به نظر شما چه نیرویی باعث شد رستم بتواند هفت خان را با موفقیت پشت سر بگذارد صفحه 41 فارسی ششم

نویسنده

استقامت و شجاعت رستم و اعتقاد او به خداوند بزرگ و کمک خواستن او از خدای متعال

نویسنده

شجاعت و قدرت رستم و اعتقاد داشتن وی به خداوند و کمک خواستن از او است.

سارینا

شجاعت و قدرت رستم و اعتقاد داشتن به خدا

نویسنده

اعتقادبه خدا، اعتماد بنفس ، وطن دوستی امیر محمد درزمان

💜💜

نترسیدن،شجاعت،اعتقاد داشتن رستم به خدا

جواب درک مطلب صفحه ۴۱ کتاب ادبیات فارسی پایه ششم به نظر شما چه نیرویی باعث شد رستم بتواند هفت خان را با موفقیت پشت سر بگذارد از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : اعتقاد به خداوند و توکلبه او و نترسیدن از مشکلات پیش آمده.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
مصطفی 19 روز قبل
0

اعتفادبه خداوندوتوکلبه او ونترسیدن از مشکلات پیش آمده.

نویسنده 11 ماه قبل
1

ایمان قوی اش به خدا فاطمه

1
و همیشه در تمام مشکلات یادش به خدا بود و 11 ماه قبل

چون اعتقادش به خدا و شجاع بودن در مشکلات و فقط در مشکلات خدا را یاد کنیم

الهه 11 ماه قبل
3

شجاعت و قدرت رستم و اعتماد داشتن وی به خداوند و کمک خاستن از اوعزیزانی که این را میخوانند ☝☝☝من این درسته چون من خیلی تحقیق کردم

ترنم 11 ماه قبل
1

اعتقاد رستم به خداوند بزرگ و توکل او به خدا و شجاع و دلیر رستم ◼

سارینا 11 ماه قبل
5

شجاعت و قدرت رستم و اعتقاد داشتن به خدا

نویسنده 11 ماه قبل
5

شجاعت و قدرت رستم و اعتقاد داشتن وی به خداوند و کمک خواستن از او است.

نویسنده 11 ماه قبل
-1

نترسیدن , شجاع , قوی , توکل به خدای دانا ,

محدثه 💖💖 11 ماه قبل
2

چون نترس با ایمان وشجاع بود از شجاعانه از ته دل به خدا ایمان داشت و موفق شد💪💪💪

نویسنده 11 ماه قبل
2

توکل به خدا شجاع بودن دعا کردن عبادت کردن خداوند و…

2
Mohmd astoore 11 ماه قبل

دیقاا

1
رزی 11 ماه قبل

اعتقاد به خدای بزرگ،اعتماد به خدای یکتاو دلیر بودنش.

1
اشتباه است 11 ماه قبل

چون باید امید به خدا باشیم

نویسنده 11 ماه قبل
8

استقامت و شجاعت رستم و اعتقاد او به خداوند بزرگ و کمک خواستن او از خدای متعال

نویسنده 11 ماه قبل
1

من جواب را میدونم سوال را هم مینویسم جوابم.سوال: به نظر شما چه نیرویی باعث شد رستم بتواندهفت خان را با موفقیت پشت سر بگذارد؟جواب: نیروی یاوری یزدان

2
جوابت درسته 11 ماه قبل

جوابت درسته من امتحان دارم

-2
اسمم به کسی مربوط نمیشه 11 ماه قبل

به ماچه این امتحان داره امتحان داری باید میخونی

💜💜 11 ماه قبل
3

نترسیدن،شجاعت،اعتقاد داشتن رستم به خدا

نویسنده 11 ماه قبل
3

اعتقادبه خدا، اعتماد بنفس ، وطن دوستی امیر محمد درزمان

ماناابوالفتحی 11 ماه قبل
-1

باتوکل به خداتوانست

نویسنده 11 ماه قبل
1

اعتماد به و اعتقاد به خداوندزهرا

نویسنده 11 ماه قبل
1

اعتقاد به خدا

0
Oنویسنده 11 ماه قبل

اعتقاد به خدا

سچم ازگوا 11 ماه قبل
0

سچم آزوواحالا فهمیدی

نویسنده 11 ماه قبل
0

🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

نویسنده 11 ماه قبل
0

من نیدونم

نویسنده 11 ماه قبل
0

خر

نویسنده 11 ماه قبل
0

اعتقاد خداوندقربانزاده

نویسنده 11 ماه قبل
0

نمننگگ

نویسنده 11 ماه قبل
0

شجاع بود

زهرا محمدی 11 ماه قبل
0

سلام فارسی پایه ششم خوانداری صحفه ۴۱ با جواب ممنون

نویسنده 11 ماه قبل
0

هغاغ

نویسنده 11 ماه قبل
0

رستم کیست

نویسنده 11 ماه قبل
2

ممنون از این همه زحمت

نویسنده 11 ماه قبل
1

.

برای پاسخ کلیک کنید