برای تهیه سریع یک لیوان شیر عسل خنک چه راه هایی را پیشنهاد می کنید صفحه 12 علوم چهارم

ناشناس

عالی بوداقای مهدی شیرراگرم کرده وعسل راهم گرم کرده ویک یخ در داخل میندازیم👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌

نویسنده

ابتدا کمی عسل را گرم کرده و به شیر خنک اضا فه میکنیم تا سرد شود سپس یک شیر عسل خنک بدست میاید.

ناشناس

شیر را گرم می کنیم عسل را در ان میریزیم و حل میکنیم بعد ان را در یخچال قرار می دهیم تا خنک شود بعد می خوریم

محمد مهدی شیرزاد

عالی بود ریحانه خوب توضیح دادی

نویسنده

ابتدا شیر را مقداری گرم میکنیم سپس عسل را به آن اضافه و پس از مخلوط نمودن مدت زمان کمی در یخچال می گذاریم تا کمی خنک شود

جواب فکر کنید صفحه ۱۲ کتاب علوم تجربی پایه چهارم دبستان برای تهیه سریع یک لیوان شیر عسل خنک چه راه هایی را پیشنهاد می کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : ۱- عسل را گرم کرده و بعد آن را در شیر سرد می ریزیم تا خنک شود. ۲- شیرا را گرم می کنیم و سپس عسل در داخل آن می ریزیم و برای سرد شدن یخ در داخل آن می اندازیم. ۳- یا اینکه هر دو (شیر و عسل) را گرم کرده و مخلوط می کنیم سپس با استفاده از یخ آن را خنک می کنیم.

ناشناس : شیر را گرم کنیم و عسل را داخل آن بریزیم و مخلوط میکنیم بعدیخ را داخل مخلوط شیرو عسل بریزیم.

نویسنده : ابتدا شیر را مقداری گرم میکنیم سپس عسل را به آن اضافه و پس از مخلوط نمودن مدت زمان کمی در یخچال می گذاریم تا کمی خنک شود.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 2 سال قبل
0

ابتدا شیر را گرم میکنیم و بعد عسل را به آن اضافه میکنیم و مقدار کمی هم در یخچال می‌گذاریم

وانیا 2 سال قبل
1

وانیا هستم اول شیر را گرم میکنیم و سپس عسل را در شی مخلوط می کنیم و در یخچال می گزاری

ناشناس 2 سال قبل
0

بله

کرانه ♡ 2 سال قبل
-1

ابتدا یک ظرف پر از یخ آماده میکنیم و آن را کنار میگذاریم

سپس شیر و عسل را مخلوط میکنیم و در لیوان میریزیم

و در آخر مخلوط شیر و عسل را حدود ۱۰ دقیقه در ظرف پر از یخ قرار میدهیم

و میتوانیم بعد از ۱۰ دقیقه شیر عسلی خنک بنوشیم 🌹

زینب 2 سال قبل
-2

نمیدانم

ناشناس 2 سال قبل
2

شیر را گرم کنیم و عسل را داخل آن بریزیم و مخلوط میکنیم بعدیخ را داخل مخلوط شیرو عسل بریزیم

0
محمدی 2 سال قبل

شیر را گرم می کنیم و بعد عسل را به شیر اضافه می کنیم تا مخلوط شود و بعد آن را در یخچال می گذاریم تا خنک شود ویا در آن یخ می اندازیم

آنیتارضایی 2 سال قبل
4

ممنون همه موردارو گفته

نویسنده 2 سال قبل
5

جواب جدول صفحه ۴۱ نگارش پایه چهارم

1
محمدآیین 2 سال قبل

اول با مقدار کمی آب گرم،عسل را حل میکنم بعد داخل شیر سرد می ریزیم و این هم خنک و هم سریع آماده میشود و عسل خاصیت خود را حفظ میکند

نویسنده 2 سال قبل
5

ابتدا شیر را مقداری گرم میکنیم سپس عسل را به آن اضافه و پس از مخلوط نمودن مدت زمان کمی در یخچال می گذاریم تا کمی خنک شود

ناشناس 2 سال قبل
2

عالی است خیلی خوبه

یگانه عباس زاده 2 سال قبل
2

عالی است خیلی خوبه

نویسنده 2 سال قبل
3

برای تهیه ی یک لیوان شیر عسل خنک چه راه های۶را پیشنهاد می کنید؟

1
برای تهیه ی یک لیوان شیر عسل خنک چه راه هایی را پیشنهاد می کنید 2 سال قبل

طولانی نشود

-1
محمدآیین 2 سال قبل

اول با مقدار کمی آب گرم،عسل را حل میکنم بعد داخل شیر سرد می ریزیم و این هم خنک و هم سریع آماده میشود و عسل خاصیت خود را حفظ میکند

محمدآیین 2 سال قبل
1

اول با مقدار کمی آب گرم،عسل را حل میکنم بعد داخل شیر سرد می ریزیم و این هم خنک و هم سریع آماده میشود و عسل خاصیت خود را حفظ میکند

0
محمد مهدی شیرزاد 2 سال قبل

شیروعسل را گرم کرده ومخلوت می کنیم بعد یخ آن را خنک می کند

نویسنده 2 سال قبل
0

پرند :عسل را در جای گرم قرار می دهیم وبعد به شیر سرد اضافه می کنیم

نویسنده 2 سال قبل
-2

ابتدا شیر و عسل را مخلوط کرده وسسپسان را در یخچال میگذاریم. کیارش

نویسنده 2 سال قبل
4

اول شیر را گرم کرده و بعد عسل را در آن مخلوط میکنیمو در یخچال قرار داده تا شاهد سرد شدن آن باشیم

نویسنده 2 سال قبل
1

اول شیر را گرم می کنیم و سپس داخل ان یخ می اندازیم ووقتی شیر سرد شد عسل را داخل آن میریزیم و درست میشود. زهرا اخلاقی.

0
ناشناس 2 سال قبل

عسل را گرم میکنیم تا نرم شود تا شیر را گرم می کنیم بعد عسل را می ریزیم و یخ

0
صوفیا رجبی 2 سال قبل

عسل را گرم کرده و بعد آن را در شیر سرد می ریزیم

نویسنده 2 سال قبل
0

شیر وعسل گرم کرده ومخلوط میکنیم سپس با استفاده از یخ آن را خنک می کنیم مهدی

محمد مهدی شیرزاد 2 سال قبل
5

عالی بود ریحانه خوب توضیح دادی

3
ناشناس 2 سال قبل

لطفاً بگیدبرای تهیه سریعیک لیوان شیر وعسل خنک،۲راه پیشنهاد دهید؟

ناشناس 2 سال قبل
9

عالی بوداقای مهدی شیرراگرم کرده وعسل راهم گرم کرده ویک یخ در داخل میندازیم👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌

0
ناشناس 2 سال قبل

عالی

نویسنده 2 سال قبل
1

شیر را گرم کنیم عسل را اضافه کنیم و در یخچال بگذاریم نوش جان پرهام حاجی محمدی

1
پرهام حاجی محمدی 2 سال قبل

عااااااللللللی

نویسنده 2 سال قبل
-2

شیر را داغ کنیم عسل را درون ان بریزیم و در یخچال بگذاریم ثنا

نویسنده 2 سال قبل
2

ما باید اول شیر را گرم کنیم بعد عسل را داخل شیر می اندازیم تا سریع تهیه بشود یا اول عسل را گرم میکنیم بعد شیر را می اندازیم تا سریع تهیه بشود

ناشناس 2 سال قبل
6

شیر را گرم می کنیم عسل را در ان میریزیم و حل میکنیم بعد ان را در یخچال قرار می دهیم تا خنک شود بعد می خوریم

نویسنده 2 سال قبل
6

ابتدا کمی عسل را گرم کرده و به شیر خنک اضا فه میکنیم تا سرد شود سپس یک شیر عسل خنک بدست میاید.

0
عالی بود 2 سال قبل

شیر عسل را سریع تر هم بزنیمعسل شل تر باشد

نویسنده 2 سال قبل
0

ابتدا شیر را گرم میکنیم و بعد عسل خنک را در شیر میریزیم و با یخ ها آن را خنک میکنیم و در نتیجه شیرعسل ما آماده است🥛🥛

نویسنده 2 سال قبل
2

دبخ

نویسنده 2 سال قبل
1

ابتدا عسل را میتوان با حرارت آب جوش یا بنماری کردن مقداری گرم کنیم و داخل شیر سرد بریزیم و سریع هم بزنیم تا مخلوط شود میتوان هم از یخ برای خنک کردن آن کمک بگیریم هم آن را در یخچال بزاریم . امیر علی نیری ا

نویسنده 2 سال قبل
0

شیر و عسل را باهم گرم میکنیم و در ان ها ۲ عدد یخ میریزیم تا خنک شود.

نویسنده 2 سال قبل
0

شیر عسل را سریع تر هم بزنیمعسل شل تر باشد

نویسنده 2 سال قبل
0

محیا میتوانیم عسل را مخلوط کنیم و شیر گرم بریزیم و بزاریم توی یخچال تا خنک بشه

نویسنده 2 سال قبل
0

بله

نویسنده 2 سال قبل
1

ما شیر را گرم کرده و در ان عسل میریزیم و بعد یکم شیر سرد رویش میریزیم به این هم میگویند شیر خنک

نویسنده 2 سال قبل
0

نمنم

نویسنده 2 سال قبل
-1

مرسی

نویسنده 2 سال قبل
0

تدائدتئنونمنحوم ی حقدق خدقحث د صخره ای

نویسنده 2 سال قبل
0

شیر و عسل را در یخ چال بگزاریم بعداز چندساعت آن هارابر می دارم ودرون استکان می ریزیم و هم می زنیم

0
لیلا 2 سال قبل

درست است.

نویسنده 2 سال قبل
0

کوس

نویسنده 2 سال قبل
0

بکلاحفقخ

نویسنده 2 سال قبل
0

اول در یک لیوان خالی عسل میریزیم و بعد در آن شیر خنک میریزیم و بعد سری هم میزنیم

نویسنده 2 سال قبل
-1

ما شير و عسل را در مخلوط كن ميريزيم و يك شير و عسل خنك گيرمان مى يايد

نویسنده 2 سال قبل
0

سریع

نویسنده 2 سال قبل
-1

ح

نویسنده 2 سال قبل
-1

12صفحه علوم چهارم

نویسنده 2 سال قبل
-1

آن را درست کنیم وسریع در یخچال قرار دهیم

نویسنده 2 سال قبل
-1

برای تهیه سریع یک لیوان شیر عسل خنک چه راه هایی را پیشنهاد می کنید صفحه 12علوم چهارم

-1
خرا 2 سال قبل

تز

نویسنده 2 سال قبل
0

بد نبود خوبم نبود

نویسنده 2 سال قبل
-1

شیر را داغ میکنیم،سپس عسل داخلش میریزیم و حل میکنیم و با قاشقی فلزی که داخل فریزر گذاشتیم مرتب هم میزنیم تا سرد شود.

ناشناس 2 سال قبل
1

شیر را داغ میکنیم،سپس عسل داخلش میریزیم و حل میکنیم و با قاشقی فلزی که داخل فریزر گذاشتیم مرتب هم میزنیم تا سرد شود.

نویسنده 2 سال قبل
0

عسل را گرم کنیم

نویسنده 2 سال قبل
1

اول شیر رو گرم میکنیم بعد عسل را داخل شیر می ریزیم و ۲ یخ در آن می ریزیم و داخل یخچال می گزاریم .هدیه زهرا

نویسنده 2 سال قبل
3

عسل و مقدار کمی شیر داغ ریخته و هم بزنید ،سپس آن را به شیر خنک اضافه کنید و بعد بخورید

ناشناس 2 سال قبل
-1

سلام خاصیت عسل باگرم شدن ازبین میرود . پس به اندازه یک قاشق عسل و همان مقدار شیرخنک راباهم ابتدا خوب هم زده و کمکم بقیه شیر ارا باید اضافه کرد

نویسنده 2 سال قبل
-2

ما اول شیر و عسل را خورد میکنیم

نویسنده 2 سال قبل
1

اول شیر رو گرم میکنم و بعداینکه گرم شد عسل رو میریزم در شیر وآن را هم میزنم وبه مدت کمی دریخچال قرار میدهم

0
نرگس قره داغی 2 سال قبل

من میدانم که باید کمی آب گرم اضافه کنیم

ناشناس 2 سال قبل
1

عسل را در جای گرم قرار دهیم وسپس آن رابا شیر سرد بریزیم وهم بزنیم تا خنک شود

نویسنده 2 سال قبل
1

عن خر گاو تمام اینم جواب

نویسنده 2 سال قبل
1

یا می توانیم شیر را داخل لیوان بریزیم وعسل را داخل آن بریزیم و با قاشق آن ها را باهم مخلوط کنیم ودر ان 3یا4یخ میریزیم و با قاشق باهم مخلوط شان میکنیم

نویسنده 2 سال قبل
1

اول شیر را گرم می کنیم و عسل را دران می گزاریم و ان را در یخچال می گزاریم و ان یخ میشود

نویسنده 2 سال قبل
1

بهتر بزارین

نویسنده 2 سال قبل
2

سلام من سحرناز میرزایی هستم آره این مطب عالیه من الا از این مطلب استفاده کردم عالی🙂🙂💯💯💯💯👌👌👌👌👌👌👌👍👍👍👏👏🙌👐🙏

نویسنده 2 سال قبل
0

اول شیررا گرم میکنیم بعد عسل را ب آن اضافه میکنیم وبعد ازمخلوط نمودن مدت زمان کمی بعد در یخچال میگذاریم تا کمی خنک شود😘

فاطمه جهانبخش 2 سال قبل
-1

جواب صفحهی ۸ علوم چهارم

نویسنده 2 سال قبل
-1

1عسل را را میگزاریم یخچال تا خنک شود2وبعد شیر را میگزاریم گرم شود3 شیر را کمی میگزاریم خنک شود4 وشیر و عسل را باهم مخلوط میکنیمنفس

نویسنده 2 سال قبل
-2

بلهیدیدرتینوقنطنروغسویورویووسطنلننبوبطترززبعاابخالبهخنزبتور

نویسنده 2 سال قبل
-1

وددفدف

برای پاسخ کلیک کنید