بین حرکت ابرها و گذشتن زمان چه شباهت هایی وجود دارد؟ صفحه 86 پیام های آسمان هشتم

ارمیتا

با سرعت می‌ گذرند و قابل برگشت نیستند

Mahsa

هر دو در حال گذرند و احساس نمیشوند،ثابت به نظر میرسند.

🙃خدیجه السادات🙃

هردو در حال گذرند وقابل بازگشت یا جبران نیستند

بنده خدا

هر دو در حال گذرند،هردو سریع میگذرند؟جلوی حرکت آنها را نمیتوانیم بگیریم

ناشناس

بین حرکت ابرها و گذشتن زمان چه شباهت هایی وجود دارد

جواب خودت را امتحان کن صفحه ۸۶ کتاب پیام های آسمان پایه هشتم بین حرکت ابرها و گذشتن زمان چه شباهت هایی وجود دارد؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : با سرعت می گذراند و دیگر قابل برگشت و جبران نیستند.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
یکی از بندگان خداوند 1 سال قبل
0

نوچ

صفیه زارع ارنانی 2 سال قبل
0

جواب آزمایش

ناشناس 2 سال قبل
4

بین حرکت ابرها و گذشتن زمان چه شباهت هایی وجود دارد

پوریا 2 سال قبل
0

هردو به سرعت میگذرند و هردو قابل بازگشت نیستند. بعد من اینو تو امتحان نوشتم معلم گفت اشتباه😐😐😐😐

1
اسم 1 سال قبل

مطمئنم معلمتون پیر هست چون قبول نمیکنن😂تو درست مینویسی

هدیه 2 سال قبل
3

بین حرکت ابر ها و گذشت زمان چه شباهت هایی وجود دارد

نازنین 2 سال قبل
0

حرکت ابر ها و گذشتن زمان دو شباهت را بیان کنید

حدیث 2 سال قبل
0

هر دو در به سرعت می گذرند – قابل بازگشت نیستند

Mohi.kh 2 سال قبل
2

دو در حال گذرند ، احساس نمی شوند، ثابت به نظر می رسند .همان گونه که ما متوجه جابه جایی ابرها در آسمان نمی شویم ، زمان نیز بدون توجه و دقت به گذرش از دست می رود

بنده خدا 2 سال قبل
5

هر دو در حال گذرند،هردو سریع میگذرند؟جلوی حرکت آنها را نمیتوانیم بگیریم

یگبای 2 سال قبل
1

نمیدانم

کیشیموتو 2 سال قبل
2

هردو بدون اینکه احساس کنیم در حال گذرند و قابل بازگشت نیستند

جواد خورشیدی 2 سال قبل
3

فرصت ها مانند ابرها می گذرند پس فرصت های خوب را غنیمت شمارید

‍ملینا🕳️💔 2 سال قبل
3

هر دو در حال گذر هستند و قابل جبران نیستند

🙃خدیجه السادات🙃 2 سال قبل
10

هردو در حال گذرند وقابل بازگشت یا جبران نیستند

ارمیتا 2 سال قبل
16

با سرعت می‌ گذرند و قابل برگشت نیستند

Mahsa 2 سال قبل
14

هر دو در حال گذرند و احساس نمیشوند،ثابت به نظر میرسند.

برای پاسخ کلیک کنید