پاییز برای رنگ آمیزی درختان از چه رنگ هایی استفاده کرد صفحه 14 فارسی چهارم

جواب درک مطلب صفحه ۱۴ کتاب فارسی پایه کلاس چهارم ابتدایی دبستان پاییز برای رنگ آمیزی درختان از چه رنگ هایی استفاده کرد از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

پریچهر : از رنگ های آتشین استفاده کرد، زرد لیمویی، ارغوانی، قرمز روشن.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
نویسنده 4 روز قبل
0

داستانی که کلمه ی رنگ آمیزی دشت برای

نویسنده 4 روز قبل
-1

پاییز برای رنگ آمیزی درختان از چه رنگ هایی استفاده کرد؟

ایدا عربخوانی 4 روز قبل
0

پایز برای رنگ امیزی درختان از چه رنگی استفاده کرد

0
فاطمه کیخا 4 روز قبل

پاییز برای رنگ امیزی درخآن از چه رنگی استفاده کرد

ناشناس 4 روز قبل
-2

پاییز از چه رنگ هایی برای درختان استفاده کرد

0
ناشناس 4 روز قبل

00000

نویسنده 4 روز قبل
-2

اعق

نویسنده 4 روز قبل
0

بگو

نویسنده 4 روز قبل
0

پاییز

نویسنده 4 روز قبل
0

تات

نویسنده 4 روز قبل
1

آتشین

نویسنده 4 روز قبل
0

فاطمه

نویسنده 4 روز قبل
-1

از رنگ: لیمویی، قرمز روشن و ارغوانی

برای پاسخ کلیک کنید