تحقیق درباره هر یک از فعالیت های بسیج با مشورت مسئولان صفحه 32 آمادگی دفاعی نهم

دانش آموز خسته c:

فعالیت های علمی پژوهشی:با توجه به برگزاری آزمون های علمی و همچنین برگزاری کلاس های مختلف علمی و پژوهشی بسیج توانسته موفقیت های زیادی کسب کندفعالیت های فرهنگی و هنری:بسیج با برگزاری اردو ها و کلاس های مختلف هنری،شادابی و نشاط را در روحیه بسیجیان ایجاد کرده استفعالیت های سیاسی:بسیج نیز مانند همه ی مردم در تمام صحنه های ضروری و راهپیمایی ها حضور فعالی دارد(بچه ها توجه کنین که من جواب این فعالیت رو خیلی خیلی کوتاه نوشتم وگرنه خیلی طولانیه!)

نویسنده

دربسیج کارهای علمی وهنری برگڋار میشود

حنانه ایزدی

عالی

محمد حسین صادقی

محمد حسین صادقیفعالیت های علمی پژوهشی:با توجه به برگزاری آزمون های علمی و همچنین برگزاری کلاس های مختلف علمی و پژوهشی بسیج توانسته موفقیت های زیادی کسب کندفعالیت های فرهنگی و هنری:بسیج با برگزاری اردو ها و کلاس های مختلف هنری،شادابی و نشاط را در روحیه بسیجیان ایجاد کرده استفعالیت های سیاسی:بسیج نیز مانند همه ی مردم در تمام صحنه های ضروری و راهپیمایی ها حضور فعالی دارد(بچه ها توجه کنین که من جواب این فعالیت رو خیلی خیلی کوتاه نوشتم وگرنه خیلی طولانیه!)

نویسنده

در بسیج فعالیت هایی. زیاد دارن. مانند فعالیت در کار های امداد رسانی افعالیت. های. سیاسی.

جواب فعالیت صفحه ۳۲ کتاب آمادگی دفاعی پایه نهم تحقیق درباره هر یک از فعالیت های بسیج با مشورت مسئولان از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

دانش آموز خسته : فعالیت های علمی پژوهشی : با توجه به برگزاری آزمون های علمی و همچنین برگزاری کلاس های مختلف علمی و پژوهشی بسیج توانسته موفقیت های زیادی کسب کند فعالیت های فرهنگی و هنری : بسیج با برگزاری اردو ها و کلاس های مختلف هنری،شادابی و نشاط را در روحیه بسیجیان ایجاد کرده است فعالیت های سیاسی : بسیج نیز مانند همه ی مردم در تمام صحنه های ضروری و راهپیمایی ها حضور فعالی دارد (بچه ها توجه کنین که من جواب این فعالیت رو خیلی خیلی کوتاه نوشتم وگرنه خیلی طولانیه!).

مهدی : فعایت های بسیج : 1) فعالیت های علمی و پژوهشی 2) فعالیت های فرهنگی و هنری 3) فعالیت های سیاسی 4) فعالیت های سازندگی و امداد رسانی 5) فعالیت های ورزشی.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
دانش آموز خسته c: 3 سال قبل
24

فعالیت های علمی پژوهشی:با توجه به برگزاری آزمون های علمی و همچنین برگزاری کلاس های مختلف علمی و پژوهشی بسیج توانسته موفقیت های زیادی کسب کندفعالیت های فرهنگی و هنری:بسیج با برگزاری اردو ها و کلاس های مختلف هنری،شادابی و نشاط را در روحیه بسیجیان ایجاد کرده استفعالیت های سیاسی:بسیج نیز مانند همه ی مردم در تمام صحنه های ضروری و راهپیمایی ها حضور فعالی دارد(بچه ها توجه کنین که من جواب این فعالیت رو خیلی خیلی کوتاه نوشتم وگرنه خیلی طولانیه!)

حنانه ایزدی 3 سال قبل
4

عالی

نویسنده 3 سال قبل
4

دربسیج کارهای علمی وهنری برگڋار میشود

نویسنده 3 سال قبل
3

خوب

نویسنده 3 سال قبل
3

در بسیج فعالیت هایی. زیاد دارن. مانند فعالیت در کار های امداد رسانی افعالیت. های. سیاسی.

نویسنده 3 سال قبل
-2

زمهزجابهجب

نویسنده 3 سال قبل
0

جذلامکامذخذنذ

نویسنده 3 سال قبل
-1

عالیاست کامل و دقیق است

نویسنده 3 سال قبل
0

عالی است این مطلبکامل و دقیقا میباشد و موضوع را مشخص کردهسارینا فلاحی

نویسنده 3 سال قبل
0

به دردم نخورد😐

ناشناس 3 سال قبل
1

…..

نویسنده 3 سال قبل
0

الیسا حاتمیان

نویسنده 3 سال قبل
1

علمی و پژوهشی،ورزشی و …..ومطالب خود عالییییی😄❤️

ناشناس 3 سال قبل
0

عالی

نویسنده 3 سال قبل
0

درباره ی هر یک از فعالیت های بسیج تحقیق کنید

Atena 3 سال قبل
0

عالی

ناشناس 3 سال قبل
1

تحقیق درباره هر یک از فعالیت های بسیج با مشورت مسئولان صفحه 32 آمادگی دفاعی نهمدسته بندی: مطالب درسی, مطالب سایت5,127 بازدیدجواب فعالیت صفحه ۳۲ کتاب آمادگی دفاعی پایه نهم تحقیق درباره هر یک از فعالیت های بسیج با مشورت مسئولان از سایت نکس لود دریافت کنید.

محمد حسین صادقی 3 سال قبل
3

محمد حسین صادقیفعالیت های علمی پژوهشی:با توجه به برگزاری آزمون های علمی و همچنین برگزاری کلاس های مختلف علمی و پژوهشی بسیج توانسته موفقیت های زیادی کسب کندفعالیت های فرهنگی و هنری:بسیج با برگزاری اردو ها و کلاس های مختلف هنری،شادابی و نشاط را در روحیه بسیجیان ایجاد کرده استفعالیت های سیاسی:بسیج نیز مانند همه ی مردم در تمام صحنه های ضروری و راهپیمایی ها حضور فعالی دارد(بچه ها توجه کنین که من جواب این فعالیت رو خیلی خیلی کوتاه نوشتم وگرنه خیلی طولانیه!)

برای پاسخ کلیک کنید