واژه ای که با نام نیما پدر شعر نو فارسی می آید در جدول صفحه 161 فارسی هفتم

جواب نوشتن صفحه ۱۶۱ کتاب ادبیات فارسی پایه هفتم واژه ای که با نام نیما پدر شعر نو فارسی می آید در جدول از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : یوشیج.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
احمد 4 ماه قبل
2

واژه ایی که بانام نیماپدرشعرنو می آید

1
یوشیج 4 ماه قبل

پاسخ سوال

التف 7 ماه قبل
1

ذزذل

م یبنا 7 ماه قبل
0

عالی هست

نصراللهی 7 ماه قبل
-2

عالی

Amit 7 ماه قبل
2

عالی است

&& 7 ماه قبل
1

عالی

نویسنده 7 ماه قبل
1

واژه ای که با نام نیما می آید

-2
خلمند 7 ماه قبل

کال من سیکالمن تو آر سیپکتن

مهیار 7 ماه قبل
0

جواب چی است ؟

نویسنده 7 ماه قبل
1

جواب یوشیج است مهیار نامنی

مبین 7 ماه قبل
0

سلام معنی آن چه میشه

سبحان 7 ماه قبل
0

ابتهال

😂😂😂 7 ماه قبل
0

خب

نویسنده 7 ماه قبل
-1

بینا

نویسنده 7 ماه قبل
-2

نمیدانم

نویسنده 7 ماه قبل
-2

حقنقک

宲 S H A D O W 宲 7 ماه قبل
0

واژه ای که با نام ((نیما))پدر شعر نو فارسی می آید.

برای پاسخ کلیک کنید