اولین سوره ای که نازل شد صفحه 71 هدیه های آسمان چهارم

چهارم

علق

آوا

علق

😍

علق

نویسنده

اولین سوره ای که بر پیامبر نازل شده

جواب با خانواده صفحه ۷۱ کتاب هدیه های آسمان کلاس چهارم ابتدایی اولین سوره ای که نازل شد از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : علق.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
النا 2 سال قبل
-1

فلق

زهرا 2 سال قبل
-1

علق

نویسنده 2 سال قبل
-1

اولین سوره ای که بر پیامبر نازل شپ

چهارم 2 سال قبل
6

علق

آوا 2 سال قبل
4

علق

4
😍 2 سال قبل

علق

نویسنده 2 سال قبل
-1

بله

نویسنده 2 سال قبل
3

اولین سوره ای که بر پیامبر نازل شده

برای پاسخ کلیک کنید