به نظر شما کدام یک از این سه مورد در زندگی انسان اهمیت بیشتری دارند عقل دانش یا تجربه صفحه 10 تفکر و سبک زندگی هفتم

نویسنده

به نظر من عقل ، زیرا انسان اگر عاقل باشد و تجربه یا دانش هم که نداشته باشد ، می تواند عاقلانه و خردمندانه رفتار کند…💪😁اما اگر تجربه یا دانش داشته باشد اما عاقل نباشد ……😞🙄

ناشناس

هر سه اهمیت دارد اما عقل بیشتر است

نویسنده

هر سه اهمیت دارند ، اما عقل اهمیت بیشتری دار

محمدامین

هر سه اهمیت دارند ، اما عقل اهمیت بیشتری دارد.

رایماس را برعکس کنید

همه موارد اهمیت فراوانی دارد اما عقل بر سایر انها برتری دارد

جواب گفت و گو کنید صفحه ۱۰ کتاب تفکر و سبک زندگی پایه هفتم به نظر شما کدام یک از این سه مورد در زندگی انسان اهمیت بیشتری دارند عقل دانش یا تجربه از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش یکی جواب رو بفرسته.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
امیر 1 سال قبل
6

اشتباه نکنید هر سه در زندگی انسان مهم تر هستن و فقط عقلی در کار نیست👍

احمد 1 سال قبل
3

به نظر من هر سه کنار هم خوب هستند ولی اگر عقل داشته باشیم می توانیم دانش و تجربه کسب کنیم

ناشناس 2 سال قبل
3

عقل

رایماس را برعکس کنید 2 سال قبل
6

همه موارد اهمیت فراوانی دارد اما عقل بر سایر انها برتری دارد

نویسنده 2 سال قبل
5

به نظرمن عقل

محمدامین 2 سال قبل
6

هر سه اهمیت دارند ، اما عقل اهمیت بیشتری دارد.

نویسنده 2 سال قبل
6

هر سه اهمیت دارند ، اما عقل اهمیت بیشتری دار

0
نویسنده 2 سال قبل

عقل

ناشناس 2 سال قبل
6

هر سه اهمیت دارد اما عقل بیشتر است

نویسنده 2 سال قبل
8

به نظر من عقل ، زیرا انسان اگر عاقل باشد و تجربه یا دانش هم که نداشته باشد ، می تواند عاقلانه و خردمندانه رفتار کند…💪😁اما اگر تجربه یا دانش داشته باشد اما عاقل نباشد ……😞🙄

نویسنده 2 سال قبل
-1

جواب این سوال عقل

نویسنده 2 سال قبل
0

عقل

فاطمه 2 سال قبل
1

عقل اهمیته بیشتری دارد

سبحان ابدالی 2 سال قبل
-2

خود آگاهی

مستر 2 سال قبل
3

عقل

نویسنده 2 سال قبل
-2

لطفا سوال

-2
هانده😶 2 سال قبل

دنذذپمن

برای پاسخ کلیک کنید