آخرین بازی آسیایی در چه سالی و در کجا برگزار شد؟ بازی بعدی در کجا برگزار خواهد شد صفحه 118 مطالعات اجتماعی هشتم

جواب فعالیت صفحه ۱۱۸ کتاب مطالعات اجتماعی پایه هشتم آخرین بازی آسیایی در چه سالی و در کجا برگزار شد؟ بازی بعدی در کجا برگزار خواهد شد از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : بازی های آسیایی:.
بازی های آسیایی که آسیاد هم خوانده میشود، رویدادی چند ورزشی است که هر 4سال یکبار ورزشکاران کشورهای مختلف سراسر قاره آسیا برگزار میشود. در هر رشته نشانهای طلا برای مقام اول، نقره برای مقام دوم و برنز برای مقام سوم توزیع میشود. نخستین دوره این بازیها در سال 0591میلادی برگزار شد.
دومین دوره بازیهای آسیایی به فاصله 3سال از دور اول اجرا شد؛ اما بعد از آن دوره، بازه زمانی 4ساله تا به امروز رعایت شده است. تا سال 1100در مجموع 3881مدال طلا، 3881مدال نقره و 4948مدال برنز در میان ورزشکاران حاضر توزیع شده است.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
برای پاسخ کلیک کنید