به نظر شما سواد فناورانه با سواد علمی چه ارتباطی دارد ؟ صفحه 7 کاربرد فناوری های نوین یازدهم

نویسنده

بیتا: سواد علمی پیش نیاز سواد فناورانه است

الی شونم

سواد علمی پیش نیاز سواد فناورانه استسواد علمی رشد فناوری را سریعتر میکند و فناوری هم به پیشرفت علم کمک میکند ارتباط متقابل

مانی

میشه بگین لطفا

جواب گفت و گو کنید صفحه ۷ کتاب کاربرد فناوری های نوین پایه یازدهم به نظر شما سواد فناورانه با سواد علمی چه ارتباطی دارد ؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمی دونم کاش بقیه جوابو بفرستن.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
مانی 2 سال قبل
3

میشه بگین لطفا

مریم 2 سال قبل
0

تو را به خدا جواب رو بنویسید

نویسنده 2 سال قبل
0

ارتباط تنگا تنگ

نویسنده 2 سال قبل
1

سلام

نویسنده 2 سال قبل
1

یه ارتباط کوچولو

نویسنده 2 سال قبل
7

بیتا: سواد علمی پیش نیاز سواد فناورانه است

الی شونم 2 سال قبل
5

سواد علمی پیش نیاز سواد فناورانه استسواد علمی رشد فناوری را سریعتر میکند و فناوری هم به پیشرفت علم کمک میکند ارتباط متقابل

نویسنده 2 سال قبل
2

ت ل ت و ب

برای پاسخ کلیک کنید