به شکل چرخه گردش آب در طبیعت توجه کنید و مقابل اعداد 1 تا 5 هر مرحله را توضیح دهید صفحه 79 مطالعات اجتماعی هفتم

ناشناس

۱- آب از سطح دریاها و اقیانوس‌ها تبخیر شده و به هوا می‌رود.

۲- بخارهای آب در کنار هم قرار گرفته و ابر را تشکیل می‌دهند.

۳- ابرها متراکم و سرد شده و شروع به بارش می‌کنند.

۴- بارش بر روی سطح زمین آبهای جاری یا روان آب‌ها را ایجاد می‌کند

ناشناس

مرسی ممنون بخدا خیلی به دردم خورد

الماس

بد بد بد بد

نویسنده

1.آب های موجود در هوا تبخیر می شوند2.این بخار ها به ابر تبدیل می شوند3.برخورد ابر ها به یکدیگر رعد و برق تولید میکنند و در آخر به باران تبدیل می شود.4.باران به صورت رود جاری شده و برف کوه ها آب می شوند و به این رود ها می پیوندند.5.در نتیجه آب ها به داخل دریاچه ها و برکه ها می ریزند و یا فرو رفتن در آب های زیر زمینی.

Kim

ایول خیلی بدرد خورد مرسی

جواب فعالیت صفحه ۷۹ کتاب مطالعات اجتماعی پایه هفتم به شکل چرخه گردش آب در طبیعت توجه کنید و مقابل اعداد 1 تا 5 هر مرحله را توضیح دهید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : در مرحله اول، مقداری از آب دریاها و دریاچه ها و دیگر آب های موجود زمین تبخیر می شود. در مرحله دوم، این بخار ها در جو به ابر تبدیل می شود. در مرحله سوم، با برخورد ابرها به هم، رعد و برق ایجاد شده و در نتیجه باعث بارش باران می شود. در مرحله چهارم، این باران به صورت رود جاری شده و برف کوه ها نیز پس از آب شدن، به این رودها می پیوندند. در مرحله پنجم، رودخانه ها به دریاها و دریاچه ها می پیوندند.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 7 ماه قبل
1

آفتاب‌به‌اقیانوس‌ها‌میتابد‌

بعد‌ابر‌را‌تشکیل‌میدهد‌

بعد‌ابر‌ها‌سرد‌و‌شروع‌به‌بارش‌میکنند

ناشناس 8 ماه قبل
0

نادرست

سودا 8 ماه قبل
0

خوبه

ناشناس 8 ماه قبل
-2

در شکل زیر میبینم که ... بخاربه سمت بالا می رود و به صورت باران ورع و برق می شود

Kim 10 ماه قبل
3

ایول خیلی بدرد خورد مرسی

ناشناس 1 سال قبل
-1

م

ناشناس 1 سال قبل
7

۱- آب از سطح دریاها و اقیانوس‌ها تبخیر شده و به هوا می‌رود.

۲- بخارهای آب در کنار هم قرار گرفته و ابر را تشکیل می‌دهند.

۳- ابرها متراکم و سرد شده و شروع به بارش می‌کنند.

۴- بارش بر روی سطح زمین آبهای جاری یا روان آب‌ها را ایجاد می‌کند

1
محمد 1 سال قبل

خیلی ممنونم 🙏🙏

الماس 2 سال قبل
4

بد بد بد بد

ناشناس 2 سال قبل
5

مرسی ممنون بخدا خیلی به دردم خورد

نویسنده 2 سال قبل
2

خیلی ممنونم

1
عالی 2 سال قبل

عالیست

سودا عدل پرور 2 سال قبل
0

در مرحله اول مقداری از آب دریا ها و دریاچه ها ودیگر آب های موجود زمین تبخیر می شود

نویسنده 2 سال قبل
3

1.آب های موجود در هوا تبخیر می شوند2.این بخار ها به ابر تبدیل می شوند3.برخورد ابر ها به یکدیگر رعد و برق تولید میکنند و در آخر به باران تبدیل می شود.4.باران به صورت رود جاری شده و برف کوه ها آب می شوند و به این رود ها می پیوندند.5.در نتیجه آب ها به داخل دریاچه ها و برکه ها می ریزند و یا فرو رفتن در آب های زیر زمینی.

2
JK 8 ماه قبل

این درسته

برای پاسخ کلیک کنید