با تاسیس حکومت صفوی چه تغییرات مهم سیاسی اجتماعی و مذهبی در ایران ایجاد شد صفحه 59 مطالعات اجتماعی نهم

جواب فعالیت صفحه ۵۹ کتاب مطالعات اجتماعی پایه نهم با تاسیس حکومت صفوی چه تغییرات مهم سیاسی اجتماعی و مذهبی در ایران ایجاد شد از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : تغییرات سیاسی: تشکیل حکومت واحد و قدرتمند، دفع دشمنان خارجی (عثمانی ها و ازبکان) مذهبی: رسمی شدن مذهب تشیع و ایجاد وحدت دینی اجتماعی: ایجاد وحدت بیشتر در کشور.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
برای پاسخ کلیک کنید