نقاشی بهار و پاییز چه شباهتی باهم داشت صفحه 14 فارسی چهارم

فاطمه

استفاده ازرنگ های روشن؛امدن باران وجلا گرفتن برگ های درختان

جواب درک مطلب صفحه ۱۴ کتاب فارسی پایه کلاس چهارم ابتدایی دبستان نقاشی بهار و پاییز چه شباهتی باهم داشت از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

پریچهر : استفاده از رنگ های روشن در طبیعت ، آمدن باران و جلا گرفتن برگ های درختان.

فاطمه : استفاده ازرنگ های روشن؛ امدن باران وجلا گرفتن برگ های درختان.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
زهرا پورقلی 1 سال قبل
0

ابرها خاکستری و از رنگ های مختلف استفاده کردند

ببی 2 سال قبل
-1

خیلی اسکولی

فاطمه 2 سال قبل
7

استفاده ازرنگ های روشن؛امدن باران وجلا گرفتن برگ های درختان

ناشناس 2 سال قبل
-1

خیلی خوب

هستی 2 سال قبل
0

تفاوت بهار وپاییز

فاطمه محمد خانی 2 سال قبل
-1

خیلی غالب است

نویسنده 2 سال قبل
1

استفاده از رنگ های روشن و آمدن باران و جلا گرفتن برگ های درختان

نویسنده 2 سال قبل
2

نقاشی بهار همیشه برگ درختانش زرد و نارنجی است اما نقاشی پاییز همیشه درختانش بدون برگ و سفید بود

نویسنده 2 سال قبل
-1

من چیزی نمیدونم

نویسنده 2 سال قبل
0

لطفا بگید سری

سلام استفاده از رنگ های روشن و حالا گرفتن برگ های درختان 2 سال قبل
0

سلاماستفاده از رنگ های روشن و جلا گرفتن برگ درختان

نویسنده 2 سال قبل
1

واژه اموزی صحفه ۱۴

نویسنده 2 سال قبل
0

مقایسه بهار و پاییز کمک کنید ممنون میشم تور خدا گیج شدم برای پیدا کرد این سوال

امیرحسین 2 سال قبل
-1

شباهت: فصل بهار و پاییز ـ هردو فصل های خداوند و نعمت های خدای یکتا است

برای پاسخ کلیک کنید