به نظر شما چه عواملی مانع از همکاری و تعاون می شود؟ مثال بزنید صفحه 6 مطالعات اجتماعی هشتم

نویسنده

کینه یا دشمنیغرور و تکبرحسادتهمه موارد

Hannaneh ♥️

مغرورحسود درک نکردن طرف

رزی❤️

به نظر من غرو و تکبر از هم بیشتر موجب میشود❤️

نویسنده

خود خواهی

نویسنده

خود خواهی و خود پروری

جواب فعالیت صفحه ۶ کتاب مطالعات اجتماعی پایه هشتم به نظر شما چه عواملی مانع از همکاری و تعاون می شود؟ مثال بزنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : خودخواهی – دنیا طلبی – وسوسه های شیطانی – ناتوانی در برقراری روابط صحیح – عدم همدلی –عدم روحیه تعاون و همکاری – نداشتن مهارت و آموزش های لازم و کافی در تعاونی ها – حسادت و عداوت

مریم امامی : کارهای ناپسندی که موجب می شود ما همکاری نکنیم.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
کوثر 2 روز قبل
0

غرور و خودخواهی وحسادت

لاااا 19 روز قبل
-2

عدم همدلی

رزی❤️ 4 ماه قبل
12

به نظر من غرو و تکبر از هم بیشتر موجب میشود❤️

هانیه 4 ماه قبل
2

گناه کردن و حسادت زیاد

بهار 4 ماه قبل
-1

غرور و تکبر و حسادت بین افراد انجام گناه

نویسنده 4 ماه قبل
3

دنیا طلبی …حسود بودن …کارهای ناپسند که ذهن را درگیر میکند …روحیه همکاری و همکاری نداشتن

نویسنده 4 ماه قبل
-1

خود خواهی،دنیا طلبی ،وسوسه های شیطانی

نویسنده 4 ماه قبل
-1

ب نظر شما چ عواملی مانع از همکاری و تعاون میشود

نویسنده 4 ماه قبل
3

وقتی ما ازدست کسی عصبانی هستیم چه باید بکنیم .دومورد

نویسنده 4 ماه قبل
4

غرورنادانی

نویسنده 4 ماه قبل
11

خود خواهی

4
ناشناس 4 ماه قبل

خود خواه بودن، کینه یا دشمنی، حسادت، غرور،اهمیت ندادن، وسوسه های شیطانی تمام اینها باعثه مانع همکاریمان می شود نرجس تنها هستم. _ .

نویسنده 4 ماه قبل
18

کینه یا دشمنیغرور و تکبرحسادتهمه موارد

نویسنده 4 ماه قبل
3

حسادت . خودخواهی و…

نویسنده 4 ماه قبل
9

خود خواهی و خود پروری

نویسنده 4 ماه قبل
6

نداشتن درک، غرور زیاد،مانیا

نویسنده 4 ماه قبل
2

خودخواهی

نویسنده 4 ماه قبل
-2

خود خواهی،از زیر کار در رفتن،اینترنت و رایانه

نویسنده 4 ماه قبل
7

خود خواه بودن، کینه یا دشمنی، حسادت، غرور،اهمیت ندادن، وسوسه های شیطانی تمام اینها باعثه مانع همکاریمان می شود نرجس تنها هستم. _ .

نویسنده 4 ماه قبل
5

حسادت غرور تکبر کینه دشمنی خود خواهی و . . .

Hannaneh ♥️ 4 ماه قبل
15

مغرورحسود درک نکردن طرف

نویسنده 4 ماه قبل
-1

وجود کینه و نفرت از کسی – انسانی متکبر و مغرور بودن

نویسنده 4 ماه قبل
1

همکاری نکردن محبت نکردن در جشن ها شرکت نکردن و کمی از مسئولیت هارا به دوش نگرفتنمراقبت نکردن از محیط و محلهپریا

نویسنده 4 ماه قبل
-1

عدم رضایت خانواده

نویسنده 4 ماه قبل
-1

خود خواهی و حسادت

نویسنده 4 ماه قبل
-2

نمیدونم

نویسنده 4 ماه قبل
2

دنیا دوستی-خود خواهی-خسیس بودن-

نویسنده 4 ماه قبل
0

کاری های ناپیندیدع

احسان 4 ماه قبل
-1

خود خواهی مشکلات زیاد حسادتغرور

نویسنده 4 ماه قبل
-1

جوابش شادی اگرم در امتحان بیاد میتونید هر چیزی بگید در این باره زیرا برایان سوال. جوابی طراحی نشده در کتاب هر چیزی که صدق میکنی میتونی بنویسید

نویسنده 4 ماه قبل
-1

خوب

برای پاسخ کلیک کنید