نماز جمعه چگونه خوانده می شود؟ صفحه 123 پیام های آسمان هفتم

علی فرامرزنژاد

نماز جمعه مانند نماز صبح دو رکعت است و به ترتیب زیر اقامه می شود: .پس از تکبیره الاحرام امام جمعه، ما نیز نیت می کنیم و الله اکبر می گوییم. سپس هنگامی که امام جمعه حمد و سوره نماز را می خواند ما سکوت می کنیم. پس از حمد و سوره امام، قنوت می خوانیم، سپس به رکوع می رویم و بعد سجد هها را به جا می آوریم و برمی خیزیم.در رکعت دوم نیز هنگام قرات حمد و سوره امام سکوت می کنیم. پس از حمد و سوره امام، به رکوع می رویم و بعد از برخاستن از رکوع، به همراه امام قنوت می خوانیم و پس از قنوت به سجده می رویم و سپس تشهد و سلام نماز را می خوانیم

حمد و سوره

حمد و سوره

ناشناس

<p>نماز جمعه مانند نماز صبح دو رکعت است و به ترتیب زیر اقامه می شود:پس از تکبیره الحرام امام جمعه، ما نیز نیّت می کنیم و الله اکبر می گوییم. سپس هنگامی که امام جمعه حمد و سوره نماز را می خواند ما سکوت می کنیم . پس از حمد و سوره و قنوت می خوانیم، سپس به رکوع می رویم و بعد سجده ها را به جا می آوریم و بر می خیزیم.در رکعت دوم نیز هنگام قرائت حمد و سوره امام سکوت می کنیم. پس از حمد و سوره امام، به رکوع می رویم و بعد از برخاستن از رکوع، به همراه امام قنوت می خوانیم و پس از قنوت به سجده می رویم و سپس تشهد و سلام را می خوانیم.</p>

بهاره

نماز جمعه مانند نماز صبح دو رکعت است و به ترتیب زیر اقامه می شود:پس از تکبیره الحرام امام جمعه، ما نیز نیّت می کنیم و الله اکبر می گوییم. سپس هنگامی که امام جمعه حمد و سوره نماز را می خواند ما سکوت می کنیم . پس از حمد و سوره و قنوت می خوانیم، سپس به رکوع می رویم و بعد سجده ها را به جا می آوریم و بر می خیزیم.در رکعت دوم نیز هنگام قرائت حمد و سوره امام سکوت می کنیم. پس از حمد و سوره امام، به رکوع می رویم و بعد از برخاستن از رکوع، به همراه امام قنوت می خوانیم و پس از قنوت به سجده می رویم و سپس تشهد و سلام را می خوانیم.

ᠻꪖ𝕥ꫀꪑꫀꫝ

در نماز جماعت مأموم بایدغیراز .......و........ همه قسمت های نماز را بخواند

لطفا یکی بگه چی میشه

جواب خودت را امتحان کن صفحه ۱۲۳ کتاب پیام های آسمان پایه هفتم نماز جمعه چگونه خوانده می شود؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نماز جمعه مانند نماز صبح دو رکعت است و به ترتیب زیر اقامه می شود: .
پس از تکبیره الاحرام امام جمعه، ما نیز نیت می کنیم و الله اکبر می گوییم. سپس هنگامی که امام جمعه حمد و سوره نماز را می خواند ما سکوت می کنیم. پس از حمد و سوره امام، قنوت می خوانیم، سپس به رکوعمی رویم و بعد سجد هها را به جا می آوریم و برمی خیزیم.
در رکعت دوم نیز هنگام قرات حمد و سوره امام سکوت می کنیم. پس از حمد و سوره امام، به رکوع می رویم و بعد از برخاستن از رکوع، به همراه امام قنوت می خوانیم و پس از قنوت به سجده می رویم و سپس تشهد و سلام نماز را می خوانیم.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 28 روز قبل
0

❤️

ناشناس 29 روز قبل
0

بله

ناشناس 1 ماه قبل
0

حمد و سوره

محمد 1 ماه قبل
1

حمد و سوره

ناشناس 1 ماه قبل
0

نماز جمعه چگونه خواه می شود

پیام های اسمانی 1 ماه قبل
0

نماز جمعه چگونه خواه می شود

-1
فاطمه 1 ماه قبل

نماز جمعه چگونه خوانده می شود

فاطمه 1 ماه قبل
-1

نماز جمعه چگونه خواه می شود

نماز جمعه چگونه خوانده می شود 1 ماه قبل
0

نماجز

سارا 10 ماه قبل
0

سلام

1
سارا 10 ماه قبل

سلام خوبی

اه 10 ماه قبل
1

😎😎😎😎

{علی} 10 ماه قبل
1

عالیییی

{علی} 10 ماه قبل
2

عالی

ناشناس 10 ماه قبل
1

نماز جمعه

ناشناس 10 ماه قبل
1

عالی

. 10 ماه قبل
2

خیلی طولانیه میشه یه کم در حد کتاب هفتم بگید 😐😂🤏🏻

کیان کلاته 10 ماه قبل
3

نماز جمعه مانند نماز صبح دو رکعت است و به ترتیب زیر اقامه می شود: .پس از تکبیره الاحرام امام جمعه، ما نیز نیت می کنیم و الله اکبر می گوییم. سپس هنگامی که امام جمعه حمد و سوره نماز را می خواند ما سکوت می کنیم. پس از حمد و سوره امام، قنوت می خوانیم، سپس به رکوع می رویم و بعد سجد هها را به جا می آوریم و برمی خیزیم.در رکعت دوم نیز هنگام قرات حمد و سوره امام سکوت می کنیم. پس از حمد و سوره امام، به رکوع می رویم و بعد از برخاستن از رکوع، به همراه امام قنوت می خوانیم و پس از قنوت به سجده می رویم و سپس تشهد و سلام نماز را می خوانیم

ناشناس 10 ماه قبل
1

بله

سلام

ناشناس 10 ماه قبل
3

خیلی خوب بود

ᠻꪖ𝕥ꫀꪑꫀꫝ 11 ماه قبل
9

در نماز جماعت مأموم بایدغیراز .......و........ همه قسمت های نماز را بخواند

لطفا یکی بگه چی میشه

-1
۰ 10 ماه قبل

حمد و سوره است فاطمه خانوم✅

1
جعفری 10 ماه قبل

حمد و سوره

0
ناشناس 10 ماه قبل

حمد و سوره

0
محمد طاها 10 ماه قبل

حمدوسوره

2
محمد طاها 10 ماه قبل

حمدوسوره

0
melissa zouleh 10 ماه قبل

حمد و سوره

1
حمد و سوره 10 ماه قبل

حمد و سوره

7
ناشناس 11 ماه قبل

جوابش میشه حمد و سوره

5
حمد و سوره 11 ماه قبل

حمد و سوره

12
حمد و سوره 11 ماه قبل

حمد و سوره

ناشناس 12 ماه قبل
0

خیلی خوب بود مرسی 🧡

ناشناس 12 ماه قبل
11

<p>نماز جمعه مانند نماز صبح دو رکعت است و به ترتیب زیر اقامه می شود:پس از تکبیره الحرام امام جمعه، ما نیز نیّت می کنیم و الله اکبر می گوییم. سپس هنگامی که امام جمعه حمد و سوره نماز را می خواند ما سکوت می کنیم . پس از حمد و سوره و قنوت می خوانیم، سپس به رکوع می رویم و بعد سجده ها را به جا می آوریم و بر می خیزیم.در رکعت دوم نیز هنگام قرائت حمد و سوره امام سکوت می کنیم. پس از حمد و سوره امام، به رکوع می رویم و بعد از برخاستن از رکوع، به همراه امام قنوت می خوانیم و پس از قنوت به سجده می رویم و سپس تشهد و سلام را می خوانیم.</p>

ناشناس 1 سال قبل
6

عالی👏👏

4
ناشناس 12 ماه قبل

عالی

علی فرامرزنژاد 1 سال قبل
15

نماز جمعه مانند نماز صبح دو رکعت است و به ترتیب زیر اقامه می شود: .پس از تکبیره الاحرام امام جمعه، ما نیز نیت می کنیم و الله اکبر می گوییم. سپس هنگامی که امام جمعه حمد و سوره نماز را می خواند ما سکوت می کنیم. پس از حمد و سوره امام، قنوت می خوانیم، سپس به رکوع می رویم و بعد سجد هها را به جا می آوریم و برمی خیزیم.در رکعت دوم نیز هنگام قرات حمد و سوره امام سکوت می کنیم. پس از حمد و سوره امام، به رکوع می رویم و بعد از برخاستن از رکوع، به همراه امام قنوت می خوانیم و پس از قنوت به سجده می رویم و سپس تشهد و سلام نماز را می خوانیم

بهاره 1 سال قبل
10

نماز جمعه مانند نماز صبح دو رکعت است و به ترتیب زیر اقامه می شود:پس از تکبیره الحرام امام جمعه، ما نیز نیّت می کنیم و الله اکبر می گوییم. سپس هنگامی که امام جمعه حمد و سوره نماز را می خواند ما سکوت می کنیم . پس از حمد و سوره و قنوت می خوانیم، سپس به رکوع می رویم و بعد سجده ها را به جا می آوریم و بر می خیزیم.در رکعت دوم نیز هنگام قرائت حمد و سوره امام سکوت می کنیم. پس از حمد و سوره امام، به رکوع می رویم و بعد از برخاستن از رکوع، به همراه امام قنوت می خوانیم و پس از قنوت به سجده می رویم و سپس تشهد و سلام را می خوانیم.

برای پاسخ کلیک کنید