هرچه فاصله گلوله از زمین جای خالی باشد سرعت برخورد گلوله با زمین جای خالی میشود و قطر دهانه گودال جای خالی میشود صفحه 12 علوم ششم

ناشناس

جواب دو تا بیشتر جواب آخری بزرگتر

نویسنده

جواب

نویسنده

میشه بگین چی هست جوابش چیه

نویسنده

با سلام پری هستم ۱۵ سالهسوال طرح شده پس جواب آن میشهبیشتربیشتر👋🏻🥰

نویسنده

هرچی پایین تر باشد بیشتر میشود

جواب کاوشگری صفحه ۱۲ کتاب علوم تجربی پایه ششم دبستان ابتدایی هرچه فاصله گلوله از زمین جای خالی باشد سرعت برخورد گلوله با زمین جای خالی میشود و قطر دهانه گودال جای خالی میشود از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : هرچه فاصله ی گلوله از زمین ….بیشتر…. باشد، سرعت برخورد گلوله با زمین ….بیشتر…. می شود و قطر دهانه ی گودال ….بزرگتر…. می شود.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
سامان 14 روز قبل
1

جواب بچه ها خوب

سامان 14 روز قبل
2

جواب بچه ها خوب

ناشناس 14 روز قبل
-1

جواب بچه ها خوب

نازی 2 ماه قبل
0

عالی

ناشناس 2 ماه قبل
1

کدام گزینه ازنظز طبیعی و مصنوعی بودن متفاوت است

ناشناس 4 ماه قبل
1

بیشتر،بیشتر،بزرگتر

ناشناس 4 ماه قبل
7

جواب دو تا بیشتر جواب آخری بزرگتر

همتا 4 ماه قبل
1

کسی جواب نمیده

نویسنده 4 ماه قبل
-2

هر چه فاصله ی گلوله از زمین جای خالی باشد سرعت بر خورد گلوله با زمینجای خالی می شود و قطر دهانه ی گودال جای خالی می شود

ی گ ا ن ه 4 ماه قبل
2

من از شما بسیار متشکرم😘

ناشناس 4 ماه قبل
2

بسیار عالی😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃

سارا 4 ماه قبل
0

متشکرم

نویسنده 4 ماه قبل
-1

ترتروددود نارلللتا

نویسنده 4 ماه قبل
0

بیشترکمتر

هر 4 ماه قبل
2

فاصله ی شهاب سنگ به ورود جو زمین سرعت آن بین ۱۰ تا ۷۵ میال در ساعت است

حنا محمدی 4 ماه قبل
2

فاصله ی شهاب سنگ به جو زمین بین سرعت ۱۰تا ۷۵ میال بر ساعت است ممنونم از لطفتون🤩

نویسنده 4 ماه قبل
1

بسیار عالی است 😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄👌👌👌👌👌👌👌👌

ناشناس 4 ماه قبل
1

نمیدونم

مرگم ارزوست😦 4 ماه قبل
-1

واقعا عالیه

نویسنده 4 ماه قبل
2

عوامل گوناگون روی عمق و قطر اثر دارد

نویسنده 4 ماه قبل
0

من می خوام جوابو بدست بیارم کمکم کنید

-2
یاسین 4 ماه قبل

کمتر بیشتر

نویسنده 4 ماه قبل
1

بیشتر

نویسنده 4 ماه قبل
1

هرچه فاصله ی گلوله از زمین بیشتر باشد سرعت بر خورد گلوله بازمین بیشتر میشود و قطر دهانه ی گودال بیشتر میشود هستی

1
امیر 4 ماه قبل

آیا هرچه فاصله ی گلوله ی فلزی از زمین بیشترباشد سرعت برخوردان به خاک بیشتر است یانه

ناشناس 4 ماه قبل
1

نمیدونم

نویسنده 4 ماه قبل
1

کجا نوشته

نویسنده 4 ماه قبل
5

میشه بگین چی هست جوابش چیه

نویسنده 4 ماه قبل
0

بیشتر یاکمتر

نویسنده 4 ماه قبل
-1

نمیدونم

نویسنده 4 ماه قبل
-2

میشه بگین جوابش چیه؟

نویسنده 4 ماه قبل
-2

هرچه فاصله گلوله ازخاک….بیشتر…. باشد سرعت برخوردآن بازمین …بیشتر…است

ستایش 4 ماه قبل
-1

هرچه فاصله گلوله ازخاک… بیشتر… با شد سرعت برخورد آن با زمین…بزرگتراست

محنا 4 ماه قبل
1

واقعا بی معنیه

1
Viean 14 روز قبل

هرچه فاصله گلوله از زمین«بیشتر» باشد،سرعت برخورد گلوله بازمین «بیشتر» می شود و قطر دهانه ی گودال «بزرگتر» می شود

نویسنده 4 ماه قبل
-1

بیشتر و کمتر

نویسنده 4 ماه قبل
-1

هر چه فاصله ی گلوله از زمین بیشتر باشد سرعت برخورد گلوله با زمین بیشتر میشود و قطر دهانه ی گودال بزرگتر میشود

ناشناس 4 ماه قبل
-2

پرنیاهر چه فاصله ی گلوله از زمین بیشتر باشد سرعت بر خورد گلوله با زمین دورتر میشود و قطر گودال بزرگ تر میشود 🌹♥

متین 4 ماه قبل
1

عالییییییییییییییی😂😅

آوینا 4 ماه قبل
-1

نقطه چین اول بیشتر نقطه چین دوم بشتر نقطه چین سوم بزرگتر

نویسنده 4 ماه قبل
0

هر چه فاصله زمین از گلوله بیشتر باشد —بیشتر—– می شود و قطر دهانه گودال -بزرگتر——– می شود.

نویسنده 4 ماه قبل
0

هر چه فاصله زمین از گلوله بیشتر باشد —بیشتر—– می شود و قطر دهانه گودال -بزرگتر——– می شود.

نویسنده 4 ماه قبل
0

درسته جواب

نویسنده 4 ماه قبل
0

جواب میشه بیشتر

0
ایلین 4 ماه قبل

نه همینه فقط عزیزم

نویسنده 4 ماه قبل
1

تتجمم

نویسنده 4 ماه قبل
1

چی بگم

نویسنده 4 ماه قبل
0

بیشتر میشود

ایلار 4 ماه قبل
-1

هر چه فاصله ی گلوله از زمین..بیشتر ..باشد سرعت برخورد گلوله با زمین.. بیشتر.. می شود و قطر دهانه ی گودال.. بزرگتر.. می شود 😍😊 💐

نویسنده 4 ماه قبل
0

سرعت برخورد گلوله با زمین بیشتر می شود و قطر دهانه ی گودال بزرگتر می شود.

نویسنده 4 ماه قبل
-1

بیشتر=بیشتر

0
ارین 4 ماه قبل

ببخشید جوابش چی میشه

نویسنده 4 ماه قبل
3

هر چه فاصله گلوله از زمین…..بیشتر…..باشد ، سرعت برخورد گلوله با زمین…..بیشتر…..میشود و قطر دهانه ی گودال…..بزرگتر…..میشود.

فاطمه 4 ماه قبل
2

عالیییی

عالی 4 ماه قبل
0

خوبه

نویسنده 4 ماه قبل
-2

دذذ

نویسنده 4 ماه قبل
2

عالی بود

1
ناشناس 4 ماه قبل

نمد

0
اسدالله 4 ماه قبل

عالیییی

نویسنده 4 ماه قبل
0

هرچه فاصله ی گلوله از زمین بیشتر باشد

نویسنده 4 ماه قبل
0

هرچه فاصله ی گلوله از زمین بیشتر باشد، سرعت برخورد گلوله بازمین. بیشتر می شود وقطر دهانه ی گودال بزرگتر می شود.

نویسنده 4 ماه قبل
1

هر چه فاصله ی گلول از زمین

نویسنده 4 ماه قبل
0

ار

نویسنده 4 ماه قبل
1

عالیییییی خوببراحت به آسانی

نویسنده 4 ماه قبل
0

هرچه فاصله ی گلوله از زمین ….بیشتر…. باشد، سرعت برخورد گلوله با زمین ….بیشتر…. می شود و قطر دهانه ی گودال ….بزرگتر…. می شود.🦋ستایش تیمرزاده 🦋

نویسنده 4 ماه قبل
1

بله

0
نویسنده 4 ماه قبل

عالیییییییییی

نویسنده 4 ماه قبل
0

نمیدانم

نویسنده 4 ماه قبل
0

دورت

... 4 ماه قبل
0

اصلا هیچی

نویسنده 4 ماه قبل
0

خیلی بد

ناشناس 4 ماه قبل
1

عالی بود

هلیا 4 ماه قبل
0

عالی بود

نویسنده 4 ماه قبل
0

بیشتر بزرگتر

نویسنده 4 ماه قبل
0

پیش بینی کنیداگر گلوله را از فاصله ی ۳ متری رها کنیم قطر دهانه ی گودال چه تغییری میکند؟

نویسنده 4 ماه قبل
0

خوبه

نویسنده 4 ماه قبل
0

تاا

نویسنده 4 ماه قبل
0

نمی دانم

نویسنده 4 ماه قبل
0

بلند تر

نویسنده 4 ماه قبل
0

هرچه فاصله گلوله بیشتر باشد جای گلوله بزرگتر هستشفاطمه

نویسنده 4 ماه قبل
0

عالی بود دمت گرم👍👊

آفرین عالی بود 4 ماه قبل
-1

آفرین عالی بود

ناشناس 4 ماه قبل
0

خیلی این سایت عالیه

یلدا تیموری 4 ماه قبل
0

این سایت عالیه

نویسنده 4 ماه قبل
-1

بیشتر بیشتر بزرگتر

خیلی خوب بود 👍🏼👍🏼👍🏼👍🏼👍🏼👍🏼👍🏼👍🏼👍🏼👍🏼👍🏼👍🏼👍🏼👍🏼 4 ماه قبل
-1

بیشتر بیشتر بزرگتر

نویسنده 4 ماه قبل
0

هرچه سرعت شهاب سنگ بیشتر باشد قطر ایجاد شده (بزرگتر )خواهد بود

لیخا 4 ماه قبل
0

تبتاب

نویسنده 4 ماه قبل
4

با سلام پری هستم ۱۵ سالهسوال طرح شده پس جواب آن میشهبیشتربیشتر👋🏻🥰

نویسنده 4 ماه قبل
3

کمتر

0
مهراب 4 ماه قبل

عالی بود

نویسنده 4 ماه قبل
3

هرچی پایین تر باشد بیشتر میشود

نویسنده 4 ماه قبل
6

جواب

نویسنده 4 ماه قبل
0

بلع درستع

خیلی خوب بوده است 👌👌 4 ماه قبل
0

عالی 👌👌

نویسنده 4 ماه قبل
-1

نیروی اصطکاک چیست؟نیرویی که سبب کند شدن حرکت میشود نیروی اصطکاک نامیده میشود این نیرو همواره برخلاف جهت حرکت جسم است.

برای پاسخ کلیک کنید