به نظر شما چه نیرویی باعث شد رستم بتواند هفت خان را با موفقیت پشت سر بگذارد صفحه 41 فارسی ششم

الهه

شجاعت و قدرت رستم و اعتماد داشتن وی به خداوند و کمک خاستن از اوعزیزانی که این را میخوانند ☝☝☝من این درسته چون من خیلی تحقیق کردم

نویسنده

استقامت و شجاعت رستم و اعتقاد او به خداوند بزرگ و کمک خواستن او از خدای متعال

محدثه 💖💖

چون نترس با ایمان وشجاع بود از شجاعانه از ته دل به خدا ایمان داشت و موفق شد💪💪💪

نویسنده

شجاعت و قدرت رستم و اعتقاد داشتن وی به خداوند و کمک خواستن از او است.

سارینا

شجاعت و قدرت رستم و اعتقاد داشتن به خدا

جواب درک مطلب صفحه ۴۱ کتاب ادبیات فارسی پایه ششم به نظر شما چه نیرویی باعث شد رستم بتواند هفت خان را با موفقیت پشت سر بگذارد از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : اعتقاد به خداوند و توکلبه او و نترسیدن از مشکلات پیش آمده.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
مصطفی 1 سال قبل
2

اعتفادبه خداوندوتوکلبه او ونترسیدن از مشکلات پیش آمده.

نویسنده 2 سال قبل
6

ایمان قوی اش به خدا فاطمه

6
و همیشه در تمام مشکلات یادش به خدا بود و 2 سال قبل

چون اعتقادش به خدا و شجاع بودن در مشکلات و فقط در مشکلات خدا را یاد کنیم

الهه 2 سال قبل
9

شجاعت و قدرت رستم و اعتماد داشتن وی به خداوند و کمک خاستن از اوعزیزانی که این را میخوانند ☝☝☝من این درسته چون من خیلی تحقیق کردم

ترنم 2 سال قبل
3

اعتقاد رستم به خداوند بزرگ و توکل او به خدا و شجاع و دلیر رستم ◼

سارینا 2 سال قبل
6

شجاعت و قدرت رستم و اعتقاد داشتن به خدا

نویسنده 2 سال قبل
6

شجاعت و قدرت رستم و اعتقاد داشتن وی به خداوند و کمک خواستن از او است.

نویسنده 2 سال قبل
0

نترسیدن , شجاع , قوی , توکل به خدای دانا ,

محدثه 💖💖 2 سال قبل
6

چون نترس با ایمان وشجاع بود از شجاعانه از ته دل به خدا ایمان داشت و موفق شد💪💪💪

نویسنده 2 سال قبل
2

توکل به خدا شجاع بودن دعا کردن عبادت کردن خداوند و…

3
Mohmd astoore 2 سال قبل

دیقاا

4
رزی 2 سال قبل

اعتقاد به خدای بزرگ،اعتماد به خدای یکتاو دلیر بودنش.

-1
اشتباه است 2 سال قبل

چون باید امید به خدا باشیم

نویسنده 2 سال قبل
8

استقامت و شجاعت رستم و اعتقاد او به خداوند بزرگ و کمک خواستن او از خدای متعال

نویسنده 2 سال قبل
1

من جواب را میدونم سوال را هم مینویسم جوابم.سوال: به نظر شما چه نیرویی باعث شد رستم بتواندهفت خان را با موفقیت پشت سر بگذارد؟جواب: نیروی یاوری یزدان

5
جوابت درسته 2 سال قبل

جوابت درسته من امتحان دارم

💜💜 2 سال قبل
4

نترسیدن،شجاعت،اعتقاد داشتن رستم به خدا

نویسنده 2 سال قبل
4

اعتقادبه خدا، اعتماد بنفس ، وطن دوستی امیر محمد درزمان

ماناابوالفتحی 2 سال قبل
0

باتوکل به خداتوانست

نویسنده 2 سال قبل
2

اعتماد به و اعتقاد به خداوندزهرا

نویسنده 2 سال قبل
3

اعتقاد به خدا

0
Oنویسنده 2 سال قبل

اعتقاد به خدا

سچم ازگوا 2 سال قبل
0

سچم آزوواحالا فهمیدی

نویسنده 2 سال قبل
0

🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

نویسنده 2 سال قبل
-2

من نیدونم

نویسنده 2 سال قبل
2

خر

نویسنده 2 سال قبل
1

اعتقاد خداوندقربانزاده

نویسنده 2 سال قبل
1

نمننگگ

نویسنده 2 سال قبل
1

شجاع بود

زهرا محمدی 2 سال قبل
1

سلام فارسی پایه ششم خوانداری صحفه ۴۱ با جواب ممنون

نویسنده 2 سال قبل
0

هغاغ

نویسنده 2 سال قبل
0

رستم کیست

نویسنده 2 سال قبل
2

ممنون از این همه زحمت

نویسنده 2 سال قبل
0

.

برای پاسخ کلیک کنید