یک جسم باید چگونه حرکت کند تا مسافت طی شده توسط آن با اندازه بردار جا به جایی اش یکسان باشد صفحه 39 علوم نهم

Sama

جسم باید روی خط راست و بدون تغییر جهت حرکت کند

نویسنده

یک جسم باید چگونه حرکت کند تا مسافت طی شده توسط آن با اندازه بردار جا به جایی اش یکسان باشد صفحه 39 علوم نهم

نیکا

باید جسم روی خط راست حرکت کند

نویسنده

شاهان

زهرا

جسم باید روی خط راست بدون تغیر جهت حرکت کند

جواب فکر کنید صفحه ۳۹ کتاب علوم تجربی پایه نهم یک جسم باید چگونه حرکت کند تا مسافت طی شده توسط آن با اندازه بردار جا به جایی اش یکسان باشد از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : در صورتی که جسم روی خط راست و در یک جهت حرکت کند.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 1 ماه قبل
0

سقوت آزاد

ناشناس 5 ماه قبل
2

باید جسم در یک خط راست حرکت کند تا جابجایی وبسایت آنه یکسان باشدفاطمه

2
عالی 5 ماه قبل

اهاا

نویسنده 5 ماه قبل
0

بله

نویسنده 5 ماه قبل
0

یک

نویسنده 5 ماه قبل
8

یک جسم باید چگونه حرکت کند تا مسافت طی شده توسط آن با اندازه بردار جا به جایی اش یکسان باشد صفحه 39 علوم نهم

11
Sama 5 ماه قبل

جسم باید روی خط راست و بدون تغییر جهت حرکت کند

نیکا 5 ماه قبل
7

باید جسم روی خط راست حرکت کند

نویسنده 5 ماه قبل
0

متحرک نباید جهتش تغییر کنه و اینکه روی یک خط صاف بره….اتیا

نویسنده 5 ماه قبل
-2

روی خط راست و بدوت تغییر جهت

زهرا 5 ماه قبل
3

جسم باید روی خط راست بدون تغیر جهت حرکت کند

نویسنده 5 ماه قبل
-2

دنتذاا

نویسنده 5 ماه قبل
-2

نمی دونم

نویسنده 5 ماه قبل
-2

باشه

نویسنده 5 ماه قبل
2

یک جسم باید روی یک خط راست تا مقصد برود تا بردار

نویسنده 5 ماه قبل
6

شاهان

1
زهرا 5 ماه قبل

یک جسم چگونه حرکت کندتا مساحت تی شده توسط ان یا اندازه بردار جابه شود

نویسنده 5 ماه قبل
2

نیلوروی خط راست و یک جهت حرکت کند

برای پاسخ کلیک کنید