تحقیق اگر خداوند غفار نبود چه اتفاقی می افتاد غفار بودن خدا چه تاثیری در زندگی مردم دارد صفحه 19 پیام های آسمان هشتم

نویسنده

اگر خداوند غفار نبود ما نمی توانستیم توبه کنیم و یا به جهنم می رفتیم برای اینکه خداوند غفار است باید شکر گزار باشیم که میتوانیم توبه و از خداوند تقازای بخشش کنیم

نویسنده

اگر خداوند غفار نبود انسان ها به زندگی نا امید بودن و از وجود داشتن خداوند هیچ درکی نداشتند و همه انسان ها در زندگی غیر ممکن است که خطایی نکنند و هر وقتی هم خطایی از آن سر بزند چون که میدانند کسی نیست که خطای آن ها را ببخشد در نتیجه باعث می شود که خطا های بیشتر انجام بدهنداما با وجود خداوند غفار در دنیا هر کس می توانند این امید را داشته باشه که کسی هست که اگر از ما ناخواسته خطایی سر بزند از خطای ما چشم پوشی کند

F. M

اگر خداوند غفار و بخشنده نبود ما هيچوقت نمتوانستیم توبه کنیم زیرا بی فایده بود چون خدا نمیپذیرفت.از یه طرف هم نباید از غفار بودن خدا سو استفاده کرد چون بعضی گناهان هستن که با توبه هم بخشیده نمیشون.

نویسنده

همه ما میمردیم😂🤣

جواب فعالیت کلاسی صفحه ۱۹ کتاب پیام های آسمان پایه هشتم تحقیق اگر خداوند غفار نبود چه اتفاقی می افتاد غفار بودن خدا چه تاثیری در زندگی مردم دارد از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : اگر خداوند غفار نبود انسان ناامید می شد. بنابراین دیگر برایش توبه کردن و جبران اشتباهاتش معنا نداشت. در نتیجه غفار بودن خداوند باعث می شود انسان امیدوار باشد و اگر خطا و اشتباهی از او سر بزند و از عملکرد خود پشیمان شود، توبه نماید و در صدد جبران اشتباه خود بر آید.

نویسنده : اگر خداوند غفار نبود ما نمی توانستیم توبه کنیم و یا به جهنم می رفتیم برای اینکه خداوند غفار است باید شکر گزار باشیم که میتوانیم توبه و از خداوند تقاضای بخشش کنیم.

پرستش : اگر خداوند وجود نداشت ماانسانها که وجود نداشتیم؛حتی دنیا وجهانی هم برای وجود داشتن ما انسانها هم وجود نداشت.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 2 سال قبل
2

بله

ناشناس 2 سال قبل
1

من فکر میکنم متن شماره سه یعنی همان کادر سبز رنگ که از همت طولانی تر است کمی مشکل دارد...

ناشناس 2 سال قبل
0

اهوم

نویسنده 2 سال قبل
14

اگر خداوند غفار نبود ما نمی توانستیم توبه کنیم و یا به جهنم می رفتیم برای اینکه خداوند غفار است باید شکر گزار باشیم که میتوانیم توبه و از خداوند تقازای بخشش کنیم

1
دختری مهربان 2 سال قبل

اگر خداوند غفار نبود هیچ بنده ی گناهکاری برای جبران اشتباهش امیدی نداشت که توبه کند بنا براین نقش به سزایی در زندگی ما دارد

نویسنده 2 سال قبل
1

خدا بسیار بخشنده است و ما نباید از بخشندگی تش

اگر خداوند غفار نبود‌ همه ی بندگانش را نمی بخشید و همه ی مردم ر 2 سال قبل
1

اگر خداوند غفار نبود همه ی بنده گانش را نمی بخشید و همه ی مردم در عذاب بودن

نویسنده 2 سال قبل
-1

اگر خداوند غفار نبود ما انسان ها طبق آیه ی ۸۲ سوره طه، به درستی هدایت نمی شدیم.

نویسنده 2 سال قبل
-1

اگر خدا غفار نبود هیچ وقت ما نمی توانستیم از گناهان دور بشویم.

Sobhan ss 2 سال قبل
-1

اگر خدا غفار نبود هیچ وقت ما نمی توانستیم از گناهان دور بشویم.

نویسنده 2 سال قبل
-2

مردم میمردند. تاراشیرین زاد

تاراشیرین زاد 2 سال قبل
-2

اگر خداوند وجود نداشت هیچ دنیایی هم برای ما انسان ها وجود نداشت

نویسنده 2 سال قبل
-2

هههههههه

نویسنده 2 سال قبل
2

غفار یعنی:بسیار آمرزنده زیرا خداوند به همه ی گناهکارانی پشیمان شده واعمال شایسته انجام دهنده وعده ی آمرزش داده است. خداوند بخشایشگر نه تنها خطا های کوچک، بلکه همه ی گناهان، وحتی اشتباهات متعدد بندگانش را نیز می آمرزد…

کاوه 2 سال قبل
0

غفار بودن برای حق الله معنی میده حق الناس را حتی خدا هم نمیتونه ببخشه حق مردم مهمه و خدا هم به این حق ارزش قائل شده

نویسنده 2 سال قبل
3

همه ما میمردیم😂🤣

نویسنده 2 سال قبل
2

بله کاملا درسته

نویسنده 2 سال قبل
-2

نا امیدی فراگیر می شود و انسان از توبه کردن و جبران کردن برایش معنا نداشت . غفار بودن خدا موجب امیدواری و جبران خطاها و اشتباهات و توبه می شودنسیبه جبرئیان

نسیبه جبرئیان 2 سال قبل
0

این درست

نویسنده 2 سال قبل
-2

اگر خداوند غفار نبود ما دیگر به زندگی ادامه نمی دادیم وگر هم ادامه می ام با ترس و وحشت چون می ترسیم شاید با اشتباه کوچک به جهنم برویم و اگر هم اشتباه کنیم راه برگشتی نداریم

نویسنده 2 سال قبل
5

اگر خداوند غفار نبود انسان ها به زندگی نا امید بودن و از وجود داشتن خداوند هیچ درکی نداشتند و همه انسان ها در زندگی غیر ممکن است که خطایی نکنند و هر وقتی هم خطایی از آن سر بزند چون که میدانند کسی نیست که خطای آن ها را ببخشد در نتیجه باعث می شود که خطا های بیشتر انجام بدهنداما با وجود خداوند غفار در دنیا هر کس می توانند این امید را داشته باشه که کسی هست که اگر از ما ناخواسته خطایی سر بزند از خطای ما چشم پوشی کند

نویسنده 2 سال قبل
-2

اینطور دنیا بهم می ریخت هر گناهی که میکردیم میرفتیم جهنم

نویسنده 2 سال قبل
2

اگر خدا غفار نبود ما نمی توانستیم توبه کنیم و یا به جهنم می رفتیم برای این که خداوند غفار است و اگر خطااشتباهی از او سر بزند و از عملکرد خود پشیمان شود، توبه نماید و در صدد جبران اشتباه خود بر آید.

محمدحسین 2 سال قبل
1

گر خداوند غفار نبود ما نمی توانستیم توبه کنیم و یا به جهنم می رفتیم برای اینکه خداوند غفار است باید شکر گزار باشیم که میتوانیم توبه و از خداوند تقازای بخشش کنیم

F. M 2 سال قبل
3

اگر خداوند غفار و بخشنده نبود ما هيچوقت نمتوانستیم توبه کنیم زیرا بی فایده بود چون خدا نمیپذیرفت.از یه طرف هم نباید از غفار بودن خدا سو استفاده کرد چون بعضی گناهان هستن که با توبه هم بخشیده نمیشون.

نویسنده 2 سال قبل
-2

پدتو خوردم

نویسنده 2 سال قبل
0

من ب جهنم یرفتیم

نویسنده 2 سال قبل
-1

غفار یعنی بسیار آمورزمده

برای پاسخ کلیک کنید