هنگامی که ماشین اسباب بازی یا عروسکی را کوک می کنید چه انرژی هایی به یک دیگر تبدیل می شوند؟ صفحه 74 علوم ششم

نویسنده

انرژی حرکتی

نویسنده

انرژی زخیره ای به انرژی حرکتی

ناشناس

انرژی ذخیره ای به انرژی حرکتی

جواب فکر کنید صفحه ۷۴ کتاب علوم تجربی پایه ششم هنگامی که ماشین اسباب بازی یا عروسکی را کوک می کنید چه انرژی هایی به یک دیگر تبدیل می شوند؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : انرژی شیمیایی مواد غذایی که ما خورده ایم به انرژی حرکتی ماهیچه ها تبدیل خواهد شد، سپس انرژی حرکتی ماهیچه های ما به صورت انرژی پتانسیل در فنر ذخیره می شود.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
رضا 1 ماه قبل
-2

جواب سوال چی میشه؟

ناشناس 1 ماه قبل
-2

درهردو انرژی پتانسیل کشت سافی به انرژی حرکتی صوتی نورانی تغییر می دهد

سید مهدی موسوی 12 ماه قبل
-2

سسسسس

ناشناس 1 سال قبل
1

انرژی پتانسیل شیمیایی به انرژی حرکتی (مکانیکی)

ناشناس 1 سال قبل
-2

نمیدانم

نویسنده 1 سال قبل
4

انرژی زخیره ای به انرژی حرکتی

3
ناشناس 1 سال قبل

انرژی ذخیره ای به انرژی حرکتی

نویسنده 1 سال قبل
5

انرژی حرکتی

برای پاسخ کلیک کنید