به نظر شما چگونه می توان از فرهنگ و ادب فارسی پاسداری کرد صفحه 33 فارسی هشتم

نویسنده

۱- با حفظ ارزش ها فرهنگی و انتقال ان به نسل های اینده ۲- اجرائ عملی فرهنگ ادب فارسی ۳- اموزش ، یادگیری و یاد دهی

نویسنده

جواب:1.با حفظ ارزش های فرهنگی و انتقال آن به نسل های آینده

نویسنده

به کار نبردن از کلمات بیگانه و جا دادن اون کلمات در فرهنگ فارسی ارزش قائل بودن برای فرهنگ و ادب فارسی و باید کاری کنیم که آیندگان به این فرهنگ عشق بورزند یعنی بیان کردن درست فرهنگ و ادب فارسی برای فرزندانمون اونارو تشویق کنیم برای یادگیری فرهنگ و ادب فارسی.اینگونه میشود که میتوان از فرهنگ و ادب فارسی دفاع کرد.بدرود👊

علی اکبر صالحی

بله

ناشناس

باحفظ ارزش های فرهنگی وانتقال آن به نسل های آینده ویاد هی ویادگیری

جواب خودارزیابی صفحه ۳۳ کتاب ادبیات فارسی پایه هشتم به نظر شما چگونه می توان از فرهنگ و ادب فارسی پاسداری کرد از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : ناموسا یکی جواب رو توی نظرات بفرسته لازم دارم.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
افراء بزرگزاده 27 روز قبل
5

استفاده نکردن از کلمات بیگانه احترام ب فرهنگ و زبان بومی اموزش و یاد دهی ان به نسل های اینده🤗

ناشناس 11 ماه قبل
-2

چی بگیم خدا 😅

0
Misa 1 ماه قبل

دقیقا😂

نویسنده 11 ماه قبل
7

اموزش ان به ایندگانبه کار نبردن کلمات بیگانه

یعنی درود به شرفت وسط امتحان بودم دنبال این جواب میگشتم 11 ماه قبل
1

اینایی که جواب رو ارسال کردن ایول دارن

نویسنده 11 ماه قبل
-1

فرهنگ و دین و مذهب ایران را حراج نگذاریم و به کشور های دیگر برای پول خدمت نکنیم

نویسنده 11 ماه قبل
8

امورش و یاد دهیبه کار نبردن کلمات خارجیاجرای عملی فرهنگحفظ ارزش های فرهنگیمطالعه و تحقیق در مورد انها

نویسنده 11 ماه قبل
-1

باحفظ ارزش های فرهنگی و انتقال آن به نسل های آیندهاجرای عملی فرهنگ و ادب فارسیآموزش یاددهی و یاد گیریبی نام و نشان خواهم ماند

نویسنده 11 ماه قبل
-1

نمیدانم

نویسنده 11 ماه قبل
-1

داش مهدی باید با ادب باشی و از ادب و فرهنگ فارسی پاسداری کنی و از لغات بیگانه استفاده نکنی :/

0
ماعده 11 ماه قبل

با حفظ ارزش های فرهنگی انتقال ان به نسل اینده

نویسنده 11 ماه قبل
11

به کار نبردن از کلمات بیگانه و جا دادن اون کلمات در فرهنگ فارسی ارزش قائل بودن برای فرهنگ و ادب فارسی و باید کاری کنیم که آیندگان به این فرهنگ عشق بورزند یعنی بیان کردن درست فرهنگ و ادب فارسی برای فرزندانمون اونارو تشویق کنیم برای یادگیری فرهنگ و ادب فارسی.اینگونه میشود که میتوان از فرهنگ و ادب فارسی دفاع کرد.بدرود👊

ناشناس 11 ماه قبل
-1

نمیدونم

نویسنده 11 ماه قبل
-1

چگونه میتوان از فرهنگ و ادل فارسی پاسداری کرد

نویسنده 11 ماه قبل
5

با حفظ ارزش های فرهنگی وانتقال آن به نسلهای آینده واجرای عملی فرهنگ و ادب فارسی آموزش و یاددهی ویادگیری

زحمت کشیدی 11 ماه قبل
1

نویسنده

0
ناشناس 11 ماه قبل

لا

نویسنده 11 ماه قبل
6

جواب:1.با حفظ ارزش های فرهنگی و انتقال آن به نسل های آینده

-1
نویسنده 11 ماه قبل

مرسی ممنونم

ایدا 11 ماه قبل
7

نظر ندارم

10
علی اکبر صالحی 11 ماه قبل

بله

. 11 ماه قبل
1

آموزش و یاددهی زبان فارسی به دیگرانتشویق کردن به یادگیری ادب فارسیارزش قائل بودن زبان فارسیعشق ورزیدن به فرهنگ

نویسنده 11 ماه قبل
3

به نظر شما چگونه می توان از فرهنگ و ادب فارسی پاسداری کرد

نویسنده 11 ماه قبل
3

حفظ ارزش های فرهنگی

نویسنده 11 ماه قبل
11

جواب:1.با حفظ ارزش های فرهنگی و انتقال آن به نسل های آینده

نویسنده 11 ماه قبل
51

۱- با حفظ ارزش ها فرهنگی و انتقال ان به نسل های اینده ۲- اجرائ عملی فرهنگ ادب فارسی ۳- اموزش ، یادگیری و یاد دهی

نویسنده 11 ماه قبل
-2

لطفا بگید تو نضر ها

نویسنده 11 ماه قبل
0

سلام من چه بدونم

نویسنده 11 ماه قبل
2

۱ اندیشه خود و فرهنگ است۲ پهلوان تختی و دکتر چمران۳ یاد گیری آموزشبدون نام

نویسنده 11 ماه قبل
-2

مفرد رادان

ناشناس 11 ماه قبل
-2

اجرای عملی فرهنگی و ادب فارسیاموزش ، یادگیری و یاددهیشناساندن آن با دیگر ملل ها 🇹🇷🇹🇷🏸🏸

نویسنده 11 ماه قبل
-1

تمدق

نویسنده 11 ماه قبل
6

یعنی ما میزنیم تو گوگل ک سوالات بیاد این دیگ چیه

ناشناس 11 ماه قبل
-1

استفاده از کلمات فارسی در جملات روزمرهامیر حسین هاشمی

ناشناس 11 ماه قبل
9

باحفظ ارزش های فرهنگی وانتقال آن به نسل های آینده ویاد هی ویادگیری

برای پاسخ کلیک کنید