هر یک از اجزای سفره هفت سین نماد چه چیزی است؟ صفحه 149 پیام های آسمان هفتم

جواب فعالیت صفحه ۱۴۹ کتاب پیام های آسمان پایه هفتم هر یک از اجزای سفره هفت سین نماد چه چیزی است؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : الف) اجزایی که بر روی سفره هفت سین قرار می گیرد عبارتند از: سیب، سرکه، سمنو، سماق، سیر، سنجد و سبزی (سبزه) قرآن کریم در سفره هفت سین: ایرانیان به هنگام چیدن سفره هفت سین اولین و مهمترین موردی را که بر سفره قرار می دهند، قرآن کریم است . ایرانیان مسلمان به نشانه توکل و توسل به خداوند متعال در آغاز سال و درخواست بهترینها از خالق خویش قرآن را در بهترین جای سفره قرار داده و پس از آن اجزای دیگر را می چینند .
سمنو: نماد زایش و باروری گیاهان است و از جوانه های تازه رسیده گندم تهیه می شود.
سیب: نماد باروری، زایش و سلامتی است.
سنجد: نماد عشق و دلباختگی است و از مقدمات اصلی تولد و زایندگی.
سبزه: نماد شادابی و سرسبزی و نشانگر زندگی بشر و پیوند او با طبیعت است.
سماق، سرکه و سیر: نماد چاشنی و محرک شادی و سلامتی در زندگی به شمار می روند.
سکه: به نیت برکت و درآمد زیاد انتخاب و بر سفره هفت سین می نشیند .
اما غیر از این گیاهان و میوه های سفره نشین، خوان نوروزی اجزای دیگری هم داشته است، در این میان تخم مرغ نماد زایش و آفرینش است و نشانه ای از نطفه و نژاد، آینه نماد روشنایی است و حتما باید در بالای سفره جای بگیرد و آب نشانه برکت و پاکی در زندگی است .

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
Mehrsa1386 7 ماه قبل
1

سیب:نماد سلامتیسنجد:نماد فرزانگی و زایشسبزه:یادآور سبزی و نشاطسمنو:سمبل قدرت و توانمندیسیر:نماد سیری چشم و دلسرکه و سماق:نماد تسلیم و رضا و صبرسکّه:نماد خیر و برکت و دارایی

برای پاسخ کلیک کنید