به نقشه کتاب توجه کنید و نام قاره ها را بنویسید صفحه 73 مطالعات اجتماعی پنجم

جواب فعالیت صفحه ۷۳ کتاب مطالعات اجتماعی پایه پنجم به نقشه کتاب توجه کنید و نام قاره ها را بنویسید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : آسیا ، اروپا ، آفریقا ، استرالیا ، آمریکا.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 1 سال قبل
0

معصومه

زارع

0
ناشناس 1 سال قبل

احمد

0
ناشناس 1 سال قبل

احمد

برای پاسخ کلیک کنید