به نظر شما چرا سوره توحید به این نام معروف است صفحه 11 هدیه های آسمان ششم

نویسنده

چون این سوره به یگانه گی و یکتایی و دانایی و مهربانی و شادی خدا اشاره میکنه

نویسنده

در این سوره به بینیازی خداوند اشاره میکنه

نویسنده

چون به یکتاپرستی و آفریده گی خدا اشاره میکند

نویسنده

چون این سوره در مورد توحید ویکتا پرستی ویگانگی خدا می باشد

نویسنده

چون خداوند یکتا و یگانه هست و در این سوره هم فقط راجبه یگانگی خدا صحبت می کند این نام گذاشته شده… توحید به معنای یگانگی ست…

جواب تدبر کنیم صفحه ۱۱ کتاب هدیه های آسمان پایه ششم به نظر شما چرا سوره توحید به این نام معروف است از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : چون این سوره در مورد توحید و یکتا پرستی و یگانگی خدا می باشد.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 1 سال قبل
-2

بله

زهرا 2 سال قبل
-2

چون داره به بی نیازی یکتایی و بدون شریک بودن خداوند اشاره میکند

سارا 2 سال قبل
2

توحید یا اخلاص

0
سارا زارعی 2 سال قبل

به خاطره یکتایی خداوند

تینا 2 سال قبل
-1

به خاطر یکتایی خداوند

پرنیا محمدپورم 2 سال قبل
0

چون این سوره خلاصه ی تمام قرآنه.وقرآن آیینه تمام نمای صفات خداست.

علی 2 سال قبل
0

کسی میدونه خدارو کی به وجود آورده

4
زهرا 2 سال قبل

چند سالته

سیما 2 سال قبل
-2

چون به یکتایی و بگانگی خدا

معنا شده است

yomama 2 سال قبل
-1

چون این سوره به یگانه گی و یکتایی و دانایی و مهربانی و شادی خدا اشاره میکنه، در این سوره به بینیازی خداوند اشاره میکنه

ناشناس 2 سال قبل
-2

بله

تانفذنیل 2 سال قبل
-2

ل

ناشناس 2 سال قبل
0

نمیدونم

ارینا 2 سال قبل
2

زیرا ما در این سوره خداوند یکتا را ستایش میکنیم

0
ناشناس 2 سال قبل

زیراما دراین خداوند یکتارا ستایش میکنیم

نویسنده 2 سال قبل
0

چون این سوره به خدا اشاره کرده است

نویسنده 2 سال قبل
4

دتدرمق۲تدقبتپنقرقاردپججلش،متلسزثج،ی۱لز،کیف ن۲جز۷،دمس۱زکمسزا۱س

0
ل 2 سال قبل

بله

1
وقتی نمیدونید الکی ننویسید 2 سال قبل

چون سرار این سوره به اصل توحید و یگانگی خدا اشاره دارد با خواندن این سوره با صفات خداوند آشنا میشویم و این آشنایی موجب میشود تا با جان و دل به او ایمان بیاوریم و این سوره انسان ها را به یکتا پرستی دعوت میکندشاینا.

نویسنده 2 سال قبل
4

چون در این سوره در مورد توحید یکتاپرستی و یگانگی خدا توصیف میشود

نویسنده 2 سال قبل
10

چون این سوره در مورد توحید ویکتا پرستی ویگانگی خدا می باشد

نویسنده 2 سال قبل
1

زینب =چون این سوره از یکتایی و چگونگی پروردگار سخن گفته است .

نویسنده 2 سال قبل
7

چون سرار این سوره به اصل توحید و یگانگی خدا اشاره دارد با خواندن این سوره با صفات خداوند آشنا میشویم و این آشنایی موجب میشود تا با جان و دل به او ایمان بیاوریم و این سوره انسان ها را به یکتا پرستی دعوت میکندشاینا.

-2
بتوچه 2 سال قبل

باید همشو بنویسید

نازنین 2 سال قبل
1

یعنی یکتا و یگانه بچه ها این درسته 🧿

نویسنده 2 سال قبل
1

و

نویسنده 2 سال قبل
3

چون این سوره درباره ی توحید یگانگی و یکتا پرستی خدا استنام و نام خانوادگی: متاسفمممنون خیلی کمک کرد

0
ستی 2 سال قبل

چون این سوره درباره ی توحید یگانگی ویکتاپرستی خدا است

نویسنده 2 سال قبل
2

همون نفر بالا گفت

نویسنده 2 سال قبل
3

چرا سوره توحید به این نام معروف است

نویسنده 2 سال قبل
1

بله

نویسنده 2 سال قبل
-1

چون سوره توحید یکی از یگانگی و یکتا بودن خدا است

نویسنده 2 سال قبل
2

برای اینکه خدا تنهاس به کسی نیاز ندارد و همه به خدا نیاز دارند

نویسنده 2 سال قبل
10

چون به یکتاپرستی و آفریده گی خدا اشاره میکند

نویسنده 2 سال قبل
10

در این سوره به بینیازی خداوند اشاره میکنه

نویسنده 2 سال قبل
22

چون این سوره به یگانه گی و یکتایی و دانایی و مهربانی و شادی خدا اشاره میکنه

نویسنده 2 سال قبل
2

درسته ✔️

1
س 2 سال قبل

خ

نویسنده 2 سال قبل
-2

چون همتا مانند او نیست

1
داود 2 سال قبل

یکی بهم جواب بده برای من سوال اینجوریهدو دلیل بیاورید که نشان دهد اولین اصل از اصول دین بسیار با اهمیت است؟

0
مبینا 😘😍 2 سال قبل

چون خدا یکی و شریک و همتایی ندارد

نویسنده 2 سال قبل
-2

به نظر من توحید یعنی…….

1
ل 2 سال قبل

اش

سپیده 2 سال قبل
0

درسته جواب بالایی 👆👌

نویسنده 2 سال قبل
0

چون این سوره در مورد خداوند است

نویسنده 2 سال قبل
0

چون این سوره در مورد توحید و یکتاپرست یگانگی خدا وند است

نویسنده 2 سال قبل
0

نمیدانم

نویسنده 2 سال قبل
0

نرذنرذ

نویسنده 2 سال قبل
0

عسل هستم نمیدونم

نویسنده 2 سال قبل
0

ه

نویسنده 2 سال قبل
0

زیرا این سوره در باره ی توحید و یکتا پرستی و یگانگی خداوند است.

زهرا 2 سال قبل
0

نمیدانم

آرش حبی 2 سال قبل
0

عالی است

نویسنده 2 سال قبل
0

۹ج

خیلی عالی بود دمتون گرم 2 سال قبل
1

خیلی عالی بود دم نویسنده گرم

نویسنده 2 سال قبل
1

چون این یوره درنورد یکتا پرستی خدا صحبت شده است 🌹🌹😊😊

نویسنده 2 سال قبل
0

چون این سوره درمورد بزرگی خدا بحث شده😊😊🌹🌹♥

نویسنده 2 سال قبل
0

چون خداوند بی مانند و یکتا و دانا است

نویسنده 2 سال قبل
0

عالی

نویسنده 2 سال قبل
0

جواب بده

نویسنده 2 سال قبل
0

احدچون در سوره هم آمده است

نویسنده 2 سال قبل
0

از آنجا که خداوند رابه یگانه گی وصف می کندتوحید نام گرفته❤

نویسنده 2 سال قبل
0

چون اولین سوره هست

نویسنده 2 سال قبل
0

جواب

نویسنده 2 سال قبل
0

نمیدونم

نویسنده 2 سال قبل
0

از نجا که خداوند را به یگا نگی وصف می کند توحید نام گرفته وبه این دلیل که خداوند را به محتوای آن انسان را از شرک خالص می کند. امیر حسین محمدی کلاس ششم دبستان.

نویسنده 2 سال قبل
1

باش

نویسنده 2 سال قبل
1

چون این سوره به یگانه گی و یکتایی و دانایی و مهربانی و شادی خدا اشاره میکند

نویسنده 2 سال قبل
0

کعاقلابسالیالیلیاباال

نویسنده 2 سال قبل
0

جواب سوری توحید درس ۱۱

نویسنده 2 سال قبل
0

چون هیچ کس قادر و توانای او را ندارد

نویسنده 2 سال قبل
0

سلام من خیلی راضی هستم عاللللللللللللللللللللللللللللللللیییییییییییییییییییبود ددددددددددد💞💞💞💞💞💞💞💞💞

نویسنده 2 سال قبل
0

چون در یکتا بودن خدا است

نویسنده 2 سال قبل
0

نمی دپنم

نویسنده 2 سال قبل
0

لتراارریااا

نویسنده 2 سال قبل
0

چون سوره ی اخلاص در مورد خدا پرستی و یگانگی و بی نیازی خداوند است.

امیر علی 💓 2 سال قبل
0

چون سوره ی اخلاص در مورد خدا پرستی و یگانگی و بی نیازی خداوند است.

نویسنده 2 سال قبل
0

حج

نویسنده 2 سال قبل
0

زیرا این سوره به یکتایی و یگانگی خداوند تاکید میکند.

نویسنده 2 سال قبل
0

مچوم

نویسنده 2 سال قبل
0

چون سوره توحید در مورد همتا و همانندی خدا است

نویسنده 2 سال قبل
2

زیرا توحید به معنای یگانگی،ایمان خداوند است.

نویسنده 2 سال قبل
0

هه

نرجس یوسفان 2 سال قبل
0

چون خداوند بی نیاز است و همتا و همانندی ندارد

نرجس یوسفان 2 سال قبل
0

چون خداوند بی نیاز است و همتا و همانندی ندارد

نویسنده 2 سال قبل
0

علّیییییییییییییییییییییی

نرجس یوسفان 2 سال قبل
0

چون خدا یکتاست و همانندی ندارد و نیازمند هم نیست

Rhhxbbkb 2 سال قبل
0

,ممنون

نویسنده 2 سال قبل
0

یگانگی خدا

نویسنده 2 سال قبل
1

چون ب یکتایی و بی نیازی خدا اشارع میکند

نویسنده 2 سال قبل
0

چون خداوند این را دستور داده است

نویسنده 2 سال قبل
3

اخلاص صفات خاص و مخصوص خداوند است و انسان را به یکتا پرسشیدعوت می کندبه خاطر همین این سوره را سوره ی توحید یا(اخلاص)می نامند

نویسنده 2 سال قبل
0

چون 🖕🏻🤣

ناشناس 2 سال قبل
-2

چون 🖕🏻🤣

نویسنده 2 سال قبل
1

باحال است

نویسنده 2 سال قبل
-2

زافلسبث

نویسنده 2 سال قبل
1

زیرا ما در این سوره خداوند یکتا را ستايش می کنیم

عالی 2 سال قبل
2

چون این سوره در مورد توحید و یکتا پرستی و یگانگی خدا می باشد

نویسنده 2 سال قبل
0

نمی دتن

تبسم 2 سال قبل
0

چون این سوره در مورد توحید و یکتا پرستی و یگانگی خدا می باشد

سما 2 سال قبل
3

چون فرزنده کسی نیست وفرزندی هم ندارد

نویسنده 2 سال قبل
2

چون خداوند یگتا و مهربان هستنر

نویسنده 2 سال قبل
7

چون خداوند یکتا و یگانه هست و در این سوره هم فقط راجبه یگانگی خدا صحبت می کند این نام گذاشته شده… توحید به معنای یگانگی ست…

برای پاسخ کلیک کنید