به نظر شما کدام یک از این سه مورد در زندگی انسان اهمیت بیشتری دارند عقل دانش یا تجربه صفحه 10 تفکر و سبک زندگی هفتم

امیر

عقل

نویسنده

به نظر من عقل ، زیرا انسان اگر عاقل باشد و تجربه یا دانش هم که نداشته باشد ، می تواند عاقلانه و خردمندانه رفتار کند…💪😁اما اگر تجربه یا دانش داشته باشد اما عاقل نباشد ……😞🙄

نویسنده

هر سه اهمیت دارند ، اما عقل اهمیت بیشتری دار

ناشناس

هر سه اهمیت دارد اما عقل بیشتر است

محمدامین

هر سه اهمیت دارند ، اما عقل اهمیت بیشتری دارد.

جواب گفت و گو کنید صفحه ۱۰ کتاب تفکر و سبک زندگی پایه هفتم به نظر شما کدام یک از این سه مورد در زندگی انسان اهمیت بیشتری دارند عقل دانش یا تجربه از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش یکی جواب رو بفرسته.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
سوگل 26 روز قبل
0

به نظر من عقل و دانش مهم تره تجربه هم مهمه ولی اول عقل مهمه دوم دانش و در آخر هم تجربه

رایماس را برعکس کنید 8 ماه قبل
1

همه موارد اهمیت فراوانی دارد اما عقل بر سایر انها برتری دارد

0
سوگل 26 روز قبل

دقیقا

یلدا 8 ماه قبل
0

به نظرم تجربه داشتنه.

نویسنده 8 ماه قبل
4

به نظرمن عقل

کوثر 8 ماه قبل
1

اینا که اتلا سوالی من میخوام نیس

نویسنده 8 ماه قبل
0

به نظر شما کدام یک از این سه مورد در زندگی انسان اهمیت بیشتری دارند عقل دانش یا تجربه

11
امیر 8 ماه قبل

عقل

0
حاخا 8 ماه قبل

به نظر شما کدام یک ازاین سه مورد در زندگی اهمیت بیشتری دارد عقل دانش یا تجربه

محمدامین 8 ماه قبل
4

هر سه اهمیت دارند ، اما عقل اهمیت بیشتری دارد.

نویسنده 8 ماه قبل
5

هر سه اهمیت دارند ، اما عقل اهمیت بیشتری دار

1
نویسنده 8 ماه قبل

عقل

ناشناس 8 ماه قبل
4

هر سه اهمیت دارد اما عقل بیشتر است

نویسنده 8 ماه قبل
7

به نظر من عقل ، زیرا انسان اگر عاقل باشد و تجربه یا دانش هم که نداشته باشد ، می تواند عاقلانه و خردمندانه رفتار کند…💪😁اما اگر تجربه یا دانش داشته باشد اما عاقل نباشد ……😞🙄

نویسنده 8 ماه قبل
0

جواب این سوال عقل

نویسنده 8 ماه قبل
2

عقل

نویسنده 8 ماه قبل
-2

تتاب

فاطمه 8 ماه قبل
1

عقل اهمیته بیشتری دارد

سبحان ابدالی 8 ماه قبل
0

خود آگاهی

مستر 8 ماه قبل
3

عقل

نویسنده 8 ماه قبل
-2

لطفا سوال

0
هانده😶 8 ماه قبل

دنذذپمن

برای پاسخ کلیک کنید