پیامبران به مردم کمک میکردند تا صفحه 16 هدیه های آسمان ششم

نویسنده

پیامبران به ما کمک می کردند تا مسیر و راه خود را به درستی انجام دهیم و از کار و رفتار های زشت پرهیز کنیمشیدا استاد

نویسنده

تامردم به راه راست هدایت شوندوخداراستایش کنند

نویسنده

تا به خداوند یکتا ایمان بیاورند و به راه راست هدایت شوند

🥰🥰

ممنون مهدی

نویسنده

پیامبران به ما کمک میکردند یت پرستی نکنیم و نماز بخانیم و خدا را بپرستیم و سمت کار های زشت و ناپسند نرویم پویا

جواب برایم بگو صفحه ۱۶ کتاب هدیه های آسمان پایه ششم پیامبران به مردم کمک میکردند تا از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : تا راه درست را از نادرست تشخیص دهند و خدای یکتا را بپرستند و سمت گناه و زشتی نروند.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
نازی 1 سال قبل
-2

پیامبران به مردم کمک می کردند تا

ناشناس 1 سال قبل
0

پیامبران مردم را چگونه کمک می کردنند

ناشناس 1 سال قبل
1

الغهتلسفتتنونففغهتتنگ

البنا 2 سال قبل
1

ا

🥰🥰 2 سال قبل
9

ممنون مهدی

ناشناس 2 سال قبل
6

ممنون

🇮🇷🇮🇷 2 سال قبل
5

سلام

نویسنده 2 سال قبل
3

توحید:یکی از اصول دین است احسان

سلام 2 سال قبل
0

خوب است

نویسنده 2 سال قبل
3

خوب بود

نویسنده 2 سال قبل
4

عالی

مارینا 2 سال قبل
0

عالی بوددددددددد

نویسنده 2 سال قبل
1

ممنون

نویسنده 2 سال قبل
10

تامردم به راه راست هدایت شوندوخداراستایش کنند

نویسنده 2 سال قبل
4

پیامبران به مردم کمک می کنند تا آنان را از راه نادرست جدا کنند و آنهارا به راه راست هدایت کنند

Zeinab 2 سال قبل
2

خوب و بد را بشناسند تا با ستمگران مبارزه کرده و یاور مظلومان و نیکوکاران باشند

احسان 2 سال قبل
1

تا مردم خدای یکتا را پرستش و عبادت کنند وآنها را با دستور الاهی آشنا کنند

نویسنده 2 سال قبل
7

پیامبران به ما کمک میکردند یت پرستی نکنیم و نماز بخانیم و خدا را بپرستیم و سمت کار های زشت و ناپسند نرویم پویا

نویسنده 2 سال قبل
0

پیامبران به ما کمک میکردند تا نماز بخانیم و خدا را بپرستیم و سمت کار های زشت و ناپسند نرویم

نویسنده 2 سال قبل
6

خدا را بشناسند، در صلح و آرامش کنار یکدیگر زندگی کنند؛ با عمل به دستورات الهی مسیر صحیح زندگی را بیابند؛ در مقابل ظلم و ستم ساکت ننشیند و با آن مبارزه بپردازند.

0
ستایش 2 سال قبل

-1
ناشناس 2 سال قبل

عالییییییی بودممنونم ازتون که این وبسایت رو تشکیل دارین❤❤❤❤❤❤❤❤

-1
ناشناس 2 سال قبل

درسته عالیییییمن هم برای معلمم این را گفت بودم

نویسنده 2 سال قبل
9

تا به خداوند یکتا ایمان بیاورند و به راه راست هدایت شوند

-1
جینی 2 سال قبل

ممنون عزیزم

نویسنده 2 سال قبل
5

تا مردم به انها ایمان بیاورند

-2
زهرا بهادرخانی 2 سال قبل

زهرا بهادرخانی

ناشناس 2 سال قبل
1

خیلی خراب بود

نویسنده 2 سال قبل
-1

ناشناس

نویسنده 2 سال قبل
-1

تا انسان. را به را درست هدایت کند

نویسنده 2 سال قبل
-1

سلام

نویسنده 2 سال قبل
2

تا انها را به یک راه درست هدایت کنند.

نویسنده 2 سال قبل
1

پیامبرانی را از میان انسان های خوب برگزیده

نویسنده 2 سال قبل
12

پیامبران به ما کمک می کردند تا مسیر و راه خود را به درستی انجام دهیم و از کار و رفتار های زشت پرهیز کنیمشیدا استاد

نویسنده 2 سال قبل
2

کمک نکرد

3
دنیز 2 سال قبل

ممنونم 🥰دست گل تون درد نکنه

نویسنده 2 سال قبل
0

پیامبران به مردم کمک می کردند تا

نویسنده 2 سال قبل
0

پیامبران چگونه به مردم کمک میکردند

نویسنده 2 سال قبل
0

عالییییییی بودممنونم ازتون که این وبسایت رو تشکیل دارین❤❤❤❤❤❤❤❤

ناشناس 2 سال قبل
-2

درسته عالیییییمن هم برای معلمم این را گفت بودم

نویسنده 2 سال قبل
-2

سلام کمک میکرد به راه راست هدایت می کرد

نویسنده 2 سال قبل
0

پیامبران مردم راهنمای میکردند تا چه بشود

نویسنده 2 سال قبل
0

برای همهی شما درسته🥰👏👏

نویسنده 2 سال قبل
-1

امیر عباس نمیدونم

نویسنده 2 سال قبل
0

بله

نویسنده 2 سال قبل
0

تا ابوالفضل

نویسنده 2 سال قبل
0

و هیچ وقت از کمک خدا دریق نکنند

2 سال قبل
0

تا … به سمت گناه نرود ، به خدا ایمان بیاورد ،

نویسنده 2 سال قبل
1

پیامبران به مردم کمک می کنند تا…♕

نویسنده 2 سال قبل
-1

تا مردم راه درست را پیش بروند و خدای واقعی یعنی خدای آسمان و زمین را بپرستند

نویسنده 2 سال قبل
1

تا راه درست را انتخاب کنیم و خدای اصلی یعنی خدای آسمان و زمین را بپرستیم. الهه.

نویسنده 2 سال قبل
0

الهه : تا مردم راه درست را انتخاب کنند و خدای اصلی یعنی خدای آسمان و زمین را بپرستند.

نویسنده 2 سال قبل
0

بهیایتایایتیت

نویسنده 2 سال قبل
1

تا بتوانند کار های درست(خوب)را از کار های نادرست( بد) تشخیص دهندو(خداوند) پاک ویکتا را ستایش و بپرستند.تا به راه راست هدایت شوند و ازگما ها وزشتی ها دور شوند👍👍👍

برای پاسخ کلیک کنید