بعضی از منشیان و دبیران به چند زبان و خط آشنایی داشتند چرا؟ صفحه 125 پیام های آسمان هفتم

جواب فعالیت صفحه ۱۲۵ کتاب پیام های آسمان پایه هفتم بعضی از منشیان و دبیران به چند زبان و خط آشنایی داشتند چرا؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : به دلیل گستردگی قلمرو در زمان هخامنشیان و زبان ها و خطوط مختلف در برخی از مناطق این قلمرو.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 1 سال قبل
0

پاسخ: برای اینکه قلمرو حکومت وسیع بود و مردم تمدن های مختلفکه دارای زبان و خط های دیگر بودند زیر سلطه حکومت بودند.

برای پاسخ کلیک کنید