به جای اسم می نشیند و به معنای باطن است صفحه 105 فارسی هفتم

نویسنده

ضمیر

نویسنده

به جای اسم مینشیند و به معنای باطن است

نویسنده

ص ۱۰۵۱ : ماضی۲ : ضمیر۳ :یواش۴ :مو۵ :یا۶ :جدی۷ :آرش۸ :دم۹ :بعید۱۰ :بدر۱۱ :دور

Maral

ضمیر

جواب نوشتن صفحه ۱۰۵ کتاب ادبیات فارسی پایه هفتم به جای اسم می نشیند و به معنای باطن است از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : ضمیر.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
م.م.م. 18 روز قبل
1

ضمیر

ناشناس 18 روز قبل
0

ضمیر

ناشناس 1 ماه قبل
0

ضمیر

کوثر 4 ماه قبل
1

ضمیر

🌹❤️آیلین جون ❤️🌹 4 ماه قبل
-2

همان آرام است

نویسنده 5 ماه قبل
7

ضمیر

ناشناس 5 ماه قبل
2

ضمیر

نویسنده 5 ماه قبل
-1

میشه ضمیر

نویسنده 5 ماه قبل
2

به جای اسم می نشیند وبه معنای باطن است؟ضمیر

نویسنده 5 ماه قبل
-1

ضمیر به معنای باطن

نویسنده 5 ماه قبل
-2

امیرعلی:ضمیر

Maral 5 ماه قبل
4

ضمیر

نویسنده 5 ماه قبل
4

ص ۱۰۵۱ : ماضی۲ : ضمیر۳ :یواش۴ :مو۵ :یا۶ :جدی۷ :آرش۸ :دم۹ :بعید۱۰ :بدر۱۱ :دور

نویسنده 5 ماه قبل
4

به جای اسم مینشیند و به معنای باطن است

1
APJ 5 ماه قبل

ضمیر

برای پاسخ کلیک کنید