با توجه به شکل پوشش های موجود در جامعه برای پسران و دختران بگویید که کدامیک از آنها عفت افراد را بیشتر تضمین می کند؟ صفحه 141 دین و زندگی دهم

جواب برسی صفحه ۱۴۱ کتاب دین و زندگی پایه دهم با توجه به شکل پوشش های موجود در جامعه برای پسران و دختران بگویید که کدامیک از آنها عفت افراد را بیشتر تضمین می کند؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : هرچه پوشش انان بیشتر باشد بهتر است برای مثال از پوشیدن لباس های نازک و بدن نما خودداری کنند و لباس جنبه خودنمایی نداشته باشد.

فاطمه :
از آنجایی که زن مظهر جمال و زیبایی است و عفاف در وجود دختران و زنان ارزش بیشتری دارد،و مسئولیت نعمت زیبایی این است که نباید آن را در خدمت هوس رارنان قرار داد،دختران با رعایت حجاب مناسب عفت افراد رابیشتر تضمین می کنند.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
برای پاسخ کلیک کنید