برای آشنا شدن با آموزه های پیامبران چه راه هایی را می شناسید صفحه 17 هدیه های آسمان ششم

نویسنده

ما می توانیم با قرآن خوندن و خواندن کتاب های دینی و مذهبی با آموزه ای پیامبران آشنا شویم

نویسنده

خواندن قران و توجه به معنا و مفاهیم آننماز خواندناشنایی با احادیث پیامبرانخواندن داستانشناخت مناسب های ملی و مذهبی

نویسنده

آخه شما ها که درباره ی این چیز ها نمی دونید چرا سایت درست می کنید آقا نکنید این کار رو خدا ناراحت میشه والا 😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😤😤😤😤😤😤😤😤😤😤😤😤😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲

نویسنده

خواندن قرآن،خواندن کتاب های اسلامی،پرسش از علمای دینی یا آموزگار خود

نویسنده

مطالعه ی قرآن مطالعه ی کتاب های دینی

جواب ایستگاه تفکر صفحه ۱۷ کتاب هدیه های آسمان پایه ششم برای آشنا شدن با آموزه های پیامبران چه راه هایی را می شناسید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 1) مطالعه ی قرآن کریم 2) مطالعه کتب اسلامی 3) سوال و پرسش از علمای دین.

آنیسا عبداللهی مبرهن : ما می توانیم با قرآن خوندن و خواندن کتاب های دینی و مذهبی با آموزه ای پیامبران آشنا شویم.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 27 روز قبل
0

خواندن قرآن و توجه به معنا مفاهیم قرآنی و خواندن داستان زندگی پیامبران و نماز خواندن و آشنایی با احادیث پیامبران و شناخت منا سبت های ملی و مذهبی

کاکا سنگی کافر 🗿 1 ماه قبل
0

برام مهم نیست 🗿🚬

A 1 ماه قبل
1

صفحه ی ۱۹ میشود نه ۱۷

🥰🤩 1 ماه قبل
1

می توانیم باران خواندن

نماز خوند

به دستورهای دینی احترام بگزاریم

س ف 1 ماه قبل
0

خو چرا وقتی خوتون نمیدونین از ما سوال میکنید من از تو میپرسم تو از من

محمد 1 ماه قبل
2

خواندن قران به همراه معنی هایش

H💬 2 ماه قبل
3

خواندن قران ،خواندن کتاب های پیامبران،

0
نه 1 ماه قبل

بده من رفتم توی عکس

حنانه شاه محمدی 2 ماه قبل
2

خواندن قران کتاب های مختلف پیامبران

ناشناس 5 ماه قبل
1

مردم ایران در روز 13 ابان چه میکمند

ناشناس 5 ماه قبل
1

برای اشنا شدن با پیامبران چه راه هایی میشناسید

0
.. 1 ماه قبل

مردم در این روز یعنی 13آبان روز ملی مبارزه با استکبار

1
خب به تو چه 1 ماه قبل

خواندن قرآن،خواندن کتاب های اسلامی،پرسش از علمای دینی یا آموزگار خود

نویسنده 5 ماه قبل
18

ما می توانیم با قرآن خوندن و خواندن کتاب های دینی و مذهبی با آموزه ای پیامبران آشنا شویم

نویسنده 5 ماه قبل
6

قرآن خواندن

ساغر 5 ماه قبل
2

مطالعه ی قران کریم/اشنا شدن با اموزه های دینی

0
ایذپیپیدیدسپسذدژ 4 ماه قبل

سلام آیهان بهرامی حاضر 🎁 این

نویسنده 5 ماه قبل
2

برای آشنایی بیشتر با زندگی و دستورات پیامبران چه راه هایی را می شناسید

نویسنده 5 ماه قبل
4

نماز بخوانیم

نویسنده 5 ماه قبل
2

مهم ترین راه آشنایی با آموزه های پیامبران کدام است ؟

یگانه 5 ماه قبل
5

قران بخوانیم و از کتاب های دینی و مذهبی استفاده کنیم🌷یا از بزرگتر ها بپرسیم🌷

نویسنده 5 ماه قبل
4

1مطالعه ی قرآن کریم2مطالعه ی کتاب بزرگان دین که راجب پیامبران وامامان است3سوال وپرسش از علمای دین

نویسنده 5 ماه قبل
6

به نظر من قران و کتاب های مذهبی

امیر علی 5 ماه قبل
7

1_قرآن خواندن 2_از بزرگان پرسیدن3_کتاب های پیامبران را خواندن4_تحقیق5_نماز خواندن

امیر علی 5 ماه قبل
6

1_قرآن خواندن:چون قرآن مارا به راه راست هدایت میکند. 2_از بزرگان پرسیدن:از کسایی که عالم هستندپرسیدند، از بزرگان پرسیدند.3_کتاب های پیامبران را خواندن:کتاب هایی که بر پیامبران نازل شده راخواندن.4_تحقیق:پرس وجو.5_نماز خواندن:خواندن نماز.

نویسنده 5 ماه قبل
-1

📜مراجعه به قرآن کریم 📜

نویسنده 5 ماه قبل
2

که آن ها را ببینیم و بععد تحقیق کنیم

نویسنده 5 ماه قبل
1

پیام برآن به ما قرآن یاد داده تا از آن راه وهدایت مان کند وراه راست را به ما بگوید

نویسنده 5 ماه قبل
5

مهم ترین راه برای آشنایی با آموزه های پیامبران چیست؟ مهسا احمدی

ناشناس 5 ماه قبل
2

مهم ترین راه برای آشنایی با آموزه های پیامبران چیست؟ مهسا احمدی

نویسنده 5 ماه قبل
2

برای اشنا شدن

المشکلجیه 5 ماه قبل
2

قران بخوانیم 📎

0
خودم نوشتم نمیدونم نظر دیگران را 5 ماه قبل

بانماز خواندن کتاب خواندن قران خواندن و کتاب های دینی رانیز خواندنایدا کاظمی

نویسنده 5 ماه قبل
4

کتاب هایشان را بخوانیم،مطالعه قرآن کریم

آریانا داودی 5 ماه قبل
0

خواندن نماز اهمیت به دستورات پیامبران خواندن کتاب قران کریم راست بگوییم و غیبت نکنیم

نویسنده 5 ماه قبل
4

مطالعه قران کریم

نویسنده 5 ماه قبل
-1

هدیه

نویسنده 5 ماه قبل
3

خواندن قرآن کریم

نویسنده 5 ماه قبل
2

من میگم میشه از تو نحجل بلاغه خوند

محمد یاسین 5 ماه قبل
1

سلام

-2
ناشناس 5 ماه قبل

کوفتتتت باید جواب بدی نه بگی سلام😒😒😒😒

ناشناس 5 ماه قبل
0

یکی دیگر

نویسنده 5 ماه قبل
-1

خیلی خوب

نویسنده 5 ماه قبل
2

خواندن قران کریم و توجه به مفاهیم قرانیخواندن داستان زندگی پیامبراننماز خواندن

نویسنده 5 ماه قبل
3

به نظر من هرچی که میخواد ما بلد نیستیم لطفا به ما یاد بدید🖕

نویسنده 5 ماه قبل
1

محمد میخواهد

ناشناس 5 ماه قبل
1

باید نماز بخوانیم قرآن بخوانیم

نویسنده 5 ماه قبل
1

1-استفاده از اینترنت_2-سوال کردن_3-مطالعه کتاب

نویسنده 5 ماه قبل
0

برای آشنا شدن با آموزه های پیامبران چه راه هایی می شناسید .آتنا

نویسنده 5 ماه قبل
-1

جواب دقیقا صفحه 17 کتاب هدیه

نویسنده 5 ماه قبل
-2

چه کسانی میتوانند سرنشینان این کشتی باشندلیلا دلیری

نویسنده 5 ماه قبل
-1

ما می تواتیم با خواندن قرآن و کتاب هایی در مورد پیامبران و سوال از بزرگتر ها با آموزه های پیامبران آشنا شویمحدیثه عبداللهی

نویسنده 5 ماه قبل
1

ما می تواتیم با خواندن قرآن و کتاب هایی در مورد پیامبران و سوال از بزرگتر ها با آموزه های پیامبران آشنا شویمحدیثه عبداللهی

نویسنده 5 ماه قبل
0

من تو هستم تو من هستی من خرم

0
هستی 5 ماه قبل

خیلی

نویسنده 5 ماه قبل
-1

سوال از بزرگتر هامطالعه کتابخواندن قرآنمایسا ابراهیمی

نویسنده 5 ماه قبل
1

مطالعه ی قران کریم ،قران کریم، مطالعه ی کتب بزرگان دین که راجع به پسامبران ، و اموزه های ایشان نوشته شده است 💕نرگس اکبرپور کلاس ششم💕

زهرا 5 ماه قبل
-2

عالی

نویسنده 5 ماه قبل
6

۱ _ خواندن کتاب قرآن و توجه و مفاهیم ان۲_ خواندن داستان ها زندگی پیامبران۳_ شرکت درمراسم دین در مساجدمن فقط همینارو میدونستم که نوشتم باتشکر ممنونم از این سایت

نویسنده 5 ماه قبل
2

سلام خوبی

3
مریم زارع 5 ماه قبل

از کتابان دینی ماننده نهج البلاغه و …..را مطالعه کنیم و از بزرگان دینی آنهایی که درس معارف و دین را خوانده اند هم صحبت شویم و انها به ما بگویندو……..

نویسنده 5 ماه قبل
-2

سلام من این را می دانمما می توانیم با قرآن خواندن به آن آموزه برسیم 😂😂😂😂😂😂😂😂

نویسنده 5 ماه قبل
5

خدای یکتا را بپرستند. یاور مظلومان باشند

نویسنده 5 ماه قبل
2

ما میتوانیم کتاب قران زیاد بخوانیم و کتاب های اموزنده و دینی زیاد مطالعه کنیم

نویسنده 5 ماه قبل
6

ما میتوانیم نماز و قرآن بخوانیم

نویسنده 5 ماه قبل
5

با خدا باشیم تمام با تشکر چتونههههههه

نویسنده 5 ماه قبل
-2

………

زهره 5 ماه قبل
1

عالیه

نویسنده 5 ماه قبل
3

دعا کردن قران خواندن

نویسنده 5 ماه قبل
3

استفاده از کتاب های دینی،سوال از افراد دانا،استفاده از سایت

ناشناس 5 ماه قبل
0

اینارو از خودت میگی؟

نویسنده 5 ماه قبل
6

خواندن نماز و شرکت در متکب هاامیرعلی طالش

نویسنده 5 ماه قبل
2

از ظالمان دوری کنند

نویسنده 5 ماه قبل
0

ما میتوانیم کتاب های آسمانی را مطالعه کنیم النا

نویسنده 5 ماه قبل
6

داستانهای زندگی پیامبران..

نویسنده 5 ماه قبل
8

کتب قران بخوانیم

نویسنده 5 ماه قبل
3

قرآن بخوانیم

سیمین 5 ماه قبل
1

خواندن کتاب قران مجید و عبادت خدا

نویسنده 5 ماه قبل
2

به قران مراجعه کنیم

نویسنده 5 ماه قبل
1

دپپ

اب 5 ماه قبل
3

مطالعه در رفتار ان هاشیوه زندگی ان هامطالعه تاریخ ادیان

نویسنده 5 ماه قبل
2

استفاده از اینترنت، سوال از بزرگتر ها، خواندن قرآن

نویسنده 5 ماه قبل
-2

می توانیم از علمای دینی و کتاب هایی که دربارهی امامان نوشته کمک بگیریم..

نویسنده 5 ماه قبل
-2

مردم ایران در روز ۱۳ابان چه کار می کنند

نویسنده 5 ماه قبل
8

خواندن قرآن

محمد علی 5 ماه قبل
-2

سلام

نویسنده 5 ماه قبل
0

قرآن بخوانیم تا با آموزه های پیامبران آشنا شویم🤩

4
ناشناس 5 ماه قبل

درست گفتی افرین

نویسنده 5 ماه قبل
1

کتاب ان هارا مطالعه و از عالمان دینی بپرسیم

نویسنده 5 ماه قبل
0

بوپپ

نویسنده 5 ماه قبل
-2

۱ مطالعه ی قران کریم ۲ سوال پیش از علمای دین

ناشناس 5 ماه قبل
3

لطفا درست بیان کنید

یاسین 5 ماه قبل
0

من گند زدم تو این سایت

نویسنده 5 ماه قبل
-1

سوس ماست

..... 5 ماه قبل
-1

مطالعه ی کتاب، سوال از بزرگان، استفاده از اینترنت

نویسنده 5 ماه قبل
5

قران خواندن-و خواندن کتاب های دینی

نویسنده 5 ماه قبل
11

آخه شما ها که درباره ی این چیز ها نمی دونید چرا سایت درست می کنید آقا نکنید این کار رو خدا ناراحت میشه والا 😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😤😤😤😤😤😤😤😤😤😤😤😤😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲

-1
مهسا 5 ماه قبل

با قرآن خواندنخواندن کتاب دینیمذهبی باورهای پیامبران آشنا شوید 📚📚

نویسنده 5 ماه قبل
1

نمیدونم 😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁

0
تشنه شهادت 5 ماه قبل

پیامبر باید الگوی ما باشد

نظری ندارم 😂 5 ماه قبل
4

اره شما راست میگید

0
سارا 5 ماه قبل

بی مزه

سلام 5 ماه قبل
2

عالی

نویسنده 5 ماه قبل
2

ممنون خوب بودayeh

نویسنده ی میراکولری 5 ماه قبل
3

خواندن قرآن وخواندن زیارت نامه های آن هامطالعه ی کتاب های بزرگان دینتحقیق و پژوهش درباره ی زندگی پیامبرانشرکت در مراسم های مذهبیو هیئت

1
درسته 5 ماه قبل

خواندن کتاب قرآن و خواندن کتاب های اسلامی

نویسنده 5 ماه قبل
0

با خواندن کتاب های دینی و مذهبی و کتاب قرآن با آموزه های پیامبران آشنا شویم

3
امبن کامل 5 ماه قبل

برای اشنا شدن با پیامبران چه راه را میشناسیم نا ببرید

نویسنده 5 ماه قبل
10

خواندن قرآن،خواندن کتاب های اسلامی،پرسش از علمای دینی یا آموزگار خود

نویسنده 5 ماه قبل
0

ح

نویسنده 5 ماه قبل
-1

خواندن قرآن میتوانیم بیشتر با آموزه های پیامبر آشنا شویم

-1
زهرا لطیفی 5 ماه قبل

عالیییی

نویسنده 5 ماه قبل
0

1

نویسنده 5 ماه قبل
0

برای اشنایی بیشتر با زندگی و دستورات پیامبران چه راه هایی را میشناسید؟

نویسنده 5 ماه قبل
0

ومکفثپفپ

نویسنده 5 ماه قبل
0

زندگی نامه،حضرت یعقوب

نویسنده 5 ماه قبل
2

میتوانیم کتاب ها و مطالب اسلامی را بتوانیم

نویسنده 5 ماه قبل
0

قرآن خواندن وکتاب دینی

نویسنده 5 ماه قبل
1

نمیدونم 🤔🤔🤔🤔

به تو چه !! 5 ماه قبل
-1

افرین 🙏🙏👍👍

نویسنده 5 ماه قبل
-1

قران خواندن و خواندن کتابهی مذهبی و دینی

نویسنده 5 ماه قبل
0

۰

نویسنده 5 ماه قبل
-1

جستجو در اینترنت درباره ی پیامبرانخواندن کتاب های دینی

نویسنده 5 ماه قبل
-1

به جاهای مزهبی بریم

نویسنده 5 ماه قبل
0

با قرآن خواندنخواندن کتاب دینیمذهبی باورهای پیامبران آشنا شوید 📚📚

نویسنده 5 ماه قبل
0

برای آشنا شدن با آموزه های پیامبران چه راهی را میشناسید

نویسنده 5 ماه قبل
0

بله

نویسنده 5 ماه قبل
-1

پرورش اخلاق نیکو

نویسنده 5 ماه قبل
1

صد افرین😍

نویسنده 5 ماه قبل
0

برای آشنا شدن با آموزه های پیامبران چه راه هایی را نی شناسید

نویسنده 5 ماه قبل
3

هیچی نمیدونم

نویسنده 5 ماه قبل
0

پیامبر باید الگوی ما باشد

نویسنده 5 ماه قبل
0

مراجع به قرآن کریم

نویسنده 5 ماه قبل
1

خواندن و قرائت کردن قرآن مجید ، مطالعه ی های زیاد ، پرسش از انستن های ان زمان که با معجزه ها و کار های تنها اشنا باشن .

0
ناشناس 5 ماه قبل

کس خلی است 😂😂

نویسنده 5 ماه قبل
0

شرکت در مراسمات دینی و مذهبی ، پرسش از کسانی که با احدایث و پیامبران اشنا هستند

نویسنده 5 ماه قبل
2

هااه

نویسنده 5 ماه قبل
4

مطالعه قرآن مطالعه سوال پرسش از علمای دین

نویسنده 5 ماه قبل
6

مطالعه در شخصیت و رفتار و آنان مطالعه تاریخ ادیان مطالعه ی گفتار و سخنان آنان مطالعه ی شیوه ی زندگی آنان

0
سنا 5 ماه قبل

پرس وجو

نویسنده 5 ماه قبل
1

قران خواندن

نویسنده 5 ماه قبل
4

۱)مطالعه قرآن کریم ۲)مطالعه کتب اسلامی

نویسنده 5 ماه قبل
2

قرآن کریمممم

-2
رقیه هاشمی 5 ماه قبل

سلام پیامیران

0
مارال 5 ماه قبل

برای آشنا شدن با آموزه های پیامبر چه راه هایی میشناسید این را با جواب برام بفرستید ممنون میشم

نویسنده 5 ماه قبل
0

خوب من می خواهم بگویم سایت خوبی داری کمکت میکنم فقط یک بار😉😉😉 بنویس تو سایتت کتاب های داستانی درباره ی زنگی پیامبران که نوشته شده می خوانیم و از کسانی که درباره ی زندگی پیامبران تدریس می کنند سوالات خودمان را بپرسیم

0
من 5 ماه قبل

😂😂😂

0
Setayesh 5 ماه قبل

❤❤❤❤😂😂😂😂👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻

باران بانشی 5 ماه قبل
2

1-مطالعه ی قرآن کریم2-مطالعه ی کتب بزرگان دین3-سوال و پرسش از علمای بزرگان و دین

باران بانشی 5 ماه قبل
4

1-مطالعه ی قرآن کریم2-مطالعه ی کتب بزرگان دین3-سوال و پرسش از علمای بزرگان و دین4-کتاب ها درمورد پیامبران را مطالعه بکنیم

نویسنده 5 ماه قبل
0

قرآن بخونم

مبینا 5 ماه قبل
0

برای آشنا شدن با آموزه هایی پیامبران چه راه هایی را می شناسید

نویسنده 5 ماه قبل
3

یک جواب واژه بدید

نویسنده 5 ماه قبل
3

خواندن قرآن، امر به معروف و نهی از منکر، خواندن کتاب های مذهبی دینی، خواندن حدیث ها و مطالعه

قنبرزهی 5 ماه قبل
4

ممنون بابت اینکه به سوالات ما پاسخ میدهید

نویسنده 5 ماه قبل
0

میخااام سالتارو

0
منننننن 5 ماه قبل

چیییییی؟؟؟

نویسنده 5 ماه قبل
1

با تحقیق

نویسنده 5 ماه قبل
6

یسنا 1 مطالعه کتب اسلامی 2 مطالعه ی قرآن کریم 3 سوال و پرسش از علمای دین

نویسنده 5 ماه قبل
6

پرس وجو

نویسنده 5 ماه قبل
8

مطالعه ی قرآن مطالعه ی کتاب های دینی

0
امیر علی 5 ماه قبل

من هم نمیدانم

0
نویسنده 5 ماه قبل

هیچی

نویسنده 5 ماه قبل
2

نمی دانم 😌😌😌😌😌

نویسنده 5 ماه قبل
0

برای آموزه برای کتاب های دینی خاندن مثل قرآن کریم و کتاب های مذهبی دیگر که به ما اموزش آشنا شدن برای پیامبران است

عالی 5 ماه قبل
-1

عالیییییییییییی

نویسنده 5 ماه قبل
2

ما با مطالعه کتاب های دینی و مذهبی و خواندن قران با پیامبران اشنا میشویم

نویسنده 5 ماه قبل
3

چمدونم😂😌😌😌

نویسنده 5 ماه قبل
-1

برای آشنا شدن با آموزه های پیامبرانچه راه های میشناسیر

نویسنده 5 ماه قبل
-1

برای آشنا شدن با آموزه های پیامبران چه راههایی را میشناسید سه مورد نام ببرید

نویسنده 5 ماه قبل
-2

سلام من محیا لطفی هستم جواب شو نمیدونم خدا فظ

نویسنده 5 ماه قبل
-2

آموزه های پیامبران چه راههایی را میشناسید کتاب ششم ابتدایی

mmm... 5 ماه قبل
-2

خاک بر سرت😫

نویسنده 5 ماه قبل
-2

للات

نویسنده 5 ماه قبل
-2

جواب

نویسنده 5 ماه قبل
1

همه تون خر هستید

🌷🌷 5 ماه قبل
2

خوندن قرآن/مطاله کتاب های دینی و اسلامی/سوال از علمای دین🌷

نویسنده 5 ماه قبل
-2

برای آشنا با آموزه های پیامبران چه راه هایی را می شناسید

نویسنده 5 ماه قبل
-2

خواندن قرآن کریم- مطالعه زندگی پیامبران –

نویسنده 5 ماه قبل
-1

خخخخخخ

نویسنده 5 ماه قبل
-1

با افرادی اگاه از دین اسلام صحبت کنیم

نویسنده 5 ماه قبل
-1

با قران خواندن

نویسنده 5 ماه قبل
0

میتونیم با خوندن کتاب ها دینی و مذهبی با پیامبران آشنا بشیم حتی با خواندن قران میتونیم آشنا بشیم

نویسنده 5 ماه قبل
4

۱)مطالعه ی قران کرین۲)مطالعه کتب اسلامی ۳)سوال وپرسش ازعلمای دین

نمیگم کی هستم اما دوست آیلین مهدی پور هستم☺😀 5 ماه قبل
2

هیچی نمیدونمممم😐😅اما……خبببب…..راستش……میدونمممممم😁😁😁😁الان میگمممم…..

نویسنده 5 ماه قبل
5

نشسته ام به شما ها نگاه می کنم

نویسنده 5 ماه قبل
11

خواندن قران و توجه به معنا و مفاهیم آننماز خواندناشنایی با احادیث پیامبرانخواندن داستانشناخت مناسب های ملی و مذهبی

نویسنده 5 ماه قبل
1

عتتت

برای پاسخ کلیک کنید