یک جسم باید چگونه حرکت کند تا مسافت طی شده توسط آن با اندازه بردار جا به جایی اش یکسان باشد صفحه 39 علوم نهم

نویسنده

یک جسم باید چگونه حرکت کند تا مسافت طی شده توسط آن با اندازه بردار جا به جایی اش یکسان باشد صفحه 39 علوم نهم

Sama

جسم باید روی خط راست و بدون تغییر جهت حرکت کند

نیکا

باید جسم روی خط راست حرکت کند

نویسنده

شاهان

جواب فکر کنید صفحه ۳۹ کتاب علوم تجربی پایه نهم یک جسم باید چگونه حرکت کند تا مسافت طی شده توسط آن با اندازه بردار جا به جایی اش یکسان باشد از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : در صورتی که جسم روی خط راست و در یک جهت حرکت کند.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 1 سال قبل
0

یک جسم باید چگونه حرکت کند تا مسافت طی شده توسط آن با اندازه بردار جا به جایی اش یکسان باشد؟

Aynaz 2 سال قبل
0

زمانی که جسم مورد نظر روی یک خط راست باشد و جهت ان عوض نشود می توان گفت که مسافت و جابه جایی برابر بوده

ناشناس 2 سال قبل
0

سقوت آزاد

ناشناس 2 سال قبل
2

باید جسم در یک خط راست حرکت کند تا جابجایی وبسایت آنه یکسان باشدفاطمه

نویسنده 2 سال قبل
0

یک

نویسنده 2 سال قبل
9

یک جسم باید چگونه حرکت کند تا مسافت طی شده توسط آن با اندازه بردار جا به جایی اش یکسان باشد صفحه 39 علوم نهم

8
Sama 2 سال قبل

جسم باید روی خط راست و بدون تغییر جهت حرکت کند

نیکا 2 سال قبل
5

باید جسم روی خط راست حرکت کند

نویسنده 2 سال قبل
0

متحرک نباید جهتش تغییر کنه و اینکه روی یک خط صاف بره….اتیا

زهرا 2 سال قبل
1

جسم باید روی خط راست بدون تغیر جهت حرکت کند

نویسنده 2 سال قبل
0

یک جسم باید روی یک خط راست تا مقصد برود تا بردار

نویسنده 2 سال قبل
4

شاهان

1
زهرا 2 سال قبل

یک جسم چگونه حرکت کندتا مساحت تی شده توسط ان یا اندازه بردار جابه شود

نویسنده 2 سال قبل
0

نیلوروی خط راست و یک جهت حرکت کند

برای پاسخ کلیک کنید