال قبل
1

❤️

ناشناس 1 سال قبل
1

بله

ناشناس 1 سال قبل
0

نماز جمعه چگونه خواه می شود

پیام های اسمانی 1 سال قبل
0

نماز جمعه چگونه خواه می شود

0
فاطمه 1 سال قبل

نماز جمعه چگونه خوانده می شود

فاطمه 1 سال قبل
0

نماز جمعه چگونه خواه می شود

نماز جمعه چگونه خوانده می شود 1 سال قبل
0

نماجز

سارا 2 سال قبل
1

سلام

3
سارا 2 سال قبل

سلام خوبی

اه 2 سال قبل
2

😎😎😎😎

{علی} 2 سال قبل
1

عالیییی

{علی} 2 سال قبل
2

عالی

ناشناس 2 سال قبل
1

نماز جمعه

ناشناس 2 سال قبل
1

عالی

. 2 سال قبل
2

خیلی طولانیه میشه یه کم در حد کتاب هفتم بگید 😐😂🤏🏻

کیان کلاته 2 سال قبل
3

نماز جمعه مانند نماز صبح دو رکعت است و به ترتیب زیر اقامه می شود: .پس از تکبیره الاحرام امام جمعه، ما نیز نیت می کنیم و الله اکبر می گوییم. سپس هنگامی که امام جمعه حمد و سوره نماز را می خواند ما سکوت می کنیم. پس از حمد و سوره امام، قنوت می خوانیم، سپس به رکوع می رویم و بعد سجد هها را به جا می آوریم و برمی خیزیم.در رکعت دوم نیز هنگام قرات حمد و سوره امام سکوت می کنیم. پس از حمد و سوره امام، به رکوع می رویم و بعد از برخاستن از رکوع، به همراه امام قنوت می خوانیم و پس از قنوت به سجده می رویم و سپس تشهد و سلام نماز را می خوانیم

ناشناس 2 سال قبل
1

بله

سلام

ناشناس 2 سال قبل
3

خیلی خوب بود

ᠻꪖ𝕥ꫀꪑꫀꫝ 2 سال قبل
10

در نماز جماعت مأموم بایدغیراز .......و........ همه قسمت های نماز را بخواند

لطفا یکی بگه چی میشه

-1
۰ 2 سال قبل

حمد و سوره است فاطمه خانوم✅

1
جعفری 2 سال قبل

حمد و سوره

0
ناشناس 2 سال قبل

حمد و سوره

0
محمد طاها 2 سال قبل

حمدوسوره

2
محمد طاها 2 سال قبل

حمدوسوره

1
melissa zouleh 2 سال قبل

حمد و سوره

1
حمد و سوره 2 سال قبل

حمد و سوره

7
ناشناس 2 سال قبل

جوابش میشه حمد و سوره

5
حمد و سوره 2 سال قبل

حمد و سوره

12
حمد و سوره 2 سال قبل

حمد و سوره

ناشناس 2 سال قبل
0

خیلی خوب بود مرسی 🧡

ناشناس 2 سال قبل
12

<p>نماز جمعه مانند نماز صبح دو رکعت است و به ترتیب زیر اقامه می شود:پس از تکبیره الحرام امام جمعه، ما نیز نیّت می کنیم و الله اکبر می گوییم. سپس هنگامی که امام جمعه حمد و سوره نماز را می خواند ما سکوت می کنیم . پس از حمد و سوره و قنوت می خوانیم، سپس به رکوع می رویم و بعد سجده ها را به جا می آوریم و بر می خیزیم.در رکعت دوم نیز هنگام قرائت حمد و سوره امام سکوت می کنیم. پس از حمد و سوره امام، به رکوع می رویم و بعد از برخاستن از رکوع، به همراه امام قنوت می خوانیم و پس از قنوت به سجده می رویم و سپس تشهد و سلام را می خوانیم.</p>

ناشناس 2 سال قبل
6

عالی👏👏

4
ناشناس 2 سال قبل

عالی

علی فرامرزنژاد 3 سال قبل
15

نماز جمعه مانند نماز صبح دو رکعت است و به ترتیب زیر اقامه می شود: .پس از تکبیره الاحرام امام جمعه، ما نیز نیت می کنیم و الله اکبر می گوییم. سپس هنگامی که امام جمعه حمد و سوره نماز را می خواند ما سکوت می کنیم. پس از حمد و سوره امام، قنوت می خوانیم، سپس به رکوع می رویم و بعد سجد هها را به جا می آوریم و برمی خیزیم.در رکعت دوم نیز هنگام قرات حمد و سوره امام سکوت می کنیم. پس از حمد و سوره امام، به رکوع می رویم و بعد از برخاستن از رکوع، به همراه امام قنوت می خوانیم و پس از قنوت به سجده می رویم و سپس تشهد و سلام نماز را می خوانیم

بهاره 3 سال قبل
10

نماز جمعه مانند نماز صبح دو رکعت است و به ترتیب زیر اقامه می شود:پس از تکبیره الحرام امام جمعه، ما نیز نیّت می کنیم و الله اکبر می گوییم. سپس هنگامی که امام جمعه حمد و سوره نماز را می خواند ما سکوت می کنیم . پس از حمد و سوره و قنوت می خوانیم، سپس به رکوع می رویم و بعد سجده ها را به جا می آوریم و بر می خیزیم.در رکعت دوم نیز هنگام قرائت حمد و سوره امام سکوت می کنیم. پس از حمد و سوره امام، به رکوع می رویم و بعد از برخاستن از رکوع، به همراه امام قنوت می خوانیم و پس از قنوت به سجده می رویم و سپس تشهد و سلام را می خوانیم.

برای پاسخ کلیک کنید