برای تهیه سریع یک لیوان شیر عسل خنک چه راه هایی را پیشنهاد می کنید صفحه 12 علوم چهارم

ناشناس

عالی بوداقای مهدی شیرراگرم کرده وعسل راهم گرم کرده ویک یخ در داخل میندازیم👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌

نویسنده

ابتدا کمی عسل را گرم کرده و به شیر خنک اضا فه میکنیم تا سرد شود سپس یک شیر عسل خنک بدست میاید.

ناشناس

شیر را گرم می کنیم عسل را در ان میریزیم و حل میکنیم بعد ان را در یخچال قرار می دهیم تا خنک شود بعد می خوریم

نویسنده

ابتدا شیر را مقداری گرم میکنیم سپس عسل را به آن اضافه و پس از مخلوط نمودن مدت زمان کمی در یخچال می گذاریم تا کمی خنک شود

محمد مهدی شیرزاد

عالی بود ریحانه خوب توضیح دادی

جواب فکر کنید صفحه ۱۲ کتاب علوم تجربی پایه چهارم دبستان برای تهیه سریع یک لیوان شیر عسل خنک چه راه هایی را پیشنهاد می کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : ۱- عسل را گرم کرده و بعد آن را در شیر سرد می ریزیم تا خنک شود. ۲- شیرا را گرم می کنیم و سپس عسل در داخل آن می ریزیم و برای سرد شدن یخ در داخل آن می اندازیم. ۳- یا اینکه هر دو (شیر و عسل) را گرم کرده و مخلوط می کنیم سپس با استفاده از یخ آن را خنک می کنیم.

ناشناس : شیر را گرم کنیم و عسل را داخل آن بریزیم و مخلوط میکنیم بعدیخ را داخل مخلوط شیرو عسل بریزیم.

نویسنده : ابتدا شیر را مقداری گرم میکنیم سپس عسل را به آن اضافه و پس از مخلوط نمودن مدت زمان کمی در یخچال می گذاریم تا کمی خنک شود.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 30 روز قبل
0

ابتدا شیر را گرم میکنیم و بعد عسل را به آن اضافه میکنیم و مقدار کمی هم در یخچال می‌گذاریم

وانیا 1 ماه قبل
0

وانیا هستم اول شیر را گرم میکنیم و سپس عسل را در شی مخلوط می کنیم و در یخچال می گزاری

ناشناس 2 ماه قبل
1

بله

کرانه ♡ 7 ماه قبل
0

ابتدا یک ظرف پر از یخ آماده میکنیم و آن را کنار میگذاریم

سپس شیر و عسل را مخلوط میکنیم و در لیوان میریزیم

و در آخر مخلوط شیر و عسل را حدود ۱۰ دقیقه در ظرف پر از یخ قرار میدهیم

و میتوانیم بعد از ۱۰ دقیقه شیر عسلی خنک بنوشیم 🌹

ناشناس 8 ماه قبل
0

عالی مهدی

زینب 8 ماه قبل
0

نمیدانم

ناشناس 11 ماه قبل
2

شیر را گرم کنیم و عسل را داخل آن بریزیم و مخلوط میکنیم بعدیخ را داخل مخلوط شیرو عسل بریزیم

1
محمدی 11 ماه قبل

شیر را گرم می کنیم و بعد عسل را به شیر اضافه می کنیم تا مخلوط شود و بعد آن را در یخچال می گذاریم تا خنک شود ویا در آن یخ می اندازیم

آنیتارضایی 11 ماه قبل
3

ممنون همه موردارو گفته

نویسنده 11 ماه قبل
4

جواب جدول صفحه ۴۱ نگارش پایه چهارم

1
محمدآیین 11 ماه قبل

اول با مقدار کمی آب گرم،عسل را حل میکنم بعد داخل شیر سرد می ریزیم و این هم خنک و هم سریع آماده میشود و عسل خاصیت خود را حفظ میکند

نویسنده 11 ماه قبل
6

ابتدا شیر را مقداری گرم میکنیم سپس عسل را به آن اضافه و پس از مخلوط نمودن مدت زمان کمی در یخچال می گذاریم تا کمی خنک شود

ناشناس 11 ماه قبل
2

عالی است خیلی خوبه

یگانه عباس زاده 11 ماه قبل
2

عالی است خیلی خوبه

نویسنده 11 ماه قبل
3

برای تهیه ی یک لیوان شیر عسل خنک چه راه های۶را پیشنهاد می کنید؟

-1
برای تهیه ی یک لیوان شیر عسل خنک چه راه هایی را پیشنهاد می کنید 11 ماه قبل

طولانی نشود

-1
محمدآیین 11 ماه قبل

اول با مقدار کمی آب گرم،عسل را حل میکنم بعد داخل شیر سرد می ریزیم و این هم خنک و هم سریع آماده میشود و عسل خاصیت خود را حفظ میکند

محمدآیین 11 ماه قبل
1

اول با مقدار کمی آب گرم،عسل را حل میکنم بعد داخل شیر سرد می ریزیم و این هم خنک و هم سریع آماده میشود و عسل خاصیت خود را حفظ میکند

-1
محمد مهدی شیرزاد 11 ماه قبل

شیروعسل را گرم کرده ومخلوت می کنیم بعد یخ آن را خنک می کند

نویسنده 11 ماه قبل
1

پرند :عسل را در جای گرم قرار می دهیم وبعد به شیر سرد اضافه می کنیم

نویسنده 11 ماه قبل
-1

ابتدا شیر و عسل را مخلوط کرده وسسپسان را در یخچال میگذاریم. کیارش

نویسنده 11 ماه قبل
4

اول شیر را گرم کرده و بعد عسل را در آن مخلوط میکنیمو در یخچال قرار داده تا شاهد سرد شدن آن باشیم

نویسنده 11 ماه قبل
1

اول شیر را گرم می کنیم و سپس داخل ان یخ می اندازیم ووقتی شیر سرد شد عسل را داخل آن میریزیم و درست میشود. زهرا اخلاقی.

0
ناشناس 1 ماه قبل

عسل را گرم میکنیم تا نرم شود تا شیر را گرم می کنیم بعد عسل را می ریزیم و یخ

0
صوفیا رجبی 11 ماه قبل

عسل را گرم کرده و بعد آن را در شیر سرد می ریزیم

نویسنده 11 ماه قبل
0

شیر وعسل گرم کرده ومخلوط میکنیم سپس با استفاده از یخ آن را خنک می کنیم مهدی

محمد مهدی شیرزاد 11 ماه قبل
5

عالی بود ریحانه خوب توضیح دادی

3
ناشناس 11 ماه قبل

لطفاً بگیدبرای تهیه سریعیک لیوان شیر وعسل خنک،۲راه پیشنهاد دهید؟

ناشناس 11 ماه قبل
9

عالی بوداقای مهدی شیرراگرم کرده وعسل راهم گرم کرده ویک یخ در داخل میندازیم👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌

0
ناشناس 11 ماه قبل

عالی

نویسنده 11 ماه قبل
1

شیر را گرم کنیم عسل را اضافه کنیم و در یخچال بگذاریم نوش جان پرهام حاجی محمدی

1
پرهام حاجی محمدی 11 ماه قبل

عااااااللللللی

نویسنده 11 ماه قبل
-2

شیر را داغ کنیم عسل را درون ان بریزیم و در یخچال بگذاریم ثنا

نویسنده 11 ماه قبل
2

ما باید اول شیر را گرم کنیم بعد عسل را داخل شیر می اندازیم تا سریع تهیه بشود یا اول عسل را گرم میکنیم بعد شیر را می اندازیم تا سریع تهیه بشود

ناشناس 11 ماه قبل
6

شیر را گرم می کنیم عسل را در ان میریزیم و حل میکنیم بعد ان را در یخچال قرار می دهیم تا خنک شود بعد می خوریم

نویسنده 11 ماه قبل
6

ابتدا کمی عسل را گرم کرده و به شیر خنک اضا فه میکنیم تا سرد شود سپس یک شیر عسل خنک بدست میاید.

0
عالی بود 11 ماه قبل

شیر عسل را سریع تر هم بزنیمعسل شل تر باشد

نویسنده 11 ماه قبل
0

ابتدا شیر را گرم میکنیم و بعد عسل خنک را در شیر میریزیم و با یخ ها آن را خنک میکنیم و در نتیجه شیرعسل ما آماده است🥛🥛

نویسنده 11 ماه قبل
2

دبخ

نویسنده 11 ماه قبل
1

ابتدا عسل را میتوان با حرارت آب جوش یا بنماری کردن مقداری گرم کنیم و داخل شیر سرد بریزیم و سریع هم بزنیم تا مخلوط شود میتوان هم از یخ برای خنک کردن آن کمک بگیریم هم آن را در یخچال بزاریم . امیر علی نیری ا

نویسنده 11 ماه قبل
0

شیر و عسل را باهم گرم میکنیم و در ان ها ۲ عدد یخ میریزیم تا خنک شود.

نویسنده 11 ماه قبل
0

شیر عسل را سریع تر هم بزنیمعسل شل تر باشد

نویسنده 11 ماه قبل
0

محیا میتوانیم عسل را مخلوط کنیم و شیر گرم بریزیم و بزاریم توی یخچال تا خنک بشه

نویسنده 11 ماه قبل
0

بله

نویسنده 11 ماه قبل
1

ما شیر را گرم کرده و در ان عسل میریزیم و بعد یکم شیر سرد رویش میریزیم به این هم میگویند شیر خنک

نویسنده 11 ماه قبل
0

نمنم

نویسنده 11 ماه قبل
-1

مرسی

نویسنده 11 ماه قبل
0

تدائدتئنونمنحوم ی حقدق خدقحث د صخره ای

نویسنده 11 ماه قبل
0

شیر و عسل را در یخ چال بگزاریم بعداز چندساعت آن هارابر می دارم ودرون استکان می ریزیم و هم می زنیم

0
لیلا 11 ماه قبل

درست است.

نویسنده 11 ماه قبل
0

کوس

نویسنده 11 ماه قبل
0

بکلاحفقخ

نویسنده 11 ماه قبل
0

اول در یک لیوان خالی عسل میریزیم و بعد در آن شیر خنک میریزیم و بعد سری هم میزنیم

نویسنده 11 ماه قبل
-1

ما شير و عسل را در مخلوط كن ميريزيم و يك شير و عسل خنك گيرمان مى يايد

نویسنده 11 ماه قبل
0

سریع

نویسنده 11 ماه قبل
-1

ح

نویسنده 11 ماه قبل
-1

12صفحه علوم چهارم

نویسنده 11 ماه قبل
-1

آن را درست کنیم وسریع در یخچال قرار دهیم

نویسنده 11 ماه قبل
-1

برای تهیه سریع یک لیوان شیر عسل خنک چه راه هایی را پیشنهاد می کنید صفحه 12علوم چهارم

-1
خرا 11 ماه قبل

تز

نویسنده 11 ماه قبل
0

بد نبود خوبم نبود

نویسنده 11 ماه قبل
-1

شیر را داغ میکنیم،سپس عسل داخلش میریزیم و حل میکنیم و با قاشقی فلزی که داخل فریزر گذاشتیم مرتب هم میزنیم تا سرد شود.

ناشناس 11 ماه قبل
1

شیر را داغ میکنیم،سپس عسل داخلش میریزیم و حل میکنیم و با قاشقی فلزی که داخل فریزر گذاشتیم مرتب هم میزنیم تا سرد شود.

نویسنده 11 ماه قبل
0

عسل را گرم کنیم

نویسنده 11 ماه قبل
1

اول شیر رو گرم میکنیم بعد عسل را داخل شیر می ریزیم و ۲ یخ در آن می ریزیم و داخل یخچال می گزاریم .هدیه زهرا

نویسنده 11 ماه قبل
3

عسل و مقدار کمی شیر داغ ریخته و هم بزنید ،سپس آن را به شیر خنک اضافه کنید و بعد بخورید

ناشناس 11 ماه قبل
-1

سلام خاصیت عسل باگرم شدن ازبین میرود . پس به اندازه یک قاشق عسل و همان مقدار شیرخنک راباهم ابتدا خوب هم زده و کمکم بقیه شیر ارا باید اضافه کرد

نویسنده 11 ماه قبل
-2

ما اول شیر و عسل را خورد میکنیم

نویسنده 11 ماه قبل
1

اول شیر رو گرم میکنم و بعداینکه گرم شد عسل رو میریزم در شیر وآن را هم میزنم وبه مدت کمی دریخچال قرار میدهم

0
نرگس قره داغی 11 ماه قبل

من میدانم که باید کمی آب گرم اضافه کنیم

ناشناس 11 ماه قبل
1

عسل را در جای گرم قرار دهیم وسپس آن رابا شیر سرد بریزیم وهم بزنیم تا خنک شود

نویسنده 11 ماه قبل
1

عن خر گاو تمام اینم جواب

نویسنده 11 ماه قبل
1

یا می توانیم شیر را داخل لیوان بریزیم وعسل را داخل آن بریزیم و با قاشق آن ها را باهم مخلوط کنیم ودر ان 3یا4یخ میریزیم و با قاشق باهم مخلوط شان میکنیم

نویسنده 11 ماه قبل
1

اول شیر را گرم می کنیم و عسل را دران می گزاریم و ان را در یخچال می گزاریم و ان یخ میشود

نویسنده 11 ماه قبل
1

بهتر بزارین

نویسنده 11 ماه قبل
2

سلام من سحرناز میرزایی هستم آره این مطب عالیه من الا از این مطلب استفاده کردم عالی🙂🙂💯💯💯💯👌👌👌👌👌👌👌👍👍👍👏👏🙌👐🙏

نویسنده 11 ماه قبل
1

اول شیررا گرم میکنیم بعد عسل را ب آن اضافه میکنیم وبعد ازمخلوط نمودن مدت زمان کمی بعد در یخچال میگذاریم تا کمی خنک شود😘

فاطمه جهانبخش 11 ماه قبل
-1

جواب صفحهی ۸ علوم چهارم

نویسنده 11 ماه قبل
0

1عسل را را میگزاریم یخچال تا خنک شود2وبعد شیر را میگزاریم گرم شود3 شیر را کمی میگزاریم خنک شود4 وشیر و عسل را باهم مخلوط میکنیمنفس

نویسنده 11 ماه قبل
-1

بلهیدیدرتینوقنطنروغسویورویووسطنلننبوبطترززبعاابخالبهخنزبتور

نویسنده 11 ماه قبل
0

وددفدف

نویسنده 11 ماه قبل
-2

شیر را گرم می کنیم عسل را به او اضافه می کنیم بعد یخ را به او اضافه می کنیم تا خنک شود

برای پاسخ کلیک کنید