به نظر شما چه عواملی مانع از همکاری و تعاون می شود؟ مثال بزنید صفحه 6 مطالعات اجتماعی هشتم

نویسنده

کینه یا دشمنیغرور و تکبرحسادتهمه موارد

Hannaneh ♥️

مغرورحسود درک نکردن طرف

نویسنده

خود خواهی و خود پروری

نویسنده

خود خواهی

نویسنده

خود خواه بودن، کینه یا دشمنی، حسادت، غرور،اهمیت ندادن، وسوسه های شیطانی تمام اینها باعثه مانع همکاریمان می شود نرجس تنها هستم. _ .

جواب فعالیت صفحه ۶ کتاب مطالعات اجتماعی پایه هشتم به نظر شما چه عواملی مانع از همکاری و تعاون می شود؟ مثال بزنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : خودخواهی – دنیا طلبی – وسوسه های شیطانی – ناتوانی در برقراری روابط صحیح – عدم همدلی –عدم روحیه تعاون و همکاری – نداشتن مهارت و آموزش های لازم و کافی در تعاونی ها – حسادت و عداوت

مریم امامی : کارهای ناپسندی که موجب می شود ما همکاری نکنیم.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
~~~ 2 سال قبل
1

دشمنی حسادت غرور اهمیت ندادن به همدیگر

کوثر 2 سال قبل
0

غرور و خودخواهی وحسادت

رزی❤️ 2 سال قبل
8

به نظر من غرو و تکبر از هم بیشتر موجب میشود❤️

نویسنده 2 سال قبل
0

وقتی ما ازدست کسی عصبانی هستیم چه باید بکنیم .دومورد

نویسنده 2 سال قبل
4

غرورنادانی

نویسنده 2 سال قبل
14

خود خواهی

9
ناشناس 2 سال قبل

خود خواه بودن، کینه یا دشمنی، حسادت، غرور،اهمیت ندادن، وسوسه های شیطانی تمام اینها باعثه مانع همکاریمان می شود نرجس تنها هستم. _ .

نویسنده 2 سال قبل
24

کینه یا دشمنیغرور و تکبرحسادتهمه موارد

نویسنده 2 سال قبل
6

حسادت . خودخواهی و…

نویسنده 2 سال قبل
14

خود خواهی و خود پروری

نویسنده 2 سال قبل
8

نداشتن درک، غرور زیاد،مانیا

نویسنده 2 سال قبل
4

خودخواهی

نویسنده 2 سال قبل
10

خود خواه بودن، کینه یا دشمنی، حسادت، غرور،اهمیت ندادن، وسوسه های شیطانی تمام اینها باعثه مانع همکاریمان می شود نرجس تنها هستم. _ .

نویسنده 2 سال قبل
7

حسادت غرور تکبر کینه دشمنی خود خواهی و . . .

Hannaneh ♥️ 2 سال قبل
16

مغرورحسود درک نکردن طرف

نویسنده 2 سال قبل
1

وجود کینه و نفرت از کسی – انسانی متکبر و مغرور بودن

نویسنده 2 سال قبل
2

همکاری نکردن محبت نکردن در جشن ها شرکت نکردن و کمی از مسئولیت هارا به دوش نگرفتنمراقبت نکردن از محیط و محلهپریا

نویسنده 2 سال قبل
-1

عدم رضایت خانواده

نویسنده 2 سال قبل
0

خود خواهی و حسادت

نویسنده 2 سال قبل
-1

دنیا دوستی-خود خواهی-خسیس بودن-

نویسنده 2 سال قبل
-1

کاری های ناپیندیدع

نویسنده 2 سال قبل
-2

جوابش شادی اگرم در امتحان بیاد میتونید هر چیزی بگید در این باره زیرا برایان سوال. جوابی طراحی نشده در کتاب هر چیزی که صدق میکنی میتونی بنویسید

برای پاسخ کلیک کنید