با راهنمایی معلم از موزه ارتباطات یا یکی از مراکز مخابرات پست و ارتباطات در محل زندگیتان بازدید و به طور گروهی گزارشی تهیه کنید صفحه 46 مطالعات اجتماعی هشتم

جواب به کار ببندیم صفحه ۴۶ کتاب مطالعات اجتماعی هشتم با راهنمایی معلم از موزه ارتباطات یا یکی از مراکز مخابرات پست و ارتباطات در محل زندگیتان بازدید و به طور گروهی گزارشی تهیه کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
برای پاسخ کلیک کنید