اولین سوره ای که نازل شد صفحه 71 هدیه های آسمان چهارم

چهارم

علق

آوا

علق

جواب با خانواده صفحه ۷۱ کتاب هدیه های آسمان کلاس چهارم ابتدایی اولین سوره ای که نازل شد از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : علق.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
النا 4 ماه قبل
0

فلق

زهرا 7 ماه قبل
0

علق

نویسنده 9 ماه قبل
0

اولین سوره ای که بر پیامبر نازل شپ

چهارم 9 ماه قبل
6

علق

آوا 9 ماه قبل
4

علق

0
😍 7 ماه قبل

علق

نویسنده 9 ماه قبل
-1

بله

نویسنده 9 ماه قبل
1

اولین سوره ای که بر پیامبر نازل شده

برای پاسخ کلیک کنید