به نظر شما چگونه می توان از فرهنگ و ادب فارسی پاسداری کرد صفحه 33 فارسی هشتم

نویسنده

۱- با حفظ ارزش ها فرهنگی و انتقال ان به نسل های اینده ۲- اجرائ عملی فرهنگ ادب فارسی ۳- اموزش ، یادگیری و یاد دهی

نویسنده

جواب:1.با حفظ ارزش های فرهنگی و انتقال آن به نسل های آینده

نویسنده

به کار نبردن از کلمات بیگانه و جا دادن اون کلمات در فرهنگ فارسی ارزش قائل بودن برای فرهنگ و ادب فارسی و باید کاری کنیم که آیندگان به این فرهنگ عشق بورزند یعنی بیان کردن درست فرهنگ و ادب فارسی برای فرزندانمون اونارو تشویق کنیم برای یادگیری فرهنگ و ادب فارسی.اینگونه میشود که میتوان از فرهنگ و ادب فارسی دفاع کرد.بدرود👊

علی اکبر صالحی

بله

نویسنده

اموزش ان به ایندگانبه کار نبردن کلمات بیگانه

جواب خودارزیابی صفحه ۳۳ کتاب ادبیات فارسی پایه هشتم به نظر شما چگونه می توان از فرهنگ و ادب فارسی پاسداری کرد از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : ناموسا یکی جواب رو توی نظرات بفرسته لازم دارم.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
افراء بزرگزاده 2 سال قبل
9

استفاده نکردن از کلمات بیگانه احترام ب فرهنگ و زبان بومی اموزش و یاد دهی ان به نسل های اینده🤗

نویسنده 2 سال قبل
11

اموزش ان به ایندگانبه کار نبردن کلمات بیگانه

یعنی درود به شرفت وسط امتحان بودم دنبال این جواب میگشتم 2 سال قبل
6

اینایی که جواب رو ارسال کردن ایول دارن

نویسنده 2 سال قبل
9

امورش و یاد دهیبه کار نبردن کلمات خارجیاجرای عملی فرهنگحفظ ارزش های فرهنگیمطالعه و تحقیق در مورد انها

نویسنده 2 سال قبل
5

باحفظ ارزش های فرهنگی و انتقال آن به نسل های آیندهاجرای عملی فرهنگ و ادب فارسیآموزش یاددهی و یاد گیریبی نام و نشان خواهم ماند

نویسنده 2 سال قبل
13

به کار نبردن از کلمات بیگانه و جا دادن اون کلمات در فرهنگ فارسی ارزش قائل بودن برای فرهنگ و ادب فارسی و باید کاری کنیم که آیندگان به این فرهنگ عشق بورزند یعنی بیان کردن درست فرهنگ و ادب فارسی برای فرزندانمون اونارو تشویق کنیم برای یادگیری فرهنگ و ادب فارسی.اینگونه میشود که میتوان از فرهنگ و ادب فارسی دفاع کرد.بدرود👊

نویسنده 2 سال قبل
0

چگونه میتوان از فرهنگ و ادل فارسی پاسداری کرد

نویسنده 2 سال قبل
9

با حفظ ارزش های فرهنگی وانتقال آن به نسلهای آینده واجرای عملی فرهنگ و ادب فارسی آموزش و یاددهی ویادگیری

زحمت کشیدی 2 سال قبل
2

نویسنده

-1
ناشناس 2 سال قبل

لا

نویسنده 2 سال قبل
7

جواب:1.با حفظ ارزش های فرهنگی و انتقال آن به نسل های آینده

1
نویسنده 2 سال قبل

مرسی ممنونم

ایدا 2 سال قبل
5

نظر ندارم

12
علی اکبر صالحی 2 سال قبل

بله

. 2 سال قبل
5

آموزش و یاددهی زبان فارسی به دیگرانتشویق کردن به یادگیری ادب فارسیارزش قائل بودن زبان فارسیعشق ورزیدن به فرهنگ

نویسنده 2 سال قبل
5

به نظر شما چگونه می توان از فرهنگ و ادب فارسی پاسداری کرد

نویسنده 2 سال قبل
6

حفظ ارزش های فرهنگی

نویسنده 2 سال قبل
15

جواب:1.با حفظ ارزش های فرهنگی و انتقال آن به نسل های آینده

نویسنده 2 سال قبل
55

۱- با حفظ ارزش ها فرهنگی و انتقال ان به نسل های اینده ۲- اجرائ عملی فرهنگ ادب فارسی ۳- اموزش ، یادگیری و یاد دهی

نویسنده 2 سال قبل
0

لطفا بگید تو نضر ها

نویسنده 2 سال قبل
-1

سلام من چه بدونم

نویسنده 2 سال قبل
2

۱ اندیشه خود و فرهنگ است۲ پهلوان تختی و دکتر چمران۳ یاد گیری آموزشبدون نام

نویسنده 2 سال قبل
0

مفرد رادان

ناشناس 2 سال قبل
0

اجرای عملی فرهنگی و ادب فارسیاموزش ، یادگیری و یاددهیشناساندن آن با دیگر ملل ها 🇹🇷🇹🇷🏸🏸

نویسنده 2 سال قبل
-1

تمدق

نویسنده 2 سال قبل
6

یعنی ما میزنیم تو گوگل ک سوالات بیاد این دیگ چیه

ناشناس 2 سال قبل
-1

استفاده از کلمات فارسی در جملات روزمرهامیر حسین هاشمی

ناشناس 2 سال قبل
9

باحفظ ارزش های فرهنگی وانتقال آن به نسل های آینده ویاد هی ویادگیری

برای پاسخ کلیک کنید