همسایگان شرقی ایران کدام کشورها هستند؟ صفحه 56 مطالعات اجتماعی پنجم

جواب فعالیت صفحه ۵۶ کتاب مطالعات اجتماعی پایه پنجم همسایگان شرقی ایران کدام کشورها هستند؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : افغانستان و پاکستان.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
نویسنده 4 ماه قبل
1

بله درست است

نویسنده 4 ماه قبل
1

پاکستان و افغانستانفاطمه کریمیان از اصفهان

نویسنده 4 ماه قبل
0

افغانستان ترکمنستان

0
احسان حمیدی و رها 4 ماه قبل

خیلی خوب است؟

0
احسان 4 ماه قبل

درست

0
احسان 4 ماه قبل

درست

-1
احسان 4 ماه قبل

درست

نویسنده 4 ماه قبل
-1

افغانستان و پاکستان

نویسنده 4 ماه قبل
1

پاکستان- افغانستان

برای پاسخ کلیک کنید