یک نمونه از هوشمندی های ابوعلی سینا را تعریف کنید صفحه 101 مطالعات اجتماعی پنجم

این مال کلاس پنجم است

این مال کلاس پنجم است

نویسنده

چنان که خواجه بوعلی فرموده بود،کاملا صحت یافت.

نویسنده

بو الی سینا بسیار زرنگ و دانا بود

سبحان

مرسی واقلاً

عاالی

درسته

جواب فعالیت صفحه ۱۰۱ کتاب مطالعات اجتماعی پنجم دبستان یک نمونه از هوشمندی های ابوعلی سینا را تعریف کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : فردی بیمار شده بود و تصور می کرد که گاو است، هر روز فریاد می زد که مرا بکشید. پزشکان از درمان وی ناتوان بودند. سرانجام ابوعلی سینا پذیرفت وی را درمان کند. او به بیمار گفت می خواهم بکشمت پس دستور داد دست و پای وی را ببندد و به سرای شهر ببرند. هنگامی که ابوعلی سینا می خواست وی را بکشد گفت این چه گاو لاغری است این را نمی توان کشت. به او علف دهید تا فربه شود. چنان کردند. بیمار خوراکی ها را خورد بدان امید که فربه شود تا او را بکشند. پس از یک ماه بیمار کاملا سالم شد و از بیماری نجات یافت.

نویسنده : فردی بیمار شده بود و تصور می کرد که گاو است، هر روز فریاد می زد که مرا بکشید. پزشکان از درمان وی ناتوان بودند. سرانجام ابوعلی سینا پذیرفت وی را درمان کند. او به بیمار گفت می خواهم بکشمت پس دستور داد دست و پای وی را ببندد و به سرای شهر ببرند. هنگامی که ابوعلی سینا می خواست وی را بکشد گفت این چه گاو لاغری است این را نمی توان کشت. به او علف دهید تا فربه شود. چنان کردند. بیمار خوراکی ها را خورد بدان امید که فربه شود تا او را بکشند. پس از یک ماه بیمار کاملا سالم شد و از بیماری نجات یافت..

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 18 روز قبل
0

بله

ناشناس 1 ماه قبل
-1

مال کلاس پنجم است

ناشناس 1 ماه قبل
3

تم

ناشناس 1 ماه قبل
-1

یک نمونه از هوشمندی های ابو علی سینا

ناشناس 1 ماه قبل
-1

هوش مندی ابو علی سینا

ناشناس 1 ماه قبل
-1

علف های که به او دادند گیاه های درمانی بود

ناشناس 1 ماه قبل
1

بله

ناشناس 1 ماه قبل
0

خیلی زرنگ بود

0
ناشناس 1 ماه قبل

هاااا

🌹🌹🌹🌹🌹 1 ماه قبل
1

عالی بود

جیسو 2 ماه قبل
2

عالی و اینکه اسم واقعی هم یه چیز دیگست اوکی:(

جیسو 2 ماه قبل
-1

عالی و اینکه اسم واقعی هم یه چیز دیگست اوکی:(

امیر علی 2 ماه قبل
1

امیر علی

محمد 2 ماه قبل
0

ابوعلی سینا

ناشناس 2 ماه قبل
0

نه

۰ 2 ماه قبل
-1

۰

ناشناس 2 ماه قبل
0

جواب

ناشناس 2 ماه قبل
0

میشه برازارید بوعلی سینا را ممنون.👌

علی 2 ماه قبل
-1

ولین گونه شد که گفتند عقل سالم در بدن سالم

ناشناس 2 ماه قبل
0

۵

ملیکا 2 ماه قبل
0

گاو شده است. پس همه روز، بانگ مي‌كرد

يكي از بزرگان، بيمار شده بود، چنان كه تصو

و اين و آن را ميگفت: »مرا ب ُكشيد ك َ ه از گوشت من هريسه، نيكو آيد.«

ّا در معالجت عاجز ماندند. سرانجام، خواجه

كار او به درجهاي بكشيد كه هيچ نميخورد و اطب

ابوعليسينا را آوردند تا او را علج كند.

خواجه، قبول كرد و گفت: »گاو كجاست تا او را ب ُكشم؟!«

جوان، همچوگاو، بانگي كرد، يعني اينجا هستم!

خواجه بوعلي گفت: » ْ او را به ميان سراي آوريد و دست و پايِ او را ببنديد و بخوابانيد.«

بيمار چون آن شنيد، بدوي ُ د و جلو آمد، و بر پهلوي راست، خفت و پاي او سخت ببستند. پس

خواجه بوعلي بيامد و كارد بر كارد ماليد و نشست و دست بر پهلوي او نهاد، چنان ك ّ ه عادت قصابان

باشد. پس گفت: »وه! اين چه گاو لغري است! اين را نميتوان ك َ شت، علف دهيدش تا فربه شود.«

پس، خواجه، برخاست و بيرون آمد و حاضران را گفت: »دست و پاي او را بگشاييد و خوردني،

آنچه فرمايم پيش او بريد و او را گوييد: بخور تا زود فربه شوي.«

چنان كردند كه خواجه گفت. خوردني پيش او بردند و او ميخورد، بدان اميد كه فربه شود، تا او را بكشند.

پس، يك ماه سپري شد و چنان كه خواجه بوعلي فرموده بود، صحیح بود

👩🏻‍🦱 2 ماه قبل
0

من انتظار چیز دیگه ای داشتم چون حتماً همکلاسی هام همینو نوشتن 🥴🙃

سما 2 ماه قبل
0

ممنون عالی هستش

مایسا 2 ماه قبل
0

ابوعلی سینا پزشک و فیلسوف بزرگ ایرانی از کودکی خواندن قرآن و خواندن نوشتن زبان پارسی را فرا گرفت و پرسش های زیادی برای رسیدن به جواب از دیگران میکرد وتا چیزی را متوجه نمیشد دست بردار نبود او هم اکنون پزشک و فیلسوف بزرگ ایرانی شناخته میشود.

طبق درس ۱۶ فارسی

0
ناشناس 1 ماه قبل

😊😊🙏🙏

-1
ناشناس 2 ماه قبل

💖❤❤

ناشناس 2 ماه قبل
0

😶

دوخع 2 ماه قبل
0

پیگیر دری

ناشناس 2 ماه قبل
0

😶😶😶

setayeshaghagani🌈 2 ماه قبل
1

خوبه ولی من دنبال یکی از اختراع های ابو علی سینا بودم

🌵🌵 2 ماه قبل
0

👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻

بازی مرکب 2 ماه قبل
0

عالی عالی واقعا که خیلی خوب بود.

ناشناس 2 ماه قبل
0

خیلی خوب هستند

ثنا 2 ماه قبل
-1

ابو علی سینا بزرگ و دانا بود

ناشناس 2 ماه قبل
0

خیلی خرید

ثنا 3 ماه قبل
0

نمد

یسنا گلی 3 ماه قبل
0

تحقیق درباره هوش و ذکاوت ابو علی سینا

0
ناشناس 2 ماه قبل

میشه جواب درست بدهید🙏🙏🙏🙏خواهش

0
ثنا 2 ماه قبل

درسته

0
3 ماه قبل

ابو علی سینا پرسشگر خوبی بود تا جواب سوالش را پیدا نمی کرد ارام نمی گرفت ودر اینده فیلسوف بزرگی شد

تبسم کوشکی 3 ماه قبل
1

واقعا عالی بود

مرینت 3 ماه قبل
0

میشه جواب درست را بدهید

ناشناس 3 ماه قبل
1

ناتن۴ن۳ن۳

ناشناس 3 ماه قبل
1

بله

هلنا 3 ماه قبل
3

جواب

0
زهرا 2 ماه قبل

راست میگه پس جواب کو

ا۰اچر 3 ماه قبل
3

ازطاتدزبرد

آروین ابراهیم زاده 3 ماه قبل
1

فردی بیمار شده بود و تصور می کرد که گاو است، هر روز فریاد می زد که مرا بکشید. پزشکان از درمان وی ناتوان بودند. سرانجام ابوعلی سینا پذیرفت وی را درمان کند. او به بیمار گفت می خواهم بکشمت پس دستور داد دست و پای وی را ببندد و به سرای شهر ببرند. هنگامی که ابوعلی سینا می خواست وی را بکشد گفت این چه گاو لاغری است این را نمی توان کشت. به او علف دهید تا فربه شود. چنان کردند. بیمار خوراکی ها را خورد بدان امید که فربه شود تا او را بکشند. پس از یک ماه بیمار کاملا سالم شد و از بیماری نجات یافت

آروین ابراهیم زاده 3 ماه قبل
4

فردی بیمار شده بود و تصور می کرد که گاو است، هر روز فریاد می زد که مرا بکشید. پزشکان از درمان وی ناتوان بودند. سرانجام ابوعلی سینا پذیرفت وی را درمان کند. او به بیمار گفت می خواهم بکشمت پس دستور داد دست و پای وی را ببندد و به سرای شهر ببرند. هنگامی که ابوعلی سینا می خواست وی را بکشد گفت این چه گاو لاغری است این را نمی توان کشت. به او علف دهید تا فربه شود. چنان کردند. بیمار خوراکی ها را خورد بدان امید که فربه شود تا او را بکشند. پس از یک ماه بیمار کاملا سالم شد و از بیماری نجات یافت

0
پارسا 3 ماه قبل

اسکل همینو بالا نوشته

ناشناس 3 ماه قبل
0

عالی بود🌹🌹🌹

نقاش 3 ماه قبل
3

خوب دست تان درد نکنه

چیز دیگه ایی ندارید فقط همین بود

امید وارم بقیه همین رو ننوشته باشن

اون موقع است که لو میریم

-2
مهمان دار 3 ماه قبل

👍

ناشناس 3 ماه قبل
2

عالی بود ولی امید وارم ام درست هم باشه

نمیگم 3 ماه قبل
-1

به جای اینکه متن کتاب فارسی رو تکرار کنید یه چیز جدید می گفتید بنویسیم این به چه دردمون میخوره

کاترینا آرزو 4 ماه قبل
0

برای همه کمک میکرد

1
ناشناس 3 ماه قبل

خیلی بده کمکمون نمیکنه بیا پیوی

نویسنده 4 ماه قبل
5

در کودکی راه 2و3ساله را در چند ما تی کرده بود

Noora 4 ماه قبل
1

نمیدونم درسته یانه؟

-1
علیرضا ملکی 4 ماه قبل

درسته

-1
یکنیایاتیرسد 4 ماه قبل

سلام

hellen 4 ماه قبل
7

سلام دوستان عزیزاول از همه اینکه اون بیمار یه شاهزاده بودهودوم اینکه به بیماری مالیخولیا دچار شده بودوسوما اینکه هنگام علف دادن به بیمار شربت و داروی این بیمار رو ابوعلی سینا قاطی علف کرد و به خورد شاهزاده داد و بعد از یک ماه اون خوب شد و فهمید که گاو نبوده😊😊

0
Ailin 3 ماه قبل

Yes

طاها موسکی 4 ماه قبل
3

عالی

5
ستایش پروندی 4 ماه قبل

عالی

نویسنده 4 ماه قبل
0

اویک دانشمندبود

:-) 4 ماه قبل
2

عالی بود ممنون

امیر 4 ماه قبل
8

آفرین به این میگن جواب کوتاه 😚😙😁☺

2
...... 4 ماه قبل

عالی✔

عالییی 4 ماه قبل
0

عالی

0
دستتان درد نکنه 3 ماه قبل

نازنین زهرا غلامی

سام مطوری 4 ماه قبل
0

خیلی خیلی خوب بود

ناشناس 4 ماه قبل
2

عالی عجب جواب داد مرسی😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘💓💓💓😘💓💓💓

0
ناشناس 1 ماه قبل

هوشمندی ابو علی سینا

سبحان 4 ماه قبل
9

مرسی واقلاً

3
ابوعلی سینا 4 ماه قبل

عالی

9
عاالی 4 ماه قبل

درسته

ناشناس 4 ماه قبل
1

این که در کتاب فارسی هم هستخیلیییییییییییییییییییی بدددددددددد بد بد بد بد بد

این مال کلاس پنجم است 4 ماه قبل
15

این مال کلاس پنجم است

0
نوگل 4 ماه قبل

بله گلم

نویسنده 4 ماه قبل
13

بو الی سینا بسیار زرنگ و دانا بود

بیتا خدایی 4 ماه قبل
0

عالیه 👍👍

ناشناس 4 ماه قبل
-1

بله

نویسنده 4 ماه قبل
-2

عالی بود

نویسنده 4 ماه قبل
-1

چی بگم

نویسنده 4 ماه قبل
2

الکل راکشفکرد واوآدمی بسیار خوب وبسیاربسیار بسیار باهوش بود

4
ناشناس 4 ماه قبل

رازی بود

نویسنده 4 ماه قبل
1

غذا خوردو ویتامین ها جذب بدنش شد مریم ولی

نویسنده 4 ماه قبل
6

یکی از بزرگان بیمار شده بود و میگفت من گاو هستم من را بگشید و از گوشت من تغذيه کنید روزی بوعلی سینا گفت ان گاو کجاست باریدش تا بکوشمش گاو سریع به جلوی بوعلی سینا اوفتاد بگفت من را بگش بوعلی کارت به کارت مالید وگفت این گاو خیلی لاغر است نمیتوام اورا بگشم اورا به گله دان بندازید و به او علف بدهید بعد از یک هفته ان گاو به بوعلی سینا گفت من درمان شدم من را نکوش

3
پارسا مهندس زاده 4 ماه قبل

پارسا مهندس زاده

نویسنده 4 ماه قبل
0

عالی ممنون

نویسنده 4 ماه قبل
8

من از شما سئوال کردم یعنی شما باید جواب من را بدید نه من 😡

حنانه نجفیان 4 ماه قبل
2

یک نمونه از هوشمندی های ابو علی سینا

نویسنده 4 ماه قبل
0

یک نمونه از هوشمندی های ابو علی سینا را تعریف کنید خیلی کوتاه

0
ناشناس 4 ماه قبل

وقتی سوالی داشت تا جوابش را نمی گرفت آرام نمیشد

یسنا خاراشکن هستم 4 ماه قبل
3

سلام وقت بخیر ببخشید میشه یکی از هوشمندی های ابوعلی سینا را تعریف کنید همین الان میخواهم و اینکه یک معلم ریاضی میخواهم

amin 4 ماه قبل
0

خیلی خوبه 👍

2
مرینت 4 ماه قبل

خوب نبود ، مبتدی بودخوشم نیومد 😬

اذین 4 ماه قبل
7

او دانشمند بود و خیلی دانا

امیر علی 4 ماه قبل
1

عالی بود

نویسنده 4 ماه قبل
14

چنان که خواجه بوعلی فرموده بود،کاملا صحت یافت.

نویسنده 4 ماه قبل
4

وبیمار به حلت عادی برگشت

1
ناشناس 4 ماه قبل

ساخت الکل میشه گفت از این بزرگوار

نویسنده 4 ماه قبل
1

برو لاوه

نویسنده 4 ماه قبل
0

به من کمک کرد چون توی ص ۱۰۱ اجتماعی واقعا بدردم خورد و دوست دارم این چیزی رو که اینجا نوشته رو به همه ی دوستام بگم خیلی ممنون

نوگل 4 ماه قبل
-1

زبند دهنتو اهمق هدکی یه نظری داره

نوگل 4 ماه قبل
1

پس خنگی

نوگل 4 ماه قبل
0

ممنون عزیزم تشکر ویژه

نوگل 4 ماه قبل
0

ببخشید به تو نمی گفتم شرمنده

نوگل 4 ماه قبل
0

پس خنگی

خیلی‌عالی‌است 4 ماه قبل
0

خیلی عالی است

نویسنده 4 ماه قبل
0

ابن سینا در آن زمان وزیر شاهزادگان آل بویه بوده است نیایش مرزوقی کلاس پنجم مدرسه مصراحی

ناشناس 4 ماه قبل
-1

آره منم کلاس پنجم هستم🙂

ناشناس 4 ماه قبل
-1

واااااااااااا

ناشناس 4 ماه قبل
-2

عالیه❤❤❤❤❤

نویسنده 4 ماه قبل
-1

چقدر عالی

نویسنده 4 ماه قبل
1

وابیلا

نویسنده 4 ماه قبل
0

دوست ندارم اسممو بنویسم خخخخخ یعنی هرهر خنده بازم خخخخخخ

سعید 4 ماه قبل
0

خوب بود

کیارش 4 ماه قبل
-1

ابوعلی سینا پرسشگر بود و تا جواب چیزی را نمی گرفت آرام نمی شد

ایلیا 4 ماه قبل
0

ننا

نویسنده 4 ماه قبل
0

خیلی خوب

ایلیا 4 ماه قبل
0

خیلی خوب

نویسنده 4 ماه قبل
1

۸

نویسنده 4 ماه قبل
0

میخواست وی را بکشد ولی گفت این چه گاو لاغری است او را نمیتوان کشت باید به او علف بدهید تا فربه شود

نویسنده 4 ماه قبل
0

ابو علی سینا فیلسوف و پزشک ایران بود

نویسنده 4 ماه قبل
0

چرا

نویسنده 4 ماه قبل
1

ساخت الکل میشه گفت از این بزرگوار

امیرعباس 4 ماه قبل
0

ساخت الکل توسط این بزرگوار

ستایش 4 ماه قبل
0

عالی

نویسنده 4 ماه قبل
0

وقتی بچه بود به سرعت قبل از اینکه به مدرسه برود خواندن و نوشتن پارسی را اموخت

نویسنده 4 ماه قبل
0

عالی خیلی خوب بود👍💕

نویسنده 4 ماه قبل
0

او تا جواب چیزی را نمی فهمید،ارام نمی گرفت و سعی میکرد تا او را بدست بیارد

نویسنده 4 ماه قبل
0

جواب

نویسنده 4 ماه قبل
0

بو علی سینا خیلی مردی خوب زرنگ و باهوش بود و به مردم کمک می کرد

نویسنده 4 ماه قبل
0

عالی

نویسنده 4 ماه قبل
0

خیلی خوبه

نویسنده 4 ماه قبل
0

ابو علی سینا دانا نویاسنده

اسما حیدری 4 ماه قبل
0

عقل سالم در بدن سالم است

نویسنده 4 ماه قبل
0

هیچی نمیدانم

ناشناس 4 ماه قبل
0

عالی بود

نازنین 4 ماه قبل
0

عالی بود

نازنین 4 ماه قبل
0

واقعا عالی بود

ناشناس 4 ماه قبل
0

بوعلی سینا ریاضی دان ، فیلسوف ویک پزشک بی نظیر بود

نویسنده 4 ماه قبل
0

هوشمندی بوعلی که بیمارستان ساخت

نویسنده 4 ماه قبل
0

یک تمونه از هوشمند های ابو علی سیتا؟

0
ناشناس 4 ماه قبل

پزشک

ناشناس 4 ماه قبل
0

خیلی خوبه واقعا عالیه

0
باران مهمان نواز 4 ماه قبل

خیلی خوب بود و من تونستم به سوالای کتابم جواب بدم۰😍🤩

نویسنده 4 ماه قبل
0

ایشان به علم خیلی علاقه داشتندماعده برزنگانی

نویسنده 4 ماه قبل
0

عالی بود ولی لطفاً نمونه های دیگری از بوعلی سینا بگزارید.

نویسنده 4 ماه قبل
0

ابوعلی سینا باهوش بوده وهمیشه دونبال یه چیزی میگشت

نویسنده 4 ماه قبل
0

این داستان خیلی عالی بود و من ازش خوشم اومد معلمم در مورد یکی از هوشمندی های ابو علی سینا گفته بود بنویسیم و من این داستان رو تو دفترم نوشتم ممنون ❤️

ناشناس 4 ماه قبل
0

ای خاکبجای اینکه جوابو بزارین مطالب بچه ها رو میزارن.دو کلمه بلد نیستن تو سایتشون بنویسن الکی وقت و اینترنت مردمو میگیرن

نویسنده 4 ماه قبل
-2

ابو علی سینا وزیر یکی از شاهزادگان بودند سهیل جلیل

نویسنده 4 ماه قبل
3

فردی بیمار شده بود وتصور میکرد گاو است

یه بنده ی خدا 4 ماه قبل
1

چه جالب

نویسنده 4 ماه قبل
0

یه روزی یه کسی میخواست بیمارستان بسازداز ابوعلی سینا پرسید کجا بسازیم ابوعلی سینا گفت چند گوشت بخرید و در اینجا ، اونجا بزاریدتا یک هفته صبر کنید یک هفته گذشتابوعلی سینا گفت الان برید گوشت ها را بیاریددر انجا مرغ سالم بود و در اینجا مرغ را پرنده ها خورده بودنابو علی سینا گفت انجا یی که گوشت سالم بود بیمارستان را بسازید

نویسنده 4 ماه قبل
2

فردی بیمار شده بود و تصور می کرد که گاو است، هر روز فریاد می زد که مرا بکشید. پزشکان از درمان وی ناتوان بودند. سرانجام ابوعلی سینا پذیرفت وی را درمان کند. او به بیمار گفت می خواهم بکشمت پس دستور داد دست و پای وی را ببندد و به سرای شهر ببرند. هنگامی که ابوعلی سینا می خواست وی را بکشد گفت این چه گاو لاغری است این را نمی توان کشت. به او علف دهید تا فربه شود. چنان کردند. بیمار خوراکی ها را خورد بدان امید که فربه شود تا او را بکشند. پس از یک ماه بیمار کاملا سالم شد و از بیماری نجات یافت

نویسنده 4 ماه قبل
0

او خیلی دانا و باهوش بود

حدیثه بیوک زاده فرد 4 ماه قبل
-1

فیلسوف و پزشک ایرانی

نویسنده 4 ماه قبل
-1

پتس

ناشناس 4 ماه قبل
0

۹

نویسنده 4 ماه قبل
1

پزشک

-1
ناشناس 3 ماه قبل

خب

برای پاسخ کلیک کنید