هرچه فاصله گلوله از زمین جای خالی باشد سرعت برخورد گلوله با زمین جای خالی میشود و قطر دهانه گودال جای خالی میشود صفحه 12 علوم ششم

ناشناس

جواب دو تا بیشتر جواب آخری بزرگتر

نویسنده

جواب

نویسنده

میشه بگین چی هست جوابش چیه

نویسنده

با سلام پری هستم ۱۵ سالهسوال طرح شده پس جواب آن میشهبیشتربیشتر👋🏻🥰

سامان

جواب بچه ها خوب

جواب کاوشگری صفحه ۱۲ کتاب علوم تجربی پایه ششم دبستان ابتدایی هرچه فاصله گلوله از زمین جای خالی باشد سرعت برخورد گلوله با زمین جای خالی میشود و قطر دهانه گودال جای خالی میشود از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : هرچه فاصله ی گلوله از زمین ….بیشتر…. باشد، سرعت برخورد گلوله با زمین ….بیشتر…. می شود و قطر دهانه ی گودال ….بزرگتر…. می شود.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
امیر حافظ 1 سال قبل
-1

بزرگ تر

اسرا ضربی 2 سال قبل
0

بیشت و بیشتر وبزرگتر

سامان 2 سال قبل
3

جواب بچه ها خوب

سامان 2 سال قبل
4

جواب بچه ها خوب

نازی 2 سال قبل
2

عالی

ناشناس 2 سال قبل
1

کدام گزینه ازنظز طبیعی و مصنوعی بودن متفاوت است

ناشناس 2 سال قبل
0

بیشتر،بیشتر،بزرگتر

ناشناس 2 سال قبل
7

جواب دو تا بیشتر جواب آخری بزرگتر

همتا 2 سال قبل
0

کسی جواب نمیده

نویسنده 2 سال قبل
0

هر چه فاصله ی گلوله از زمین جای خالی باشد سرعت بر خورد گلوله با زمینجای خالی می شود و قطر دهانه ی گودال جای خالی می شود

ی گ ا ن ه 2 سال قبل
2

من از شما بسیار متشکرم😘

ناشناس 2 سال قبل
0

بسیار عالی😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃

سارا 2 سال قبل
-1

متشکرم

نویسنده 2 سال قبل
-2

ترتروددود نارلللتا

نویسنده 2 سال قبل
-1

بیشترکمتر

هر 2 سال قبل
2

فاصله ی شهاب سنگ به ورود جو زمین سرعت آن بین ۱۰ تا ۷۵ میال در ساعت است

حنا محمدی 2 سال قبل
2

فاصله ی شهاب سنگ به جو زمین بین سرعت ۱۰تا ۷۵ میال بر ساعت است ممنونم از لطفتون🤩

نویسنده 2 سال قبل
1

بسیار عالی است 😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄👌👌👌👌👌👌👌👌

ناشناس 2 سال قبل
1

نمیدونم

مرگم ارزوست😦 2 سال قبل
-1

واقعا عالیه

نویسنده 2 سال قبل
2

عوامل گوناگون روی عمق و قطر اثر دارد

نویسنده 2 سال قبل
-1

من می خوام جوابو بدست بیارم کمکم کنید

-2
یاسین 2 سال قبل

کمتر بیشتر

نویسنده 2 سال قبل
1

بیشتر

نویسنده 2 سال قبل
1

هرچه فاصله ی گلوله از زمین بیشتر باشد سرعت بر خورد گلوله بازمین بیشتر میشود و قطر دهانه ی گودال بیشتر میشود هستی

1
امیر 2 سال قبل

آیا هرچه فاصله ی گلوله ی فلزی از زمین بیشترباشد سرعت برخوردان به خاک بیشتر است یانه

ناشناس 2 سال قبل
1

نمیدونم

نویسنده 2 سال قبل
1

کجا نوشته

نویسنده 2 سال قبل
5

میشه بگین چی هست جوابش چیه

نویسنده 2 سال قبل
0

بیشتر یاکمتر

نویسنده 2 سال قبل
-1

نمیدونم

نویسنده 2 سال قبل
-2

میشه بگین جوابش چیه؟

نویسنده 2 سال قبل
-2

هرچه فاصله گلوله ازخاک….بیشتر…. باشد سرعت برخوردآن بازمین …بیشتر…است

ستایش 2 سال قبل
-1

هرچه فاصله گلوله ازخاک… بیشتر… با شد سرعت برخورد آن با زمین…بزرگتراست

محنا 2 سال قبل
1

واقعا بی معنیه

1
Viean 2 سال قبل

هرچه فاصله گلوله از زمین«بیشتر» باشد،سرعت برخورد گلوله بازمین «بیشتر» می شود و قطر دهانه ی گودال «بزرگتر» می شود

نویسنده 2 سال قبل
-1

بیشتر و کمتر

نویسنده 2 سال قبل
-1

هر چه فاصله ی گلوله از زمین بیشتر باشد سرعت برخورد گلوله با زمین بیشتر میشود و قطر دهانه ی گودال بزرگتر میشود

ناشناس 2 سال قبل
-2

پرنیاهر چه فاصله ی گلوله از زمین بیشتر باشد سرعت بر خورد گلوله با زمین دورتر میشود و قطر گودال بزرگ تر میشود 🌹♥

متین 2 سال قبل
1

عالییییییییییییییی😂😅

آوینا 2 سال قبل
-1

نقطه چین اول بیشتر نقطه چین دوم بشتر نقطه چین سوم بزرگتر

نویسنده 2 سال قبل
0

هر چه فاصله زمین از گلوله بیشتر باشد —بیشتر—– می شود و قطر دهانه گودال -بزرگتر——– می شود.

نویسنده 2 سال قبل
0

هر چه فاصله زمین از گلوله بیشتر باشد —بیشتر—– می شود و قطر دهانه گودال -بزرگتر——– می شود.

نویسنده 2 سال قبل
0

درسته جواب

نویسنده 2 سال قبل
0

جواب میشه بیشتر

0
ایلین 2 سال قبل

نه همینه فقط عزیزم

نویسنده 2 سال قبل
1

تتجمم

نویسنده 2 سال قبل
1

چی بگم

نویسنده 2 سال قبل
0

بیشتر میشود

ایلار 2 سال قبل
-1

هر چه فاصله ی گلوله از زمین..بیشتر ..باشد سرعت برخورد گلوله با زمین.. بیشتر.. می شود و قطر دهانه ی گودال.. بزرگتر.. می شود 😍😊 💐

نویسنده 2 سال قبل
0

سرعت برخورد گلوله با زمین بیشتر می شود و قطر دهانه ی گودال بزرگتر می شود.

نویسنده 2 سال قبل
-1

بیشتر=بیشتر

0
ارین 2 سال قبل

ببخشید جوابش چی میشه

نویسنده 2 سال قبل
3

هر چه فاصله گلوله از زمین…..بیشتر…..باشد ، سرعت برخورد گلوله با زمین…..بیشتر…..میشود و قطر دهانه ی گودال…..بزرگتر…..میشود.

فاطمه 2 سال قبل
2

عالیییی

عالی 2 سال قبل
0

خوبه

نویسنده 2 سال قبل
-2

دذذ

نویسنده 2 سال قبل
2

عالی بود

1
ناشناس 2 سال قبل

نمد

0
اسدالله 2 سال قبل

عالیییی

نویسنده 2 سال قبل
0

هرچه فاصله ی گلوله از زمین بیشتر باشد

نویسنده 2 سال قبل
0

هرچه فاصله ی گلوله از زمین بیشتر باشد، سرعت برخورد گلوله بازمین. بیشتر می شود وقطر دهانه ی گودال بزرگتر می شود.

نویسنده 2 سال قبل
1

هر چه فاصله ی گلول از زمین

نویسنده 2 سال قبل
0

ار

نویسنده 2 سال قبل
1

عالیییییی خوببراحت به آسانی

نویسنده 2 سال قبل
0

هرچه فاصله ی گلوله از زمین ….بیشتر…. باشد، سرعت برخورد گلوله با زمین ….بیشتر…. می شود و قطر دهانه ی گودال ….بزرگتر…. می شود.🦋ستایش تیمرزاده 🦋

نویسنده 2 سال قبل
1

بله

0
نویسنده 2 سال قبل

عالیییییییییی

نویسنده 2 سال قبل
0

نمیدانم

نویسنده 2 سال قبل
0

دورت

... 2 سال قبل
0

اصلا هیچی

نویسنده 2 سال قبل
0

خیلی بد

ناشناس 2 سال قبل
1

عالی بود

هلیا 2 سال قبل
0

عالی بود

نویسنده 2 سال قبل
0

بیشتر بزرگتر

نویسنده 2 سال قبل
0

پیش بینی کنیداگر گلوله را از فاصله ی ۳ متری رها کنیم قطر دهانه ی گودال چه تغییری میکند؟

نویسنده 2 سال قبل
0

خوبه

نویسنده 2 سال قبل
0

تاا

نویسنده 2 سال قبل
0

نمی دانم

نویسنده 2 سال قبل
0

بلند تر

نویسنده 2 سال قبل
0

هرچه فاصله گلوله بیشتر باشد جای گلوله بزرگتر هستشفاطمه

نویسنده 2 سال قبل
0

عالی بود دمت گرم👍👊

آفرین عالی بود 2 سال قبل
-1

آفرین عالی بود

ناشناس 2 سال قبل
0

خیلی این سایت عالیه

یلدا تیموری 2 سال قبل
0

این سایت عالیه

نویسنده 2 سال قبل
-1

بیشتر بیشتر بزرگتر

خیلی خوب بود 👍🏼👍🏼👍🏼👍🏼👍🏼👍🏼👍🏼👍🏼👍🏼👍🏼👍🏼👍🏼👍🏼👍🏼 2 سال قبل
-1

بیشتر بیشتر بزرگتر

نویسنده 2 سال قبل
0

هرچه سرعت شهاب سنگ بیشتر باشد قطر ایجاد شده (بزرگتر )خواهد بود

لیخا 2 سال قبل
0

تبتاب

نویسنده 2 سال قبل
4

با سلام پری هستم ۱۵ سالهسوال طرح شده پس جواب آن میشهبیشتربیشتر👋🏻🥰

نویسنده 2 سال قبل
3

کمتر

0
مهراب 2 سال قبل

عالی بود

نویسنده 2 سال قبل
3

هرچی پایین تر باشد بیشتر میشود

نویسنده 2 سال قبل
6

جواب

نویسنده 2 سال قبل
0

بلع درستع

خیلی خوب بوده است 👌👌 2 سال قبل
0

عالی 👌👌

نویسنده 2 سال قبل
-1

نیروی اصطکاک چیست؟نیرویی که سبب کند شدن حرکت میشود نیروی اصطکاک نامیده میشود این نیرو همواره برخلاف جهت حرکت جسم است.

برای پاسخ کلیک کنید