به نظر شما چه عواملی مانع از همکاری و تعاون می شود؟ مثال بزنید صفحه 6 مطالعات اجتماعی هشتم

نویسنده

کینه یا دشمنیغرور و تکبرحسادتهمه موارد

Hannaneh ♥️

مغرورحسود درک نکردن طرف

رزی❤️

به نظر من غرو و تکبر از هم بیشتر موجب میشود❤️

نویسنده

خود خواهی

نویسنده

خود خواهی و خود پروری

جواب فعالیت صفحه ۶ کتاب مطالعات اجتماعی پایه هشتم به نظر شما چه عواملی مانع از همکاری و تعاون می شود؟ مثال بزنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : خودخواهی – دنیا طلبی – وسوسه های شیطانی – ناتوانی در برقراری روابط صحیح – عدم همدلی –عدم روحیه تعاون و همکاری – نداشتن مهارت و آموزش های لازم و کافی در تعاونی ها – حسادت و عداوت

مریم امامی : کارهای ناپسندی که موجب می شود ما همکاری نکنیم.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
رزی❤️ 14 ساعت قبل
13

به نظر من غرو و تکبر از هم بیشتر موجب میشود❤️

هانیه 14 ساعت قبل
3

گناه کردن و حسادت زیاد

بهار 14 ساعت قبل
0

غرور و تکبر و حسادت بین افراد انجام گناه

نویسنده 14 ساعت قبل
3

دنیا طلبی …حسود بودن …کارهای ناپسند که ذهن را درگیر میکند …روحیه همکاری و همکاری نداشتن

نویسنده 14 ساعت قبل
0

خود خواهی،دنیا طلبی ،وسوسه های شیطانی

نویسنده 14 ساعت قبل
0

ب نظر شما چ عواملی مانع از همکاری و تعاون میشود

نویسنده 14 ساعت قبل
3

وقتی ما ازدست کسی عصبانی هستیم چه باید بکنیم .دومورد

-1
گمنام 14 ساعت قبل

اهمیت ندهید

نویسنده 14 ساعت قبل
4

غرورنادانی

نویسنده 14 ساعت قبل
12

خود خواهی

7
ناشناس 14 ساعت قبل

خود خواه بودن، کینه یا دشمنی، حسادت، غرور،اهمیت ندادن، وسوسه های شیطانی تمام اینها باعثه مانع همکاریمان می شود نرجس تنها هستم. _ .

نویسنده 14 ساعت قبل
19

کینه یا دشمنیغرور و تکبرحسادتهمه موارد

نویسنده 14 ساعت قبل
4

حسادت . خودخواهی و…

نویسنده 14 ساعت قبل
10

خود خواهی و خود پروری

نویسنده 14 ساعت قبل
7

نداشتن درک، غرور زیاد،مانیا

نویسنده 14 ساعت قبل
3

خودخواهی

نویسنده 14 ساعت قبل
-1

خود خواهی،از زیر کار در رفتن،اینترنت و رایانه

نویسنده 14 ساعت قبل
7

خود خواه بودن، کینه یا دشمنی، حسادت، غرور،اهمیت ندادن، وسوسه های شیطانی تمام اینها باعثه مانع همکاریمان می شود نرجس تنها هستم. _ .

نویسنده 14 ساعت قبل
6

حسادت غرور تکبر کینه دشمنی خود خواهی و . . .

Hannaneh ♥️ 14 ساعت قبل
15

مغرورحسود درک نکردن طرف

نویسنده 14 ساعت قبل
0

وجود کینه و نفرت از کسی – انسانی متکبر و مغرور بودن

نویسنده 14 ساعت قبل
2

همکاری نکردن محبت نکردن در جشن ها شرکت نکردن و کمی از مسئولیت هارا به دوش نگرفتنمراقبت نکردن از محیط و محلهپریا

نویسنده 14 ساعت قبل
0

عدم رضایت خانواده

نویسنده 14 ساعت قبل
0

خود خواهی و حسادت

نویسنده 14 ساعت قبل
-1

نمیدونم

نویسنده 14 ساعت قبل
3

دنیا دوستی-خود خواهی-خسیس بودن-

نویسنده 14 ساعت قبل
1

کاری های ناپیندیدع

احسان 14 ساعت قبل
0

خود خواهی مشکلات زیاد حسادتغرور

نویسنده 14 ساعت قبل
0

جوابش شادی اگرم در امتحان بیاد میتونید هر چیزی بگید در این باره زیرا برایان سوال. جوابی طراحی نشده در کتاب هر چیزی که صدق میکنی میتونی بنویسید

نویسنده 14 ساعت قبل
0

خوب

برای پاسخ کلیک کنید