به نظر شما چرا برای رسیدن به موفقیت باید همه ی پنج گام را طی کنیم؟ صفحه 81 هدیه های آسمان ششم

امیرهادی پیرمحمدی

برای رسیدن به موفقیت باید تلاش وکوشش فروانی کرد ونمی توان یکجا قدم برداشت

نویسنده

زیرا هر گام به گام بعدی متصل است مثل چرخ دنده های زنجیروار و اگر یک گام را برنداریم یک چرخ را از حرکت بازداشتیم

نویسنده

باید گام ها یکی پس از دیگری انجام بدیم که تا به موفقیت برسیم و چون گام ها یک به یک به هم متصل هستن و اگر یکی از انها را انجام ندهیم کل کاری که کردیم خراب می شود مثل چرخ دنده های ساعت

فاطمه نسا

همه گام ها به یک دیگر متصل هستند واگر یک گام رابرنداریم مانند این است که یک چرخدنده ساعت ازکار افتاده است

ناشناس

بله درست است چون اگر یک کدوم رو انجام ندیم کار درست پیش نخواهد رفت

جواب ایستگاه فکر صفحه ۸۱ کتاب هدیه های آسمان پایه ششم به نظر شما چرا برای رسیدن به موفقیت باید همه ی پنج گام را طی کنیم؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : هر گام از موفقیت پیشنیاز گام دیگر است و زنجیروار به هم مرتبط هستند.

نویسنده :‌زیرا هر گام به گام بعدی متصل است مثل چرخ دنده های زنجیروار و اگر یک گام را برنداریم یک چرخ را از حرکت بازداشتیم.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
امیرهادی پیرمحمدی 15 ساعت قبل
14

برای رسیدن به موفقیت باید تلاش وکوشش فروانی کرد ونمی توان یکجا قدم برداشت

1
ساره 15 ساعت قبل

متشکرم از شما دوست عزیزم😉😘😍

نویسنده 15 ساعت قبل
12

زیرا هر گام به گام بعدی متصل است مثل چرخ دنده های زنجیروار و اگر یک گام را برنداریم یک چرخ را از حرکت بازداشتیم

نویسنده 15 ساعت قبل
2

بله درست است چون اگر یک کدوم رو انجام ندیم کار درست پیش نخواهد رفت

ناشناس 15 ساعت قبل
3

بله درست است چون اگر یک کدوم رو انجام ندیم کار درست پیش نخواهد رفت

فاطمه نسا 15 ساعت قبل
3

همه گام ها به یک دیگر متصل هستند واگر یک گام رابرنداریم مانند این است که یک چرخدنده ساعت ازکار افتاده است

0
زهرا 15 ساعت قبل

زیرا هر گام به گام بعدی متصل است مثل چرخ دنده های زنجیروار و اگر یک گام را برنداریم یک چرخ را از حرکت بازداشتیم.

ناشناس 15 ساعت قبل
-1

ترسیدم هکر

نویسنده 15 ساعت قبل
0

گکر

ناشناس 15 ساعت قبل
0

عالی

نویسنده 15 ساعت قبل
0

چون هر کدام از این گام ها یک بخشی ازموفقیت انسان را تکمیل میکند و اگر بخش دیگری را انجام ندهیم و رعایت نکنیم در ان کار به طور کامل موفق نمیشویم

نویسنده 15 ساعت قبل
0

نمیدونم

نویسنده 15 ساعت قبل
0

اازززی

نویسنده 15 ساعت قبل
-2

نمی دانم

ناشناس 15 ساعت قبل
-1

ه

نویسنده 15 ساعت قبل
0

زیرا برای رسیدن به موفقیت باید همه راه هارو رفت مثل گام های متصل به هم

نویسنده 15 ساعت قبل
-1

نمس

ترانه 15 ساعت قبل
-1

چ زیبا😐👏

نویسنده 15 ساعت قبل
-1

گام های موفقیت را به ترتیب بنویسید ?نباید شکست بخوریم ــ باید بسیار تلاش کنیم ــ باید برنامه ریزی کنیم باید پیش استاد های ماهر برویم

نویسنده 15 ساعت قبل
-2

همهی گام هایده هم متصل اند

نویسنده 15 ساعت قبل
3

باید گام ها یکی پس از دیگری انجام بدیم که تا به موفقیت برسیم و چون گام ها یک به یک به هم متصل هستن و اگر یکی از انها را انجام ندهیم کل کاری که کردیم خراب می شود مثل چرخ دنده های ساعت

2
کیمیا 15 ساعت قبل

😉👌 خیلی خوب بود

0
صحرا بشیرزاده 15 ساعت قبل

خیلی خوب بود

نویسنده 15 ساعت قبل
0

بله

نویسنده 15 ساعت قبل
0

بله چون هر پنج گام بهم وصل هستن و باید همشون رو ب عمل بیاوریم

نویسنده 15 ساعت قبل
0

چون هر گام ها به هم وصل هستند مثل چرخنده است صحرا بشیرزاده

نویسنده 15 ساعت قبل
0

زیرا

نویسنده 15 ساعت قبل
0

نمیدونم من خودم بلد نیستم🤣

نویسنده 15 ساعت قبل
-1

وقتی می خواهیم موفق باشیم باید پنج گام برداریم که هر گام هم مثل زنجیر به هم وصل شده مثل فصل ها که این فصل وقتش تمام شد میریم اون یکی فصل پس باید هر پنج گامی که به هم وصل شده را طی کنیم تا به موفقیت برسیم من نساء هستم.

برای پاسخ کلیک کنید