یک نمونه مبالغه از متن درس هفت خان رستم ذکر کنید آن را توضیح دهید صفحه 35 کتاب نگارش فارسی ششم

غزاله

خروشید و جوشید و برکند خاک ز سمش زمین شد چاک چاک در این بیت شاعر در جوش و خروش اسب مبالغه کرده است

اتنا

من از جوابتان خیلی خشم امد ممنونم😘😘

نویسنده

بابا من گفتم یه نمونه بیت بده که مبالغه باشه به من کل درس رو داده حالا می خوان اسمم رو هم بده بهت بهت گوه هم نمیدم عوضی هاااا….😐😐😐😐😐😐😐😐

نویسنده

بزد و تیغ بنداخت از بر سرش فروریخت خون چون رود از برششاعر خارج شدن خون از بدن اژدها را به دلیل حجم زیاد خون به جاری شدن رود تشبیه کرده یا(مبالغه) کرده.پرسپولیسی

ناشناس

در،دریده شدن شیر قوی پنجه مبالغه کردی

جواب صفحه ۳۵ کتاب نگارش فارسی ششم یک نمونه مبالغه از متن درس هفت خان رستم ذکر کنید و آن را توضیح دهید عضو سایت نکس لود دریافت کنید.

یک نمونه مبالغه از متن درس هفت خان رستم ذکر کنید آن را توضیح دهید صفحه 35 کتاب نگارش فارسی ششم

جواب سوالات نگارش درس هفت خان رستم

با سلام خدمت همه ششمی ها و دبستانی ها در این مطلب قرار است که جواب سوال یک نمونه مبالغه از متن درس ذکر کنید و آن را توضیح دهیم را در این متن قرار بدهیم جوابی که ما پیدا کردیم این گونه است که خروشید و جوشید برکند خاک ز سمش زمین شد همه چاک چاک در این بیت شاعر در جوش و خروش اسب مبالغه کرده بزد تیغ و بنداخت از بر سرش فرو ریخت چون رود خون از برش در این بیت شاعر چگونگی جاری شدن خون اژدها مبالغه کرده شما که متن دیگری دارید نظرات بفرستید و با اسم شما در همین مطلب قرار می دهیم.

جواب یک نمونه مبالغه از متن درس ذکر کنید نگارش ششم

بزد تیغ و بنداخت از بر سرش فروریخت خون چون رود از برش هنگامی که سر اژدها قطع می شود شاعر خارج شدن خون از بدن اژدها را به دلیل حجم زیاد خون به جاری شدن رود تشبیه کرده است.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

ناشناس : دریده شدن شیر قوی پنجه مبالغه است توسط اسب.

ناشناس : فرو ریختن خون چون رود از برش.

نویسنده : خروشید و جوشید و برکند خاک ز سم زمین شد همه چاچاک درر این بیت. شاعر در جوش و خروش اسب مبالغه کرده است.

زهرا مرادی : بزد تیغ و بنداخت از بر سرش فرو ریخت چون رود خون از برش رستم باشمشیر سر اژدها را جدا کرد و مثل رودخانه خون از تن اژدها روان شد مبالغه در میزان خون اژدهاست وقتی سر حیوانی مثل اژدها بریده شود مقداری خون می آید اما شاعر می گوید که خون مثل آب رودخانه از تن اژدها روان شد.

پریسان : فرو ریخت چون رود از برش زیاد بودن خون را به رود تشبیح کرده. ولی در حقیقت کمی خون از قطع کردن سرش به زمین ریخته شده است.

نویسنده : بدو تاخت مانند آذرگشسب. چون کسی نمیتواند مانند آذر گشسب تند باشد.

دنیا : بزد تیغ و بنداخت از بر سرش فرو ریخت چون رود خون از برش رستم با شمشیر سر اژدها را از بدنش جدا کرد وخون مانند رود از بدن اژدها جاری شد. اگر ما سر یک اژدها را از بدنش جدا کنیم کمی خون می اید ولی شا عر برای بزرگ نمایی (مبالغه) کردن شعر این گونه گفته است.

ناشناس : کوبیدن پا اسب بر زمین شاعر در اینجا اسب پایش را می کوبد و زمین تکه تکه می شود در اینجا مبالغه انجام گرفته است.

یکتا دلاور : زسمّش زمین شد همه ،چاک چاک
مبالغه هست زیرا هیچ وقت اسب نمی تواند با سمّش زمین را به دو نیم کند میانش به خنجر به دو نیم کرد
مبالغه هست زیرا در این حد هم قوی نبوده است که بتواند کسی را نصف (به دو نیم )کند.

نویسنده : فرو ریخت چون رود خون از سرش مبالغه در میزان جاری شدن خون از سرش.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 1 سال قبل
11

در،دریده شدن شیر قوی پنجه مبالغه کردی

مرینت 1 سال قبل
3

خیلی عالی ولی فقط بیشتر بود بهتر بود

نویسنده به دونیم کرد😂 2 سال قبل
6

میانش به خنجر دونیم کرد😂

پزشگ 2 سال قبل
-1

دستتون درد نکنه به این می گن سایت درسی

بخشنده 2 سال قبل
2

عالی بود ممنون🌹

ناشناس 2 سال قبل
0

نمیدونم خودم

ناشناس 2 سال قبل
1

میانش به خنجر به دو نیم کرد دل جاودان زو پر از بیم کرد

حسین 2 سال قبل
1

عالی

mi nimis narjas 2 سال قبل
0

اسمم آیدا

اما من مبالغه خروشید و جوشید خاستم نه کل درس من کتاب درسی دارم جواب سوال بزارید کافیه

اتنا 2 سال قبل
13

من از جوابتان خیلی خشم امد ممنونم😘😘

1
اسمان 2 سال قبل

من هم همین تور ♡♡

ریحانه 2 سال قبل
1

خیلی خوب بود

-2
محمد 2 سال قبل

خیلی ممنون

ناشناس 2 سال قبل
-2

بله

فاطمه 2 سال قبل
0

خیلی ممنون از پاسخممنونم کمکم کردین

صدف 2 سال قبل
-1

عالی بود مرسی

نویسنده 2 سال قبل
-2

خروشید و جوشید و برکند خاک ز سم زمین شد همه چاچاکدرر این بیت.شاعر در جوش و خروش اسب مبالغه کرده است....

1
❤️گلوریا❤️ 2 سال قبل

بدک نبود😕

مهرداد 2 سال قبل
-2

فولاد خوزستان برد

fatima 2 سال قبل
3

عالی بود به من کمک کرد ولی اگر تعداد مبالغه ها بیشتر بود بهتر بود

دنیا 2 سال قبل
1

بزد تیغ و بنداخت از بر سرش فرو ریخت چون رود خون از برش رستم با شمشیر سر اژدها را از بدنش جدا کرد وخون مانند رود از بدن اژدها جاری شد. اگر ما سر یک اژدها را از بدنش جدا کنیم کمی خون می اید ولی شا عر برای بزرگ نمایی (مبالغه) کردن شعر این گونه گفته است

عالی 2 سال قبل
-2

۲۰

حامد 2 سال قبل
-2

سلام خیلی عالی است

خیلی خوب بود عالیه 2 سال قبل
-2

خیلی خوب بود عالیه☺☺☺☺خخخخخخ

نویسنده 2 سال قبل
2

بدو تاخت مانند آذرگشسب. چون کسی نمیتواند مانند آذر گشسب تند باشد

نویسنده 2 سال قبل
0

یسنا کونانیخروشید و جوشید و برکند خاک ز سمش زمین شد همه چاک چاک

5
سودا 2 سال قبل

خیلی ممنون که این متن های درس رو اینجا به اشتراک میگذارید😇😇😊😊☺☺

ناشناس 2 سال قبل
-1

کوبیدن پا اسب بر زمین شاعر در اینجا اسب پایش را می کوبد و زمین تکه تکه می شود در اینجا مبالغه انجام گرفته است

نا شناس 2 سال قبل
-1

ممنون ازشما که این چیز هارا دراینترنت میگذارید

Hli 2 سال قبل
0

بدوتاخت مانندآذرگشسب :در واقعیت اسب مانندآذرگشسبندویده.فقط کمی تنددویده.چون کسی نمی توانداینقدرتندیعنی(مانندآذرگشسب)بدود.🔥🔥🔥

5
یکتا دلاور 2 سال قبل

خیلی خوبه

الی 2 سال قبل
1

شما آغای محمد معنای دور یعنی چه

نویسنده 2 سال قبل
4

زسمّش زمین شد همه ،چاک چاکمبالغه هست زیرا هیچ وقت اسب نمی تواند با سمّش زمین را به دو نیم کندمیانش به خنجر به دو نیم کردمبالغه هست زیرا در این حد هم قوی نبوده است که بتواند کسی را نصف (به دو نیم )کندیکتا دلاور

نویسنده 2 سال قبل
-1

فرو ریخت چون رود خون از سرشمبالغه در میزان جاری شدن خون از سرش

0
ناشناس 2 سال قبل

👌👌

غزاله 2 سال قبل
14

خروشید و جوشید و برکند خاک ز سمش زمین شد چاک چاک در این بیت شاعر در جوش و خروش اسب مبالغه کرده است

3
رویا 2 سال قبل

ببخشید میشه به من هم ۱۰ مغالبه بگید

نویسنده 2 سال قبل
2

عالی بود هرکی نوشته دست خوش

راحیل [عشق] 2 سال قبل
1

فرو ریختن خون از برش

-1
السا محمدی 2 سال قبل

عالی بود

سامینا 2 سال قبل
4

😙😙😘 مرسی دوستان

نویسنده 2 سال قبل
-2

خیلی عالی♥️

-2
مارال 2 سال قبل

😊😍😘❤️🙋🎉

رعنا 2 سال قبل
3

رخش، شیر را از هم درید؛ در اینجا اسب را کشنده شیر معرفی کرده در صورتی که قدرت اسب خیلی از شیر کمتر است لذا از مبالغه استفاده شده است.

😄😁 2 سال قبل
0

😉💋🖤

نویسنده 2 سال قبل
11

بزد و تیغ بنداخت از بر سرش فروریخت خون چون رود از برششاعر خارج شدن خون از بدن اژدها را به دلیل حجم زیاد خون به جاری شدن رود تشبیه کرده یا(مبالغه) کرده.پرسپولیسی

نویسنده 2 سال قبل
2

سلام

0
عالی❤️❤️💓 2 سال قبل

خیلی خوب و عالی❤️

❤️‌‌"ممنون از نویسنده"❤️

❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

4
نازی 2 سال قبل

عالییییییی😊

2
ستایش 2 سال قبل

😊ممنون از شما😊😊

-1
ریحانه 2 سال قبل

فروریخت چون رود خون از سرش مبالغه در میزان جاری شدن خون از سر او بوده

-2
غزاله 2 سال قبل

به من بگید توی شعر کدام مبالغه است

بهار شریفی 2 سال قبل
-2

عالی بووووووووود

4
آلیس❤️ 2 سال قبل

عاااااااااالی واقعا ممنونم❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜

6
غزاله 2 سال قبل

مبالغه یعنی چی به من توضیح بدید من منضور اینا رو نمیفهمم مثال بزنید از کتاب فارسی ششم

2
حسام 2 سال قبل

به نظر من خب بد نبود خیلی هم عالی نبود از این عالی تر هم است😂😂😜😜

نویسنده 2 سال قبل
3

صد دفعه گفتم

نویسنده 2 سال قبل
3

فروریخت چون رود خون از سرش مبالغه در میزان جاری شدن خون از سرشریحانه سرچاهی

نویسنده 2 سال قبل
4

جاری شدن خون اژدهامحمد امین رئیسی

‌شکرانه 2 سال قبل
-1

من خیلی خوب بود

نویسنده 2 سال قبل
2

مبالغه به معنای بزرگ. کردن یک جمله است

1
الیسا 2 سال قبل

اصلن یک جمله نبود

نویسنده 2 سال قبل
-1

بد خیلی بد اخیییی

نویسنده 2 سال قبل
2

ای که تو از هر چیز زیبا تر است

نویسنده 2 سال قبل
2

10 مبالغه

نویسنده 2 سال قبل
-2

محمدرضا

نویسنده 2 سال قبل
1

محمدرضا

نویسنده 2 سال قبل
2

خیلی بده جواب هاش درازه

نویسنده 2 سال قبل
1

سرو گوش بگرفت و یالش دلیر سر از تن بکندش به کردار شیر

کاوه برامکه 2 سال قبل
2

واقعا ممنون خیلی جواب های خوبی داشت

مهدی طاشیان 2 سال قبل
1

1)درس 2 )مدرسه 3 )کلاس 4 )دبیرستان 5 )دانشگاه

نویسنده 2 سال قبل
0

بدو تاخت مانند آذر گشسبمرجان

نویسنده 2 سال قبل
-2

ز سوم ستوراندر آن پهن دشت زمین شد شش و آسمان گشت هشت. شود کوه آهن چو دریای آب اگر بشنود نام افراسیاب.به زیور ها بیارایند وقتی خوب رویان را تو سیمین تن چنان خوبی که زیورها بیارایی.جمله های بالا چند نمومه مبالغه هست ولی از درس نیست.می تونین ازشون به عنوان مبالغه استفاده کنید.

مبینا نوروزی 2 سال قبل
-2

میشه چند مثال برای مبالغه بزنید و معنای دور و نزدیک آن را مشخص کنید زودتر جواب دهید

-2
عالی بود 2 سال قبل

خیلی خوب وعالی بود

نیایش 2 سال قبل
-1

عالی بود عالی 😘👌🤘

نویسنده 2 سال قبل
-1

ای کاش اصلا درس نبودا 🔪👎

ناشناس 2 سال قبل
3

مبالغه رادرکتاب توضیح داده شده است.ص

نویسنده 2 سال قبل
3

از هفت خوان رستم گذته است یعنی مراحل بسیار دشواری را طی کرده است

نویسنده 2 سال قبل
4

میشه درباره این کلمه ها.نجات،فریب،حیله گری، چیره.جمله های کنایه بسازید؟؟

-2
بللللل 2 سال قبل

اااااا

نویسنده 2 سال قبل
5

میانش به خنجر به دونیم کرد مبالغه است زیرا نمیتوان با یک خنجر فردی را به دونیم تقسیم کرد

نا شناس 2 سال قبل
3

عاااااااااااااااللللییی

نویسنده 2 سال قبل
6

خروشید و جوشید و برکند خاک زسمش زمین شد همه چاک چاک

نویسنده 2 سال قبل
4

خوبین🤣🤣🤣🤣🤣

میخام ناشناس بمونم 2 سال قبل
5

به نظر من این مبالغه آسان بود و هر کس می تونست پیدا کنه کاش یه سخت ترش را میگفتن در سایت😒

مهسا قادری 2 سال قبل
1

ممنونم از توضیحات شما من سریع متوجه شدم این درس رو سپاس ♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️

-2
کتاب نگارش صفحه ۳۵ 2 سال قبل

یک نمونه مبالغه از متن درس ذکر کنید وان را توضیح دهید

نویسنده 2 سال قبل
12

بابا من گفتم یه نمونه بیت بده که مبالغه باشه به من کل درس رو داده حالا می خوان اسمم رو هم بده بهت بهت گوه هم نمیدم عوضی هاااا….😐😐😐😐😐😐😐😐

نویسنده 2 سال قبل
3

گاه شاعران و نویسندگان بر تاثیر وقدرت شخن خود روایداد ها را بسیار بیشتروبزرگ تر از انچه هست توصیف می کنند . به این گونه بزرگ نمایی در بیان حوادث مبالغه می گویند

نویسنده 2 سال قبل
-2

ننننن

نویسنده 2 سال قبل
1

سلام بچه های عزیز امیدوارم از این مطالب خوشتان آمده باشد.

نویسنده 2 سال قبل
2

لطفا لطفا لطفا

نویسنده 2 سال قبل
6

بزد تیغ و بنداخت از بر سرش فرو ریخت چون رود خون از برش رستم باشمشیر سر اژدها را جدا کرد و مثل رودخانه خون از تن اژدها روان شد مبالغه در میزان خون اژدهاست وقتی سر حیوانی مثل اژدها بریده شود مقداری خون می آید اما شاعر می گوید که خون مثل آب رودخانه از تن اژدها روان شد

نویسنده 2 سال قبل
1

خیر نمیدانم چیزی چون بلد نیستم

نمیدانم 2 سال قبل
0

خیر نمیدانم چیزی چون بلد نیستم

نویسنده 2 سال قبل
9

سلام لطفاً مبالغه و کنایه(از هفت خان رستم گذشته است رو بهم بگید لطفا

مانی کمالی 2 سال قبل
-1

مبالغه کدام است

-2
ناشناس 2 سال قبل

میانش به خنجر به دو نیم کرد دل جادوان زو پر از بیم کرد

نویسنده و عالی و عالی 2 سال قبل
10

نچندان خوب

-2
مرجان حیدری 2 سال قبل

برو بابا الینا

نویسنده 2 سال قبل
10

یک نمونه مبالغه از متن درس ذکر کنید وان راتوضیح کنید

نویسنده 2 سال قبل
2

اصلا خوب نیست جواب نداره

-2
سيده فاطمه حسینی 2 سال قبل

آره اصلاً مثال نداره

Rrr😐💫 2 سال قبل
-1

✔✅✅✔✅✅✔✅✅✔✅✅✔✅✔✅✅✅✔✅✅✅✔✅✔✅✅✅✅✅✅✔✅

نویسنده 2 سال قبل
-2

بزد تیغ و بنداخت از بر سرش فروریخت خون چون رود از برش هنگامی که سر اژدها قطع می شود شاعر خارج شدن خون از بدن اژدها را به دلیل حجم زیاد خون به جاری شدن رود تشبیه کرده است.الیکا توحیدی

نویسنده 2 سال قبل
-2

توضیح در مورد مبالغه :گاهی وقت ها شاعران برای قدرت سخن خود اتفاق ها را بیشتر از حد ممکن بزرگ و توصیف می کنند به این گونه بزرگ نمایی در بیان حوادث و اتفاقات ((مبالغه)) می گویند. ☺️عارفه علیپور هستم 🌹

-2
ناشناس 2 سال قبل

عالی ممنون ❤️

نویسنده 2 سال قبل
-2

خیلی بد بود

صبا،مهرشاد 2 سال قبل
-2

سلام دخترا و پسرای گلم ببینید این درست نیست تدریس رو ندیده بیاین از گوگل بگیرید و باید در اصل خودتون تلاش کنید اگر اینگونه پیش برید …………….لطفا لطفا این کارا رو نکنید تشکر میکنم از تون

نویسنده 2 سال قبل
-2

مبالقه سر اژدها را قطع کرد

نویسنده 2 سال قبل
0

بزدتیغ و بینداخت از بر سرش فروریخت خون چون رود از برش هنگامی که سر اژدها قطع می شود محمد سعید ایوبی خروشید وجوشید وبرکند رسمش زمین شد همه چاک چاک

2
خفنشونم 2 سال قبل

الان این چ‌ گفت؟?😐

نویسنده 2 سال قبل
-1

از آن پس نهاد از بر خاک سر… کنایه و مبالغه اش را توصیح دهید لطفا..🙏🙏🙏

نویسنده 2 سال قبل
-1

لطفاً درس ها را کامل توضیح دهید زینب

ماندانا 2 سال قبل
-1

عالــــــــــــــــــــــــی

........... 2 سال قبل
-1

…………

نویسنده 2 سال قبل
-2

ز سمش زمین شد همه چاک چاک

نویسنده 2 سال قبل
-1

ببخشید میشه جوابرکامل کنایه رو بگید

احمدی 2 سال قبل
-1

زسمش زمین شد همه چاک چاک

نویسنده 2 سال قبل
-2

خوروشی

نویسنده 2 سال قبل
-1

ز سمش زمین چاک چاک مبالغه در باره جوشید و خوروشید

اسد 2 سال قبل
-2

ممنون عالی بود واقعاً

نویسنده 2 سال قبل
-2

مح

ناشناس 2 سال قبل
-2

مح

نویسنده 2 سال قبل
-2

پول

یاسمن 2 سال قبل
-2

خوبه

نویسنده 2 سال قبل
-2

تبوسمقتقنسس

نویسنده 2 سال قبل
-2

درس هفت خان رستم خیلی خوبه یکی هفت ها از نبرد های رستم است

اصلا خوب نیست 😐 2 سال قبل
1

😐😐😐

نویسنده 2 سال قبل
-1

بدو تاخت مانند آذر گشبکسی نمی تواند مانند آذر گشب بدودو در اینجا مبالغه به کار گرفتهموفق باشید

نویسنده 2 سال قبل
-1

دو تا مبالغهفرو ریخت چون خون از برشبدو تاخت مانند آذر گشسبدو کنایهزسمش زمین شد همه چاک چاکبزد تیغ و بینداخت از بر سرش

زهرا اسمایل زاد 2 سال قبل
1

مبالغه یا کنایه هستاز هفت خان رستم گذشته است

نویسنده 2 سال قبل
-1

سرو گوش بگرفت ویالش دلیر

ناشناس 2 سال قبل
-2

عالییییییی🤩

نویسنده 2 سال قبل
0

نمیدونم

نویسنده 2 سال قبل
-2

مبالغه

Bts 2 سال قبل
0

آرمی ام

نویسنده 2 سال قبل
-2

ببر

حلنا سلطانی 2 سال قبل
-2

خوبه ها ولی کاش کم تر بود دستم ترکید

نویسنده 2 سال قبل
-2

ازپای علی خون فواره شده بود (واقعیت :از پای علی خون می امدهیگانه ملکی

نویسنده 2 سال قبل
1

خروشیدو جوشیدو برکند خاک زسُمّش زمین شد همه چاک چاکدر این بیت،شاعر در جوش و خروش اسب مبالغه کرده اَست.بزد تیغ و بنداخت از بر،سرش فرو ریخت چون رود خون از برشدر این بیت،شاعر در چگونگی جاری شدن خون اژدها مبالغه کرده اَست.

هپلو 2 سال قبل
-1

خیلی بیخود بود دوست نداشتم

نویسنده 2 سال قبل
-2

بله نظر من این هستش چیزایی که میخواستم توی تمنا بود•¡•

مانیا 2 سال قبل
1

بزد تیغ و وانشات آبی 💙امروز خیلی خستم کردی من که خیلی دوسش داره ولی خیلی خیلی دوست درمقابل

نویسنده 2 سال قبل
-2

فرو ریخت چون رود خون از برش

1
ناشناس 2 سال قبل

خیلی زیبا بود

برای پاسخ کلیک کنید