هنگامی که شما با داستان ضرب المثل یا یک مطلب علمی صفحه 111 تفکر و سبک زندگی هفتم

فاطمه

جواب رو بدید

نویسنده

مثلا ضرب المثل ” عقل سالم در بدن سالم ” باعث تردید میشود: زیرا کسانی مثل استیون هاوکینک وجود دارد که کاملا از بدن سالم محردم هستند ؛ اما عقل سالمی دارند.

نویسنده

سلام لطفا جواب رو بزارید

ممم

ص ۱۱۱ تفکر

خواننده

لطفا جواب درست و درمون بدید ممنون میشم

جواب فعالیت در خانه صفحه ۱۱۱ کتاب تفکر و سبک زندگی پایه هفتم هنگامی که شما با داستان ضرب المثل یا یک مطلب علمی از سایت نکس لود دریافت کنید.

هنگامی که شما با داستان ضرب المثل یا یک مطلب علمی مواجه می شوید میتوانید پیام آن را بپذیرید رد کنید یا درباره آن شک و تردید داشته باشید آیا تاکنون با چنین موردی مواجه شده اید؟ آن مورد و علت تردید خود را بنویسید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.

مریم رحیمی : هنگامی که شما با داستان ضرب المثل با یک مطلب علمی مواجه می شوید آنرابپذیرید رد کنیدیا درباره آن شک وتردید داشته باشید آیا تا کنون چنین موردی مواجه شده اید آن مورد وعلت تردید خود را بنویسید؟.

مبیین فرهودی :‌ هنگامی که شما با داستان ضرب المثل با یک مطلب علمی مواجه می شوید آنرا بپذیرید رد کنید یا درباره آن شک و تردید داشته باشید آیا تا کنون چنین موردی مواجه شده اید آن مورد و علت تردید خود را بنویسید.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
فاطمه 1 سال قبل
12

جواب رو بدید

مهدیه زندگانی 2 سال قبل
1

لطفا مطالب بیشتری بنویسید

ممم 2 سال قبل
7

ص ۱۱۱ تفکر

. 2 سال قبل
0

کجاش عالی بود دقیقا؟

نویسنده 2 سال قبل
7

سلام لطفا جواب رو بزارید

نویسنده 2 سال قبل
9

مثلا ضرب المثل ” عقل سالم در بدن سالم ” باعث تردید میشود: زیرا کسانی مثل استیون هاوکینک وجود دارد که کاملا از بدن سالم محردم هستند ؛ اما عقل سالمی دارند.

خواننده 2 سال قبل
5

لطفا جواب درست و درمون بدید ممنون میشم

برای پاسخ کلیک کنید