برای آشنا شدن با آموزه های پیامبران چه راه هایی را می شناسید صفحه 17 هدیه های آسمان ششم

نویسنده

ما می توانیم با قرآن خوندن و خواندن کتاب های دینی و مذهبی با آموزه ای پیامبران آشنا شویم

نویسنده

خواندن قران و توجه به معنا و مفاهیم آننماز خواندناشنایی با احادیث پیامبرانخواندن داستانشناخت مناسب های ملی و مذهبی

نویسنده

خواندن قرآن،خواندن کتاب های اسلامی،پرسش از علمای دینی یا آموزگار خود

نویسنده

آخه شما ها که درباره ی این چیز ها نمی دونید چرا سایت درست می کنید آقا نکنید این کار رو خدا ناراحت میشه والا 😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😤😤😤😤😤😤😤😤😤😤😤😤😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲

نویسنده

مطالعه ی قرآن مطالعه ی کتاب های دینی

جواب ایستگاه تفکر صفحه ۱۷ کتاب هدیه های آسمان پایه ششم برای آشنا شدن با آموزه های پیامبران چه راه هایی را می شناسید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 1) مطالعه ی قرآن کریم 2) مطالعه کتب اسلامی 3) سوال و پرسش از علمای دین.

آنیسا عبداللهی مبرهن : ما می توانیم با قرآن خوندن و خواندن کتاب های دینی و مذهبی با آموزه ای پیامبران آشنا شویم.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 1 سال قبل
0

نمیدونم

ناشناس 1 سال قبل
3

جواب سوال را برام بگو

<~°♡army♡°~> 1 سال قبل
2

عن...:|🚶🏽‍♀️🔪

چراااا این همه درس خوندن ب کجا درسیدن ک ما برسیم:|💣

ع 1 سال قبل
-1

با مطالعات کتاب متونیم دیگه

ناشناس 2 سال قبل
0

چقدر کم خدا یا 😑

ناشناس 2 سال قبل
-2

خواندن قرآن و توجه به معنا مفاهیم قرآنی و خواندن داستان زندگی پیامبران و نماز خواندن و آشنایی با احادیث پیامبران و شناخت منا سبت های ملی و مذهبی

کاکا سنگی کافر 🗿 2 سال قبل
3

برام مهم نیست 🗿🚬

H💬 2 سال قبل
2

خواندن قران ،خواندن کتاب های پیامبران،

نویسنده 2 سال قبل
21

ما می توانیم با قرآن خوندن و خواندن کتاب های دینی و مذهبی با آموزه ای پیامبران آشنا شویم

نویسنده 2 سال قبل
8

قرآن خواندن

ساغر 2 سال قبل
0

مطالعه ی قران کریم/اشنا شدن با اموزه های دینی

نویسنده 2 سال قبل
-2

برای آشنایی بیشتر با زندگی و دستورات پیامبران چه راه هایی را می شناسید

نویسنده 2 سال قبل
1

نماز بخوانیم

نویسنده 2 سال قبل
-2

مهم ترین راه آشنایی با آموزه های پیامبران کدام است ؟

یگانه 2 سال قبل
4

قران بخوانیم و از کتاب های دینی و مذهبی استفاده کنیم🌷یا از بزرگتر ها بپرسیم🌷

نویسنده 2 سال قبل
4

1مطالعه ی قرآن کریم2مطالعه ی کتاب بزرگان دین که راجب پیامبران وامامان است3سوال وپرسش از علمای دین

نویسنده 2 سال قبل
7

به نظر من قران و کتاب های مذهبی

امیر علی 2 سال قبل
4

1_قرآن خواندن 2_از بزرگان پرسیدن3_کتاب های پیامبران را خواندن4_تحقیق5_نماز خواندن

امیر علی 2 سال قبل
5

1_قرآن خواندن:چون قرآن مارا به راه راست هدایت میکند. 2_از بزرگان پرسیدن:از کسایی که عالم هستندپرسیدند، از بزرگان پرسیدند.3_کتاب های پیامبران را خواندن:کتاب هایی که بر پیامبران نازل شده راخواندن.4_تحقیق:پرس وجو.5_نماز خواندن:خواندن نماز.

نویسنده 2 سال قبل
1

که آن ها را ببینیم و بععد تحقیق کنیم

نویسنده 2 سال قبل
-2

پیام برآن به ما قرآن یاد داده تا از آن راه وهدایت مان کند وراه راست را به ما بگوید

-2
امیررضا دهقان بنادکی 1 سال قبل

خواندن قرآن، خواندن کتاب بزرگان، تحقیق و پژوهش، خواندن داستان پیامبر، پرسیدن از بزرگتر هاو عالمان دینی

نویسنده 2 سال قبل
4

مهم ترین راه برای آشنایی با آموزه های پیامبران چیست؟ مهسا احمدی

ناشناس 2 سال قبل
-1

مهم ترین راه برای آشنایی با آموزه های پیامبران چیست؟ مهسا احمدی

نویسنده 2 سال قبل
0

برای اشنا شدن

المشکلجیه 2 سال قبل
-1

قران بخوانیم 📎

-2
خودم نوشتم نمیدونم نظر دیگران را 2 سال قبل

بانماز خواندن کتاب خواندن قران خواندن و کتاب های دینی رانیز خواندنایدا کاظمی

نویسنده 2 سال قبل
2

کتاب هایشان را بخوانیم،مطالعه قرآن کریم

آریانا داودی 2 سال قبل
-1

خواندن نماز اهمیت به دستورات پیامبران خواندن کتاب قران کریم راست بگوییم و غیبت نکنیم

نویسنده 2 سال قبل
3

مطالعه قران کریم

نویسنده 2 سال قبل
-2

هدیه

نویسنده 2 سال قبل
2

خواندن قرآن کریم

نویسنده 2 سال قبل
2

من میگم میشه از تو نحجل بلاغه خوند

محمد یاسین 2 سال قبل
0

سلام

ناشناس 2 سال قبل
-1

یکی دیگر

نویسنده 2 سال قبل
-1

خیلی خوب

نویسنده 2 سال قبل
1

خواندن قران کریم و توجه به مفاهیم قرانیخواندن داستان زندگی پیامبراننماز خواندن

نویسنده 2 سال قبل
2

به نظر من هرچی که میخواد ما بلد نیستیم لطفا به ما یاد بدید🖕

نویسنده 2 سال قبل
-2

محمد میخواهد

ناشناس 2 سال قبل
-1

باید نماز بخوانیم قرآن بخوانیم

نویسنده 2 سال قبل
-1

1-استفاده از اینترنت_2-سوال کردن_3-مطالعه کتاب

نویسنده 2 سال قبل
-2

برای آشنا شدن با آموزه های پیامبران چه راه هایی می شناسید .آتنا

نویسنده 2 سال قبل
-2

جواب دقیقا صفحه 17 کتاب هدیه

نویسنده 2 سال قبل
-2

چه کسانی میتوانند سرنشینان این کشتی باشندلیلا دلیری

نویسنده 2 سال قبل
-2

ما می تواتیم با خواندن قرآن و کتاب هایی در مورد پیامبران و سوال از بزرگتر ها با آموزه های پیامبران آشنا شویمحدیثه عبداللهی

نویسنده 2 سال قبل
0

ما می تواتیم با خواندن قرآن و کتاب هایی در مورد پیامبران و سوال از بزرگتر ها با آموزه های پیامبران آشنا شویمحدیثه عبداللهی

نویسنده 2 سال قبل
-2

من تو هستم تو من هستی من خرم

-2
هستی 2 سال قبل

خیلی

نویسنده 2 سال قبل
-2

سوال از بزرگتر هامطالعه کتابخواندن قرآنمایسا ابراهیمی

نویسنده 2 سال قبل
0

مطالعه ی قران کریم ،قران کریم، مطالعه ی کتب بزرگان دین که راجع به پسامبران ، و اموزه های ایشان نوشته شده است 💕نرگس اکبرپور کلاس ششم💕

نویسنده 2 سال قبل
7

۱ _ خواندن کتاب قرآن و توجه و مفاهیم ان۲_ خواندن داستان ها زندگی پیامبران۳_ شرکت درمراسم دین در مساجدمن فقط همینارو میدونستم که نوشتم باتشکر ممنونم از این سایت

نویسنده 2 سال قبل
-1

سلام خوبی

1
مریم زارع 2 سال قبل

از کتابان دینی ماننده نهج البلاغه و …..را مطالعه کنیم و از بزرگان دینی آنهایی که درس معارف و دین را خوانده اند هم صحبت شویم و انها به ما بگویندو……..

نویسنده 2 سال قبل
-2

سلام من این را می دانمما می توانیم با قرآن خواندن به آن آموزه برسیم 😂😂😂😂😂😂😂😂

نویسنده 2 سال قبل
4

خدای یکتا را بپرستند. یاور مظلومان باشند

نویسنده 2 سال قبل
0

ما میتوانیم کتاب قران زیاد بخوانیم و کتاب های اموزنده و دینی زیاد مطالعه کنیم

نویسنده 2 سال قبل
4

ما میتوانیم نماز و قرآن بخوانیم

نویسنده 2 سال قبل
4

با خدا باشیم تمام با تشکر چتونههههههه

نویسنده 2 سال قبل
-2

………

زهره 2 سال قبل
0

عالیه

نویسنده 2 سال قبل
3

دعا کردن قران خواندن

نویسنده 2 سال قبل
3

استفاده از کتاب های دینی،سوال از افراد دانا،استفاده از سایت

ناشناس 2 سال قبل
0

اینارو از خودت میگی؟

نویسنده 2 سال قبل
6

خواندن نماز و شرکت در متکب هاامیرعلی طالش

نویسنده 2 سال قبل
2

از ظالمان دوری کنند

نویسنده 2 سال قبل
0

ما میتوانیم کتاب های آسمانی را مطالعه کنیم النا

نویسنده 2 سال قبل
6

داستانهای زندگی پیامبران..

نویسنده 2 سال قبل
8

کتب قران بخوانیم

نویسنده 2 سال قبل
3

قرآن بخوانیم

سیمین 2 سال قبل
1

خواندن کتاب قران مجید و عبادت خدا

نویسنده 2 سال قبل
2

به قران مراجعه کنیم

نویسنده 2 سال قبل
1

دپپ

اب 2 سال قبل
3

مطالعه در رفتار ان هاشیوه زندگی ان هامطالعه تاریخ ادیان

نویسنده 2 سال قبل
2

استفاده از اینترنت، سوال از بزرگتر ها، خواندن قرآن

نویسنده 2 سال قبل
-2

می توانیم از علمای دینی و کتاب هایی که دربارهی امامان نوشته کمک بگیریم..

نویسنده 2 سال قبل
-2

مردم ایران در روز ۱۳ابان چه کار می کنند

نویسنده 2 سال قبل
8

خواندن قرآن

محمد علی 2 سال قبل
-2

سلام

نویسنده 2 سال قبل
0

قرآن بخوانیم تا با آموزه های پیامبران آشنا شویم🤩

4
ناشناس 2 سال قبل

درست گفتی افرین

نویسنده 2 سال قبل
1

کتاب ان هارا مطالعه و از عالمان دینی بپرسیم

نویسنده 2 سال قبل
0

بوپپ

نویسنده 2 سال قبل
-2

۱ مطالعه ی قران کریم ۲ سوال پیش از علمای دین

ناشناس 2 سال قبل
4

لطفا درست بیان کنید

یاسین 2 سال قبل
0

من گند زدم تو این سایت

نویسنده 2 سال قبل
-1

سوس ماست

..... 2 سال قبل
-1

مطالعه ی کتاب، سوال از بزرگان، استفاده از اینترنت

نویسنده 2 سال قبل
5

قران خواندن-و خواندن کتاب های دینی

نویسنده 2 سال قبل
11

آخه شما ها که درباره ی این چیز ها نمی دونید چرا سایت درست می کنید آقا نکنید این کار رو خدا ناراحت میشه والا 😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😤😤😤😤😤😤😤😤😤😤😤😤😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲

-2
مهسا 2 سال قبل

با قرآن خواندنخواندن کتاب دینیمذهبی باورهای پیامبران آشنا شوید 📚📚

نویسنده 2 سال قبل
1

نمیدونم 😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁

0
تشنه شهادت 2 سال قبل

پیامبر باید الگوی ما باشد

نظری ندارم 😂 2 سال قبل
2

اره شما راست میگید

0
سارا 2 سال قبل

بی مزه

سلام 2 سال قبل
2

عالی

نویسنده 2 سال قبل
2

ممنون خوب بودayeh

نویسنده ی میراکولری 2 سال قبل
3

خواندن قرآن وخواندن زیارت نامه های آن هامطالعه ی کتاب های بزرگان دینتحقیق و پژوهش درباره ی زندگی پیامبرانشرکت در مراسم های مذهبیو هیئت

1
درسته 2 سال قبل

خواندن کتاب قرآن و خواندن کتاب های اسلامی

نویسنده 2 سال قبل
-1

با خواندن کتاب های دینی و مذهبی و کتاب قرآن با آموزه های پیامبران آشنا شویم

2
امبن کامل 2 سال قبل

برای اشنا شدن با پیامبران چه راه را میشناسیم نا ببرید

نویسنده 2 سال قبل
11

خواندن قرآن،خواندن کتاب های اسلامی،پرسش از علمای دینی یا آموزگار خود

نویسنده 2 سال قبل
-1

ح

نویسنده 2 سال قبل
-2

خواندن قرآن میتوانیم بیشتر با آموزه های پیامبر آشنا شویم

-2
زهرا لطیفی 2 سال قبل

عالیییی

نویسنده 2 سال قبل
-1

1

نویسنده 2 سال قبل
0

برای اشنایی بیشتر با زندگی و دستورات پیامبران چه راه هایی را میشناسید؟

نویسنده 2 سال قبل
0

ومکفثپفپ

نویسنده 2 سال قبل
0

زندگی نامه،حضرت یعقوب

نویسنده 2 سال قبل
2

میتوانیم کتاب ها و مطالب اسلامی را بتوانیم

نویسنده 2 سال قبل
0

قرآن خواندن وکتاب دینی

نویسنده 2 سال قبل
1

نمیدونم 🤔🤔🤔🤔

به تو چه !! 2 سال قبل
-1

افرین 🙏🙏👍👍

نویسنده 2 سال قبل
-1

قران خواندن و خواندن کتابهی مذهبی و دینی

نویسنده 2 سال قبل
0

۰

نویسنده 2 سال قبل
-1

جستجو در اینترنت درباره ی پیامبرانخواندن کتاب های دینی

نویسنده 2 سال قبل
-1

به جاهای مزهبی بریم

نویسنده 2 سال قبل
0

با قرآن خواندنخواندن کتاب دینیمذهبی باورهای پیامبران آشنا شوید 📚📚

نویسنده 2 سال قبل
0

برای آشنا شدن با آموزه های پیامبران چه راهی را میشناسید

نویسنده 2 سال قبل
0

بله

نویسنده 2 سال قبل
-1

پرورش اخلاق نیکو

نویسنده 2 سال قبل
1

صد افرین😍

نویسنده 2 سال قبل
0

برای آشنا شدن با آموزه های پیامبران چه راه هایی را نی شناسید

نویسنده 2 سال قبل
3

هیچی نمیدونم

نویسنده 2 سال قبل
0

پیامبر باید الگوی ما باشد

نویسنده 2 سال قبل
0

مراجع به قرآن کریم

نویسنده 2 سال قبل
1

خواندن و قرائت کردن قرآن مجید ، مطالعه ی های زیاد ، پرسش از انستن های ان زمان که با معجزه ها و کار های تنها اشنا باشن .

0
ناشناس 2 سال قبل

کس خلی است 😂😂

نویسنده 2 سال قبل
0

شرکت در مراسمات دینی و مذهبی ، پرسش از کسانی که با احدایث و پیامبران اشنا هستند

نویسنده 2 سال قبل
2

هااه

نویسنده 2 سال قبل
4

مطالعه قرآن مطالعه سوال پرسش از علمای دین

نویسنده 2 سال قبل
6

مطالعه در شخصیت و رفتار و آنان مطالعه تاریخ ادیان مطالعه ی گفتار و سخنان آنان مطالعه ی شیوه ی زندگی آنان

0
سنا 2 سال قبل

پرس وجو

نویسنده 2 سال قبل
1

قران خواندن

نویسنده 2 سال قبل
4

۱)مطالعه قرآن کریم ۲)مطالعه کتب اسلامی

نویسنده 2 سال قبل
2

قرآن کریمممم

-2
رقیه هاشمی 2 سال قبل

سلام پیامیران

0
مارال 2 سال قبل

برای آشنا شدن با آموزه های پیامبر چه راه هایی میشناسید این را با جواب برام بفرستید ممنون میشم

نویسنده 2 سال قبل
0

خوب من می خواهم بگویم سایت خوبی داری کمکت میکنم فقط یک بار😉😉😉 بنویس تو سایتت کتاب های داستانی درباره ی زنگی پیامبران که نوشته شده می خوانیم و از کسانی که درباره ی زندگی پیامبران تدریس می کنند سوالات خودمان را بپرسیم

0
من 2 سال قبل

😂😂😂

0
Setayesh 2 سال قبل

❤❤❤❤😂😂😂😂👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻

باران بانشی 2 سال قبل
2

1-مطالعه ی قرآن کریم2-مطالعه ی کتب بزرگان دین3-سوال و پرسش از علمای بزرگان و دین

باران بانشی 2 سال قبل
4

1-مطالعه ی قرآن کریم2-مطالعه ی کتب بزرگان دین3-سوال و پرسش از علمای بزرگان و دین4-کتاب ها درمورد پیامبران را مطالعه بکنیم

نویسنده 2 سال قبل
0

قرآن بخونم

مبینا 2 سال قبل
0

برای آشنا شدن با آموزه هایی پیامبران چه راه هایی را می شناسید

نویسنده 2 سال قبل
3

یک جواب واژه بدید

نویسنده 2 سال قبل
4

خواندن قرآن، امر به معروف و نهی از منکر، خواندن کتاب های مذهبی دینی، خواندن حدیث ها و مطالعه

قنبرزهی 2 سال قبل
4

ممنون بابت اینکه به سوالات ما پاسخ میدهید

نویسنده 2 سال قبل
0

میخااام سالتارو

0
منننننن 2 سال قبل

چیییییی؟؟؟

نویسنده 2 سال قبل
1

با تحقیق

نویسنده 2 سال قبل
6

یسنا 1 مطالعه کتب اسلامی 2 مطالعه ی قرآن کریم 3 سوال و پرسش از علمای دین

نویسنده 2 سال قبل
6

پرس وجو

نویسنده 2 سال قبل
8

مطالعه ی قرآن مطالعه ی کتاب های دینی

0
امیر علی 2 سال قبل

من هم نمیدانم

0
نویسنده 2 سال قبل

هیچی

نویسنده 2 سال قبل
2

نمی دانم 😌😌😌😌😌

نویسنده 2 سال قبل
0

برای آموزه برای کتاب های دینی خاندن مثل قرآن کریم و کتاب های مذهبی دیگر که به ما اموزش آشنا شدن برای پیامبران است

عالی 2 سال قبل
-1

عالیییییییییییی

نویسنده 2 سال قبل
2

ما با مطالعه کتاب های دینی و مذهبی و خواندن قران با پیامبران اشنا میشویم

نویسنده 2 سال قبل
3

چمدونم😂😌😌😌

نویسنده 2 سال قبل
-1

برای آشنا شدن با آموزه های پیامبرانچه راه های میشناسیر

نویسنده 2 سال قبل
-1

برای آشنا شدن با آموزه های پیامبران چه راههایی را میشناسید سه مورد نام ببرید

نویسنده 2 سال قبل
-2

سلام من محیا لطفی هستم جواب شو نمیدونم خدا فظ

نویسنده 2 سال قبل
-2

آموزه های پیامبران چه راههایی را میشناسید کتاب ششم ابتدایی

mmm... 2 سال قبل
-2

خاک بر سرت😫

نویسنده 2 سال قبل
-2

للات

نویسنده 2 سال قبل
-2

جواب

نویسنده 2 سال قبل
1

همه تون خر هستید

🌷🌷 2 سال قبل
2

خوندن قرآن/مطاله کتاب های دینی و اسلامی/سوال از علمای دین🌷

نویسنده 2 سال قبل
-2

برای آشنا با آموزه های پیامبران چه راه هایی را می شناسید

نویسنده 2 سال قبل
-2

خواندن قرآن کریم- مطالعه زندگی پیامبران –

نویسنده 2 سال قبل
-1

خخخخخخ

نویسنده 2 سال قبل
-1

با افرادی اگاه از دین اسلام صحبت کنیم

نویسنده 2 سال قبل
-1

با قران خواندن

نویسنده 2 سال قبل
0

میتونیم با خوندن کتاب ها دینی و مذهبی با پیامبران آشنا بشیم حتی با خواندن قران میتونیم آشنا بشیم

نویسنده 2 سال قبل
4

۱)مطالعه ی قران کرین۲)مطالعه کتب اسلامی ۳)سوال وپرسش ازعلمای دین

نمیگم کی هستم اما دوست آیلین مهدی پور هستم☺😀 2 سال قبل
1

هیچی نمیدونمممم😐😅اما……خبببب…..راستش……میدونمممممم😁😁😁😁الان میگمممم…..

نویسنده 2 سال قبل
2

نشسته ام به شما ها نگاه می کنم

نویسنده 2 سال قبل
11

خواندن قران و توجه به معنا و مفاهیم آننماز خواندناشنایی با احادیث پیامبرانخواندن داستانشناخت مناسب های ملی و مذهبی

نویسنده 2 سال قبل
0

عتتت

برای پاسخ کلیک کنید