بین حرکت ابرها و گذشتن زمان چه شباهت هایی وجود دارد؟ صفحه 86 پیام های آسمان هشتم

Mahsa

هر دو در حال گذرند و احساس نمیشوند،ثابت به نظر میرسند.

ارمیتا

با سرعت می‌ گذرند و قابل برگشت نیستند

🙃خدیجه السادات🙃

هردو در حال گذرند وقابل بازگشت یا جبران نیستند

ناشناس

بین حرکت ابرها و گذشتن زمان چه شباهت هایی وجود دارد

جواب خودت را امتحان کن صفحه ۸۶ کتاب پیام های آسمان پایه هشتم بین حرکت ابرها و گذشتن زمان چه شباهت هایی وجود دارد؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : با سرعت می گذراند و دیگر قابل برگشت و جبران نیستند.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
یکی از بندگان خداوند 17 روز قبل
0

نوچ

صفیه زارع ارنانی 7 ماه قبل
1

جواب آزمایش

ناشناس 8 ماه قبل
4

بین حرکت ابرها و گذشتن زمان چه شباهت هایی وجود دارد

پوریا 8 ماه قبل
1

هردو به سرعت میگذرند و هردو قابل بازگشت نیستند. بعد من اینو تو امتحان نوشتم معلم گفت اشتباه😐😐😐😐

هدیه 8 ماه قبل
1

بین حرکت ابر ها و گذشت زمان چه شباهت هایی وجود دارد

نازنین 8 ماه قبل
0

حرکت ابر ها و گذشتن زمان دو شباهت را بیان کنید

حدیث 9 ماه قبل
0

هر دو در به سرعت می گذرند – قابل بازگشت نیستند

Mohi.kh 9 ماه قبل
0

دو در حال گذرند ، احساس نمی شوند، ثابت به نظر می رسند .همان گونه که ما متوجه جابه جایی ابرها در آسمان نمی شویم ، زمان نیز بدون توجه و دقت به گذرش از دست می رود

بنده خدا 9 ماه قبل
2

هر دو در حال گذرند،هردو سریع میگذرند؟جلوی حرکت آنها را نمیتوانیم بگیریم

یگبای 9 ماه قبل
1

نمیدانم

کیشیموتو 9 ماه قبل
1

هردو بدون اینکه احساس کنیم در حال گذرند و قابل بازگشت نیستند

جواد خورشیدی 9 ماه قبل
1

فرصت ها مانند ابرها می گذرند پس فرصت های خوب را غنیمت شمارید

‍ملینا🕳️💔 9 ماه قبل
2

هر دو در حال گذر هستند و قابل جبران نیستند

🙃خدیجه السادات🙃 10 ماه قبل
9

هردو در حال گذرند وقابل بازگشت یا جبران نیستند

ارمیتا 11 ماه قبل
15

با سرعت می‌ گذرند و قابل برگشت نیستند

Mahsa 1 سال قبل
15

هر دو در حال گذرند و احساس نمیشوند،ثابت به نظر میرسند.

برای پاسخ کلیک کنید