به نظر شما بهترین روش برخورد با کسی که پیش ما از دیگران بدگویی می کند چیست صفحه 55 هدیه های آسمان پنجم

نویسنده

به آن میفهمانیم که از دیگران بد گویی نکند زیرا قضاوت حساب می شود و این کار اشتباه است

امیرمحمد

از آنها فاصله بگیریم واگر حرفه ای آن را موافق هستید گوش کنید

نویسنده

آتاناز:بدون آنکه سخن بگویم محل را ترک کنیم تا فرد غیبت کننده متوجه رفتار اشتباهش شود و بارفتارمان او را آگاه کنیم و یا به فرد غیبت کننده اجازه ندهیم صحبت خود ادامه دهد

سمانه

با او صحبت میکنم و او را از بگویی اش جویا میکنم

هستی

عالی

جواب گفت و گو کنید صفحه ۵۵ کتاب هدیه های آسمان پایه پنجم به نظر شما بهترین روش برخورد با کسی که پیش ما از دیگران بدگویی می کند چیست از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : با او صحبت کرده و دلیل بدگویی اش را از او جویا می شوم. همچنین من همانند او بدگویی نمی کنم بلکه صبر می کنم و بر خشم خود غلبه می کنم.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 1 سال قبل
0

خیلی ممنون

ناشناس 1 سال قبل
2

از دست آن طرف خیلی ناراحت می شوم

نازنین زهرا جهانگیری 1 سال قبل
2

نازنین زهرا... با اوصحبت می کنیم و اورامتوجه اشتباه اش جویا می کنیم

ناشناس 1 سال قبل
-2

سلام عزیزم مدرسم سلام عزیزم من این هفته فراموش کردم نماز امام زمان را به خوانده شد دوباره وویس برا شما هم کلاس سوم ابتدایی شرف علی آباد منطقه دهاقان تقدیم به بهترین معلم دنیا جان پس دیگه به فیلم دیدند ادامه بده تا حالا میگه اگه ما این زمین را خریدیم ولی نتونستیم بسازیم چکار کنیم دیگه جلدهای سلام عزیزم من این هفته فراموش کردم نماز امام زمان را به خوانده شد دوباره وویس برا شما هم کلاس سوم ابتدایی شرف علی آباد منطقه دهاقان تقدیم به بهترین معلم دنیا جان پس دیگه به فیلم دیدند ادامه بده تا حالا میگه اگه ما

ناشناس 1 سال قبل
-1

خیلی الی حست

Mhrlskm 2 سال قبل
0

عالی بود خیلی خوشم اومد

فاطمه 2 سال قبل
-2

خوب

دا 2 سال قبل
-2

نقص تو

ل آن قمسکفمممفمفککچمفقمق

0
ناشناس 1 سال قبل

دوانه

نازنین زهرا حاجیوند 2 سال قبل
0

به او بگویم که این کار اشتباه است و قضاوت به حساب می آید

ناشناس 2 سال قبل
1

حنانه داودی راست میگه

آناهیتا 🥰 2 سال قبل
2

بهترین کار این است که با او همکاری نکنیم و به او بفهمانیم که این کار زشت و ناپسندی است و اگر کسی هم پشت سر او بد گویی میکرد او هم ناراحت میشد و میفهمید که چه کار ناپسندی است.

0
قلب 2 سال قبل

ممنون

-2
افرین 2 سال قبل

خیلی ممنون

1
آناهیتا 🥰 2 سال قبل

واقعاً

ناشناس 2 سال قبل
2

باید با او صحبت کنیم که دیگر بد گویی نکند♥

عسل 2 سال قبل
3

سلام خوب بود

محمد 2 سال قبل
4

سعی میکنم با عوض کردن موضوع صحبت دوستم اورا متوجه اشتباهش بکنم و میگویم دوست دارم درمورد خودمان صحبت کنیم نه در مورد دیگران و....

♥️ 2 سال قبل
1

واقعاً عالی بود میشه برای شما را نگاه می کنم و پیام میدهم عالی خیلی خوب ❤️❤️❤️♥️♥️♥️♥️♥️♥️🌈🌈🌈🌈🌈🌈😚😚😚😚😚🙂🙃

یسرا 2 سال قبل
0

عالی

نویسنده 2 سال قبل
6

به او تذکر دهیم که کار زشتی انجام داده استلاله

ناشناس 2 سال قبل
-1

به او تذکر دهیم که کار زشتی انجام داده استلاله

نویسنده 2 سال قبل
2

به نظرمن بااوصحیت می کنم وازاوبپرسم چرابه دیگرام بدگویی مییکندومشکل اورا حل کنم

ناشناس 2 سال قبل
2

خوب

نویسنده 2 سال قبل
6

چهار ویژگی که خدا آنها را نمیپسندد چیست؟

0
نازنین زهرا حاجیوند 2 سال قبل

غیبت ☆ دروغ ☆ بدگویی ☆ تهمت

نویسنده 2 سال قبل
1

به او میگو یم که این کاره شما خیلی خیلی زشت است و من هم نمی آیم مثله او حرف بزنم

نویسنده 2 سال قبل
0

عالی

امیرمحمد 2 سال قبل
9

از آنها فاصله بگیریم واگر حرفه ای آن را موافق هستید گوش کنید

4
حسین 2 سال قبل

عالی گفتید

نویسنده 2 سال قبل
1

بله از او در مورد کار زشتش سوال کرده و گفته که چرا این کار را انجام دادی و من مثل او بد گویی نمیکنم

نویسنده 2 سال قبل
1

به او بفهمونیم که کارش درست نیست امیر علی رودبارانی

نویسنده 2 سال قبل
0

اگر کسی راجب دیگری در کنار ما بدگویی میکند از آن مکان خارج میشوم یا اینکه صبر میکنم حرفش تمام شه وعلت آن را پیدا میکنم و سعی میکنم با رفتار درست بهش بفهمونم که هیچوقت از کسی بدگویی نکند و من هم آروم و خونسرد بر خشمی ک دارم غلبه میکنم

نویسنده 2 سال قبل
0

به نام خدابر خشم خود غلبه کنیم و او را ببخشیم چون شاید متوجه اشتباهش شود و بالاخره هرکس لایق یک شانس دوباره است

نویسنده 2 سال قبل
0

۲علت بدگویی اش را از او می پرسم و سعی میکنم او را از کار های بد رها کنم

هستی 2 سال قبل
6

عالی

نویسنده 2 سال قبل
-1

با او مشوره کنیم و دلیل بد گویی او بخواهیمایمان

نویسنده 2 سال قبل
0

عالی بود ممنون😍❤

-2
نازنین زهرا عابدی بهترین معلم فارسی و هدیه و نگارش 2 سال قبل

جواب ها اشتباه است.جواب :بهترین روش این است که با صبر و بردباری با او برخورد کنیم و به او تذکر دهیم که این رفتار او گناه و اشتباه است.اگر خواستید برای کلاس فارسی و هدیه و نگارش مراجعه کنید،ماهی 30 توملن

نویسنده 2 سال قبل
0

ان بدگویی را به اون فرد نگیم و به خود کسی که بد گویی کرده هشدار بدیم

سمانه 2 سال قبل
6

با او صحبت میکنم و او را از بگویی اش جویا میکنم

نویسنده 2 سال قبل
-2

ناراحت می شوم و به او تذکر می دهم بدگویی کار زشتی است.الینا

نویسنده 2 سال قبل
-2

نمیدونم امتهان دارم کمک

نویسنده 2 سال قبل
-1

با او صحبت کرده و دلیل بدگویی اش را از او جویا می شوم همچنین من همانند او بد گویی نمی کنم بلکه صبر می کنم و بر خشم خود غلبه می کنم

نویسنده 2 سال قبل
1

از او بخواهیم که این کار را انجام ندهد واگر دوباره بد گویی کرد، آن مکان را ترک کنیم💚یاسمین ایزدی 💚

ناشناس 2 سال قبل
-1

از او بخواهیم که این کار را انجام ندهد واگر دوباره بد گویی کرد، آن مکان را ترک کنیم💚یاسمین ایزدی 💚

نویسنده 2 سال قبل
-1

خیلی ممنون واقعا عالی بود

نویسنده 2 سال قبل
-2

به او تذکر دهیم.مرتضی

نویسنده 2 سال قبل
-2

هر کس که نماز بخواند وهر کس که پشت آن بد گویی کند خدا آن را نمی ببخشد من هیچ وقت هر کس نماز بخواند پشت آن بد گویی نمی کنم

آرزو حسینی 2 سال قبل
-2

هر کس که نماز بخواند وهر کس که پشت آن بد گویی کند خدا آن را نمی ببخشدو من هیچ وقت هر کس نماز بخواند پشت آن بد گویی نمی کنم 🤗

آرزو حسینی 2 سال قبل
-2

به ما راست بگوید که بد گویی کرده استو عذرت بخواهد

نویسنده 2 سال قبل
-1

دوستانه به او میگویم

نویسنده 2 سال قبل
4

با او صحبت کرده و او را نصیحت میکنیم و دلیلش را از او میپرسیم و صبر میکنیم و بر خشم خود غلبه میکنیم امیرحسین

نویسنده 2 سال قبل
0

با صبر و بردباری با او برخورد کنیم و به او تذکر دهیم که این رفتار او گناه و اشتباه است و پس از آن که متوجه رفتار غلط خود شد با عفو و گذشت با او برخورد کنیم .

نویسنده 2 سال قبل
-1

با او صحبت کرده و دلیل بد گویی اش را از او جویا می شوم •

نویسنده 2 سال قبل
1

اوکی بود

ناشناس 2 سال قبل
3

شما الکی سایت نزنید وقتی چیزی نمیدونید. ما میایم از توضیحات شما یاد بگیریم اینطور که معلومه ما باید به شما یاد بدیم خدایا چه سایت مزخرفی

بتوچه 2 سال قبل
0

دلیل اینکه بدگویبی از دیگران میکند رابپرسیم-به او تذکر دهیم که دیگر بدگویی نکند وگرنه موجب گناه میشود-به حرفش گوش ندهیم-با او دوست نباشیم زیرا دوست بد ادم را به راه کج هدایت مبکند-پارمیس

نویسنده 2 سال قبل
2

اره

نویسنده 2 سال قبل
1

عالی نوشتید افرین

نویسنده 2 سال قبل
-1

با او صحبت کنیم و به او بگوئیم غیبت کردن کار بدی است و گناه است .ازش بپرسیم :(آیا او تو را آزیت کرده است و تو بخواطر همین از آو بدگویی می کنیاسم :معصومه زین العابدینی

نویسنده 2 سال قبل
5

به حرف های آن فرد گوش نکنیم و آن را نصیحت کنیم تا از دیگران بدگویی نکند

آینار 2 سال قبل
1

به حرف های آن فرد گوش نکنیم و آن را نصیحت کنیم تا از دیگران بدگویی نکند

نویسنده 2 سال قبل
3

نمیدانم

نویسنده 2 سال قبل
6

آتاناز:بدون آنکه سخن بگویم محل را ترک کنیم تا فرد غیبت کننده متوجه رفتار اشتباهش شود و بارفتارمان او را آگاه کنیم و یا به فرد غیبت کننده اجازه ندهیم صحبت خود ادامه دهد

نویسنده 2 سال قبل
4

اگر کسی پیش من از دیگران بدگویی کند من بهش میگم که این کاره بدی هست و میگویم که از دیگران بدگویی نکنهاسم: پرنسس سوفیا

نویسنده 2 سال قبل
1

بگو

ناشناس 2 سال قبل
1

به نظر من باید در خلوت و دور از چشم کسی به او با مهربانی صحبت و تذکر دهم و به او نهی از منکر میکنم و اگر باز هم قانع نشد و به کار خود ادامه داد، با ذکر داستان هایی در همین راستا تلاشم را برای راضی کردن او میکردم، همچنین خودم کار او را تکرار نمیکردم،،،،

نویسنده 2 سال قبل
-1

روش بر خورد با کسی که پیش ما از دیگران بد گویی می کند چیست…..مرضیه خاکباز

زینب فاضلی 2 سال قبل
-2

با مهر بانی با او صحبت میکنم و اورا از کار اشتباهش آشکار میدانم

نویسنده 2 سال قبل
0

بهترین روش این است که با صبر و بردباری با او برخورد کنیم

نویسنده 2 سال قبل
-1

با او دعوا نمی کنم و خشم خود را در می برم و با او دوستانہ صحبت می کنم

نویسنده 2 سال قبل
1

من به نزد او میروم و میگویم؛ چرا مرا جلوی دیگران خراب کردی شاید تو مرا بد بدانی ولی دیگران مرا نیک میدانند •

دانش اموز 2 سال قبل
1

دوستانه به او تذکر دهیم تا متوجه اشتباه خود شود.

نویسنده 2 سال قبل
-1

از او بخواهم ان حرف را تکرار نکند و ان مکان را ترک کند

نویسنده 2 سال قبل
2

چون باید با آن ها بد باشیم دیگر با آن ها حرف نزنیم شو ن من خیلی از آدم های بد گویی بدم می یادسونا در ترکیه

نویسنده 2 سال قبل
1

بامهربانی بااوصحبت کنیم خشم نکنیم

2
Atena 2 سال قبل

درسته

نویسنده 2 سال قبل
3

بهش تذکر میدهیم و صحبت می کنیم دلیل بدگویی اش را ازش میپرسیم

مهرسا 2 سال قبل
4

اول از او میخواهم که بد گویی نکند بعد دلیل بدگویی کردن او درباره شخص را میپرسم و من مانند او بد گویی نمیکنم و هم جلوی عصابانیت خودم وهم جلوی عصبانیت او را میگیرم

نویسنده 2 سال قبل
-1

به او بگوییم اگر حرف مارا گوش نکرد به پدر مادرش بگیم تا پدر مادر او به او بگویند

نویسنده 2 سال قبل
0

بد گویی

نا شناس. 2 سال قبل
0

از او بخواهم که این کار را انجام ندهد.وآن مکان را ترک می کنم😊😊😊😊😊💓🌌

-2
عسل 2 سال قبل

سلام خو بود

نویسنده 2 سال قبل
9

به آن میفهمانیم که از دیگران بد گویی نکند زیرا قضاوت حساب می شود و این کار اشتباه است

برای پاسخ کلیک کنید