به نظر شما بهلول از این درخواست ها چه منظوری داشت صفحه 26 پیام های آسمان هفتم

نویسنده

میخواست به هارون بگوید که تو نمیتوانی خواسته های کوچک من را برآورده کنی پس به خودت مغرور نباش تنها کسی میتوان از او خواسته های بزرگ و کوچک را خواست خدا است بنابراین انسان ها باید خواسته هایشان را از خداوند بخواهند.

نویسنده

می خواست به هارون بفهماند که قدرت ادعایی توآن قدر نا توان است که نمی تواند خواسته های کوچک من رابرآورد سازدوقدرت تو در برابر قدرت خداوند هیچ است.❤🧡💛💚💙💜🤍

نویسنده

زیرا بهلول فرد دیوثی بود و با این کار میخواست به هارون بفهماند که هیچ عنی نیستی و هیچ گوهی هم نمیتوانی بخوری

نویسنده

بهلولی می خاست به هارون بفهماند که کارهایی که خداوندانجام می دهدراکسی نمی تواند انجام بدهد

بهار

بهلول میخواست به هارون بفهماند که او هیچ قدرتی ندارد و نمی تواند خواسته های کوچک بهلول را برآورده کند

جواب فعالیت کلاسی صفحه ۲۶ کتاب پیام های آسمان پایه هفتم به نظر شما بهلول از این درخواست ها چه منظوری داشت از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : می خواست به هارون بفهماند که قدرت ادعایی تو آن قدر ناتوان است که نمی تواند خواسته های کوچک من را برآورد سازد و قدرت تو در برابر قدرت خداوند هیچ است. پس انسان، خواسته های خود را باید از خدا که بر انجام دادن تمام کار ها تواناست در خواست کند.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 1 سال قبل
0

سلام خوبی عزیزان

-1
ناشناس 1 سال قبل

عالیه

𝓟𝓪𝓷𝓲𝔁 2 سال قبل
0

بهلول میخواست به هارون بگه که کار های خداوند را کسی نمیتواند انجام دهد

ناشناس 2 سال قبل
0

می خواست خلیفه عباسی که به او بفهمانند که او قدرتی ندارد دو باید بهلول از خداوند درخواست کند #🌹🌹

ناشناس 2 سال قبل
0

می خواست خلیفه عباسی

ناشناس 2 سال قبل
4

زیرا هارون هیج عنی نیست

اسما سلطانی 2 سال قبل
2

به نظر بهلول میخواست که به او بفهماند که او قدرتی نداردوباید بهلول از خداوند درخواست کند

ناشناس 2 سال قبل
6

بهلول می خواست به هارون ثابت کند که قدرت چندانی ندارد و او در مقابل خداوند هیچ چیز نیست.

مروا 2 سال قبل
6

خواست ثابت كندكه توهيچ قدرتى دربرابرقدرت هاى خدانداري

نویسنده 2 سال قبل
6

به نظر من او میخواست به هارون ثابت کند چنان قدرتی هم ندارد که حتی خواسته های کوچک او را هم بر آورده کند

زینب 2 سال قبل
17

او می خواست به هارون ثابت کند او چنان قدرتی هم ندارد که حتی آرزو های کوچک او دا هم بر آورده کند

نویسنده 2 سال قبل
14

بهلول با این خواسته ها می خواست ضعف و ناتوانی هارون را به او بگویید و منظور اینکه تو که نمی تواتی از انجام چنین خواسته های کوچکی بر بیای چگونه می خواهی از انجام کار های دیگر بر بیایی.

نویسنده 2 سال قبل
7

بهلول میخواست به هارون بفهمونه که هرکاری ازدست اوبرنمیاید

یگانه خانم 2 سال قبل
13

او میخواست به هارون بفهماند ک هر کاری از دست او بر نمیاید و او خداوند است ک توانایی انجام هر کاری را دارد .

نویسنده 2 سال قبل
2

هارون انقدر هم که فکر میکرد،قوی نبود.اگر قوی بود میتوانست خواسته های بهلول را براورده کند. ادعای او محض است.

نویسنده 2 سال قبل
4

بهلول زیرک به دلیل اینکه میدانست هارون توانایی انجام کار های بزرگ را ندارد به همین دلیل از او این درخواست هارا میکرد که به او بفهماند که تو قدرت انجام کار های بزرگ را نداری

بهار 2 سال قبل
17

بهلول میخواست به هارون بفهماند که او هیچ قدرتی ندارد و نمی تواند خواسته های کوچک بهلول را برآورده کند

نویسنده 2 سال قبل
5

میخواست بفهماند که قدرت او دربرابر قدرت خداوند هیچ است وحتی نمیتواند خواسته های اورا بر آورده کند

سبحان ss 2 سال قبل
3

عااالیه این سایت

جعفر 2 سال قبل
1

من نظری ندارم

0
نویسنده 2 سال قبل

میخواست که بفهماند اون خدا نیست و یه کاری کوچکی هم نمی تواند کند

نویسنده 2 سال قبل
0

می خواست به هارون بفهماند که قدرت ادعایی تو آن قدر ناتوان است که نمی تواند خواسته های کوچک من را برآورد سازد و قدرت تو در برابر قدرت خداوند هیچ است. پس انسان، خواسته های خود را باید از خدا که بر انجام دادن تمام کار ها تواناست در خواست کند. Rose

نویسنده 2 سال قبل
-1

نمبدونم

نویسنده 2 سال قبل
0

یعنی این که ما هر چی می خوام می توانیم از خدا بگیریم قدرت خداتوانایی هاش خیلی زیادمریم رجبی

نویسنده 2 سال قبل
0

عالی

1
دلیار 2 سال قبل

میخواست به آن بفهماند که قدرت خدا بیشتر از تو هست

نویسنده 2 سال قبل
-2

بهلول منظورش این بود که انسان به تنهایی نمی تواند کاری انجام بدهد

0
امیر محمد 2 سال قبل

چون بهلول ادم باحال زد حالی بودکه رید تو حال هارون

نویسنده 2 سال قبل
-2

منظور بهلول این بود که توانایی تو دربرابر توانایی خداوند هیچ است و خودتو بالا مقام ندون.

نویسنده 2 سال قبل
3

منظور بهلول این است که هارون با این همه ادعای قدرت که دارد نمیتواند خواسته های کوچک مردم را براورد سازد و این به معنای این است که قدرت خداوند هزاران برابر قدرتی است که هارون ادعا میکند دارد.

-1
نویسنده 2 سال قبل

منظور بهلول این بود که نباید هیچ کس خود را در جای خداوند قرار دهد

نویسنده 2 سال قبل
4

چون میخواست به هارون بفهماند که تو در مقابل خداوند خواسته های کوچک من را نیز نمی توانی بر اورده کنی

نویسنده 2 سال قبل
4

میکایئل..بهلول می خواست به هارون بگوید خداوند من این همه شگفتی را خلق کرده توکه میگویی من در جهان همتاندارم پس چرا نمیتوانی این خواسته های کوچک من رابراورده کنی

نویسنده 2 سال قبل
1

اینکه هیچ کس غیر از خدا نمیتواند این کارها را انجان دهد

نویسنده 2 سال قبل
7

منظور بهلول این است که میخواست به هارون بفهماند که تنها قادر توانا خداوند است نکه هارون.

نویسنده 2 سال قبل
4

منظور بهلول این است که تنها قادر توانا خداوند است نکه هارون.(ایمان جمالی)

0
دمت گرمم 2 سال قبل

د

0
صبا شاهنواز 2 سال قبل

من بلد نیستم

ایمان جمالی 2 سال قبل
0

منظور بهلول این است که تنها قادر توانا خداوند است نکه هارون.

ناشناس 2 سال قبل
2

منظور به لول این بود که خودت را بالامقام تر از خدا ندان😁😊

نویسنده 2 سال قبل
9

چون میخواست به او بفهماند که خداوند همه چیز را می تواند حل کند ولی تو نمی توانی

نویسنده 2 سال قبل
27

می خواست به هارون بفهماند که قدرت ادعایی توآن قدر نا توان است که نمی تواند خواسته های کوچک من رابرآورد سازدوقدرت تو در برابر قدرت خداوند هیچ است.❤🧡💛💚💙💜🤍

-1
نویسنده 2 سال قبل

بهلول می خواست به هارون بفهماند که او هیچ قدرتی ندارد به جز خداوند بزرگ و من به حرف تو گوش نمیدم بلکه فرمان خداوند را اطاعت میکنم و کار های بد تو را انجام نمیدهم و گناه نمیکنم

نویسنده 2 سال قبل
17

بهلولی می خاست به هارون بفهماند که کارهایی که خداوندانجام می دهدراکسی نمی تواند انجام بدهد

1
🤣🤣🤣🤣🤣🤣 2 سال قبل

🤣🤣🤣🤣🤣

نویسنده 2 سال قبل
26

زیرا بهلول فرد دیوثی بود و با این کار میخواست به هارون بفهماند که هیچ عنی نیستی و هیچ گوهی هم نمیتوانی بخوری

1
خودم 1 سال قبل

پاسخ سنگین

3
00dd 2 سال قبل

😑😑😑😑

0
درحال بارگزاری... 2 سال قبل

درست میگی دمت گرم بهلول آدم دیوثی بود 😂😂🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

0
ناشناس 2 سال قبل

😳😂😂😂😂

0
پرسپولیس 2 سال قبل

😂😂😂😂😂

0
ایلیا 2 سال قبل

بشدت با صداقت توضیح دادی آفرین

-2
ناشناس 2 سال قبل

یکم تربیت بد نیست والا

-2
تو چکار اسم من داری بی ادب 2 سال قبل

یکم حیاااااا یک خورده ههههههههههه

نویسنده 2 سال قبل
37

میخواست به هارون بگوید که تو نمیتوانی خواسته های کوچک من را برآورده کنی پس به خودت مغرور نباش تنها کسی میتوان از او خواسته های بزرگ و کوچک را خواست خدا است بنابراین انسان ها باید خواسته هایشان را از خداوند بخواهند.

2
سوگل 2 سال قبل

سلام خیلی خوب بود

2
عالی 2 سال قبل

👏👏👏👏👍👍👍

-2
نویسنده 2 سال قبل

البته خواسته آخری رو حتی خدا هم برآورده نمیکنهتنها راه کارش، یک سری مواد هست که روی پوست میزنن😅😂

نویسنده 2 سال قبل
0

۰

نویسنده 2 سال قبل
-1

kosar

نویسنده 2 سال قبل
0

می خواست ب هارون بگوید شما نمیتوانی از قدرت های خداونه بهره ببری زیرا او خدا است تو نمی توانی نیاز های کوچک من را درست کنی فقط خداوند میتواند خداوند است که مخلوق کل جهان است تو فقط یک پادشاهی

نویسنده 2 سال قبل
0

میخواست به هارون بفهماند که قدرت تو دربرابر خداوند هیچ است و خداوند قدرتمندترین است🙋

نویسنده 2 سال قبل
0

می خواست ضعف و ناتوانی انسان را نشان دهد

نویسنده 2 سال قبل
2

منظور بهلول این بود که تو فقط ادعا میکنی که میتوانی خواسته های من را بر آورده کنی بلکه قدرت ادعایی تو آنقدر نا توان است که نمیتواند خواسته های کوچک من را بر اورده کند و تنها کسی که میتواند این کار را انجام دهد فقط و فقط و فقط خداوند است

نویسنده 2 سال قبل
-2

ببیققق

کوثر 2 سال قبل
0

الان خنده داشت

آرزو 2 سال قبل
0

واااای عاشق این جواب شدم چون فرد دیوثی بود 😂😂😂😂😂

نویسنده 2 سال قبل
-1

کس

نویسنده 2 سال قبل
0

میخواست بفهمونه که هیچکس جای خدا رو نمیگیره *-*

نویسنده 2 سال قبل
1

خخخخخخخخ ما چه بدونیم خخخخ🤭🤭🤭🤭

نویسنده 2 سال قبل
-2

میخواست به او بفهماند که قدرت تو در برابر قدرت خدا هیچ وپوچ است و تو انقدر نباید به خودت مغرور باشی

ناشناس 2 سال قبل
-1

عالی بود

نویسنده 2 سال قبل
0

فهرستجستجو برایتغییر پوستهماگرتا صفحه اصلی|سبک زندگیسبک زندگیجواب فعالیت های درس ۲ پیام های آسمانی هفتم صفحه ۲۶ و ۳۱ و ۳۳پاسخ و حل پرسش های صفحه 17 ، 20 و 21 درس 2 پیام های آسمانی هفتم ؛ گام به گام درس دوم پیام های آسمان هفتم با جوابمطالب پیشنهادیسنجاقاگر خواستی خودرو بخری فقط با ضمانت بخراگر خواستی خودرو بخری فقط با ضمانت بخراز کجا میشه خودرو خرید که ضمانت خرید هم داشته باشه؟از کجا میشه خودرو خرید که ضمانت خرید هم داشته باشه؟هنوز برای کنکور ۱۴۰۱ شروع نکردی؟ با نوبان کلاسینو میتونی جبران کنی!هنوز برای کنکور ۱۴۰۱ شروع نکردی؟ با نوبان کلاسینو میتونی جبران کنی!ماشین دلخواهتو از ” دیوار ” انتخاب کن،چون ضمانت بیمه ایران دارهماشین دلخواهتو از ” دیوار ” انتخاب کن،چون ضمانت بیمه ایران دارهجواب فعالیت های درس 2 دوم پیام های آسمان هفتم ؛ در این نوشته از بخش آموزش و پرورش ماگرتا به پاسخ و جواب سوالات فعالیت کلاسی صفحه ۲۶ و ۳۱ ، خودت را امتحان کن صفحه ۳۱ و پیشنهاد صفحه ۳۳ درس ۲ دوم استعانت از خداوند کتاب پیام های آسمانی هفتم متوسطه اول پرداخته ایم. در ادامه با ما همراه باشید.

نویسنده 2 سال قبل
1

ک..ر

نویسنده 2 سال قبل
0

م

به تو چه 2 سال قبل
-1

برای اینکه میخواست به او بفهماند که تو هیچ کاره هستی و نمیتوانی کاری انجام دهی

نویسنده 2 سال قبل
0

میخواست بگوید خدا بزرگ است و تو کوچک

نویسنده 2 سال قبل
0

سروین: به نظر من میخواست به هارون بفهماند که در برابر قدرت خدا چیزی نیستی و فقط ادعای بزرگی می کنی

نویسنده 2 سال قبل
0

می خواست به هارون اثبات کنه باتمام ادایی که داره توانایی کو چطورین کار را نداردباتشکرسارا علیزاده 😊

نویسنده 2 سال قبل
1

میخواست به هارون بفهماند که خداوند در برابر هارون توانا تر و قوی تر استنازنین

نویسنده 2 سال قبل
0

نمیدانم

نویسنده 2 سال قبل
1

منظورش این بود که تواناای های تو در برابر تواناای خداوند هیچ هست

نویسنده 2 سال قبل
3

جز خدا کسی نمیتونه نیاز های ما رو بر طرف کنه عاشقتم خدا

نویسنده 2 سال قبل
-1

مادره شبانه روز دست کم ده مر تلبه سوره حمد را می خوانیم و در آن می گوییم

نویسنده 2 سال قبل
0

واد فاک

نویسنده 2 سال قبل
0

به نظر من میخوا

نویسنده 2 سال قبل
0

او میخواست به آن بفهماند که او پیش خداوند هیچ است وکار هایی که خدا انجام میدهد برای ما او نمیتواند

نویسنده 2 سال قبل
1

می خواست به هارون بگوید که من تو را نمی پرستم من خدای خودم را می پرستم

نویسنده 2 سال قبل
0

به نظر شما بهلول از این در خواست ها چه منظوری داشت ؟؟؟؟

نویسنده 2 سال قبل
-2

نمیدونم

نویسنده 2 سال قبل
-1

قدرتش در برابر خداوند هیچ است

نویسنده 2 سال قبل
-2

میخواست به هارون انبات کند با تمام ادعایی که دارد توانایی انجام کوچکترین کار ها را دارند

نویسنده 2 سال قبل
1

نمیدونم که اومدم تو سایت

ارمین 2 سال قبل
4

منظور بهلول این است که هیچ کس نمی تواند این کارها را انجام بدهد غیر از خدا

-1
عالییبییی 2 سال قبل

👍👍👍

نویسنده 2 سال قبل
0

میخواست به هارون بفهماند که که قدرت ادعایی تو آنقدر ناتوان است است که نمی توانی خواسته های کوچک من را براور سازینادیا مشایخی

نویسنده 2 سال قبل
0

اااا

نویسنده 2 سال قبل
11

میخواست به هارون رو متوجه کند که ادعایی که تو میکنی انقدر ناتوان است که در برابر قدرت خداوند مهربان هیچ است

نویسنده 2 سال قبل
1

ما در هر شبانه روز دست کم ده مرتبه سوره حمد را می خوانیم ودر ان میگوییم

الناز 😊 2 سال قبل
10

منظور بهول این است که هیچ کس نمیتواند این کار هارا انجام بدهد غیر از خدا ☝☝☝

نویسنده 2 سال قبل
1

منظور بهلول این است که قدرت خداوند قوی تر از قدرت هارون است.

نویسنده 2 سال قبل
-2

بهلدل منظوری نداشت اما میخواست به او سابت کنه که تو هیچ کاری از دستت بر نمیاد

نویسنده 2 سال قبل
-2

من محمد امین رحیم راده هستم پایه هفتم

نویسنده 2 سال قبل
5

درست

نویسنده 2 سال قبل
-2

سلام

نویسنده 2 سال قبل
-2

فقد زر میزنید😒شما ک میزارید یع چی خب بزارید💘اههههه

نویسنده 2 سال قبل
1

به نظرمن بهلول می خواست به خلیفه بفهماند قدرت تودرنزد خدا هیچ است وتو نمی توانی خواسته های کوچک من را براورده کنی وما برای براورده ی خواسته هایمان فقط باید به نزد خدا برویم وفقط به درگاه او دعا کنیم.محمدعلی

محمدعلی 2 سال قبل
1

به نظرمن بهلول می خواست به خلیفه بفهماند قدرت تودرنزد خدا هیچ است وتو نمی توانی خواسته های کوچک من را براورده کنی وما برای براورده ی خواسته هایمان فقط باید به نزد خدا برویم وفقط به درگاه او دعا کنیم.محمدعلی

برای پاسخ کلیک کنید