تحقیق اگر خداوند غفار نبود چه اتفاقی می افتاد غفار بودن خدا چه تاثیری در زندگی مردم دارد صفحه 19 پیام های آسمان هشتم

نویسنده

اگر خداوند غفار نبود ما نمی توانستیم توبه کنیم و یا به جهنم می رفتیم برای اینکه خداوند غفار است باید شکر گزار باشیم که میتوانیم توبه و از خداوند تقازای بخشش کنیم

نویسنده

اگر خداوند غفار نبود انسان ها به زندگی نا امید بودن و از وجود داشتن خداوند هیچ درکی نداشتند و همه انسان ها در زندگی غیر ممکن است که خطایی نکنند و هر وقتی هم خطایی از آن سر بزند چون که میدانند کسی نیست که خطای آن ها را ببخشد در نتیجه باعث می شود که خطا های بیشتر انجام بدهنداما با وجود خداوند غفار در دنیا هر کس می توانند این امید را داشته باشه که کسی هست که اگر از ما ناخواسته خطایی سر بزند از خطای ما چشم پوشی کند

F. M

اگر خداوند غفار و بخشنده نبود ما هيچوقت نمتوانستیم توبه کنیم زیرا بی فایده بود چون خدا نمیپذیرفت.از یه طرف هم نباید از غفار بودن خدا سو استفاده کرد چون بعضی گناهان هستن که با توبه هم بخشیده نمیشون.

نویسنده

اگر خدا غفار نبود ما نمی توانستیم توبه کنیم و یا به جهنم می رفتیم برای این که خداوند غفار است و اگر خطااشتباهی از او سر بزند و از عملکرد خود پشیمان شود، توبه نماید و در صدد جبران اشتباه خود بر آید.

نویسنده

همه ما میمردیم😂🤣

جواب فعالیت کلاسی صفحه ۱۹ کتاب پیام های آسمان پایه هشتم تحقیق اگر خداوند غفار نبود چه اتفاقی می افتاد غفار بودن خدا چه تاثیری در زندگی مردم دارد از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : اگر خداوند غفار نبود انسان ناامید می شد. بنابراین دیگر برایش توبه کردن و جبران اشتباهاتش معنا نداشت. در نتیجه غفار بودن خداوند باعث می شود انسان امیدوار باشد و اگر خطا و اشتباهی از او سر بزند و از عملکرد خود پشیمان شود، توبه نماید و در صدد جبران اشتباه خود بر آید.

نویسنده : اگر خداوند غفار نبود ما نمی توانستیم توبه کنیم و یا به جهنم می رفتیم برای اینکه خداوند غفار است باید شکر گزار باشیم که میتوانیم توبه و از خداوند تقاضای بخشش کنیم.

پرستش : اگر خداوند وجود نداشت ماانسانها که وجود نداشتیم؛حتی دنیا وجهانی هم برای وجود داشتن ما انسانها هم وجود نداشت.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 1 ماه قبل
-1

بله

ناشناس 1 ماه قبل
0

من فکر میکنم متن شماره سه یعنی همان کادر سبز رنگ که از همت طولانی تر است کمی مشکل دارد...

من 1 ماه قبل
-1

خیلی خوب نبود

ناشناس 7 ماه قبل
3

اهوم

نویسنده 11 ماه قبل
10

اگر خداوند غفار نبود ما نمی توانستیم توبه کنیم و یا به جهنم می رفتیم برای اینکه خداوند غفار است باید شکر گزار باشیم که میتوانیم توبه و از خداوند تقازای بخشش کنیم

-2
بنده خدا 11 ماه قبل

اگر خداوند غفار نبود هیچ بنده ی گناهکاری برای جبران اشتباهش امیدی نداشت که توبه کند بنا براین نقش به سزایی در زندگی ما دارد

0
دختری مهربان 11 ماه قبل

اگر خداوند غفار نبود هیچ بنده ی گناهکاری برای جبران اشتباهش امیدی نداشت که توبه کند بنا براین نقش به سزایی در زندگی ما دارد

نویسنده 11 ماه قبل
2

خدا بسیار بخشنده است و ما نباید از بخشندگی تش

اگر خداوند غفار نبود‌ همه ی بندگانش را نمی بخشید و همه ی مردم ر 11 ماه قبل
3

اگر خداوند غفار نبود همه ی بنده گانش را نمی بخشید و همه ی مردم در عذاب بودن

نویسنده 11 ماه قبل
0

اگر خداوند غفار نبود ما انسان ها طبق آیه ی ۸۲ سوره طه، به درستی هدایت نمی شدیم.

نویسنده 11 ماه قبل
0

اگر خدا غفار نبود هیچ وقت ما نمی توانستیم از گناهان دور بشویم.

Sobhan ss 11 ماه قبل
0

اگر خدا غفار نبود هیچ وقت ما نمی توانستیم از گناهان دور بشویم.

نویسنده 11 ماه قبل
0

مردم میمردند. تاراشیرین زاد

تاراشیرین زاد 11 ماه قبل
-1

اگر خداوند وجود نداشت هیچ دنیایی هم برای ما انسان ها وجود نداشت

نویسنده 11 ماه قبل
-1

هههههههه

نویسنده 11 ماه قبل
2

غفار یعنی:بسیار آمرزنده زیرا خداوند به همه ی گناهکارانی پشیمان شده واعمال شایسته انجام دهنده وعده ی آمرزش داده است. خداوند بخشایشگر نه تنها خطا های کوچک، بلکه همه ی گناهان، وحتی اشتباهات متعدد بندگانش را نیز می آمرزد…

کاوه 11 ماه قبل
0

غفار بودن برای حق الله معنی میده حق الناس را حتی خدا هم نمیتونه ببخشه حق مردم مهمه و خدا هم به این حق ارزش قائل شده

نویسنده 11 ماه قبل
-2

اگر خدا نباشد ما انسان ها هم وجود نداریم

نویسنده 11 ماه قبل
3

همه ما میمردیم😂🤣

نویسنده 11 ماه قبل
0

بله کاملا درسته

نویسنده 11 ماه قبل
-1

نا امیدی فراگیر می شود و انسان از توبه کردن و جبران کردن برایش معنا نداشت . غفار بودن خدا موجب امیدواری و جبران خطاها و اشتباهات و توبه می شودنسیبه جبرئیان

نسیبه جبرئیان 11 ماه قبل
0

این درست

نویسنده 11 ماه قبل
-1

اگر خداوند غفار نبود ما دیگر به زندگی ادامه نمی دادیم وگر هم ادامه می ام با ترس و وحشت چون می ترسیم شاید با اشتباه کوچک به جهنم برویم و اگر هم اشتباه کنیم راه برگشتی نداریم

نویسنده 11 ماه قبل
-2

دیگر توبه و جبران اشتباه معنی نداشت و همه به گناهانشان ادامه میدادن و باید به خاطر اینکه خداوند غفار است شکر گزار باشیم

ناشناس 11 ماه قبل
-2

همه انسان های غرق در گناه می شدند و از زحمت خدا ناامید می شدند

نویسنده 11 ماه قبل
4

اگر خداوند غفار نبود انسان ها به زندگی نا امید بودن و از وجود داشتن خداوند هیچ درکی نداشتند و همه انسان ها در زندگی غیر ممکن است که خطایی نکنند و هر وقتی هم خطایی از آن سر بزند چون که میدانند کسی نیست که خطای آن ها را ببخشد در نتیجه باعث می شود که خطا های بیشتر انجام بدهنداما با وجود خداوند غفار در دنیا هر کس می توانند این امید را داشته باشه که کسی هست که اگر از ما ناخواسته خطایی سر بزند از خطای ما چشم پوشی کند

نویسنده 11 ماه قبل
-1

اینطور دنیا بهم می ریخت هر گناهی که میکردیم میرفتیم جهنم

نویسنده 11 ماه قبل
3

اگر خدا غفار نبود ما نمی توانستیم توبه کنیم و یا به جهنم می رفتیم برای این که خداوند غفار است و اگر خطااشتباهی از او سر بزند و از عملکرد خود پشیمان شود، توبه نماید و در صدد جبران اشتباه خود بر آید.

محمدحسین 11 ماه قبل
2

گر خداوند غفار نبود ما نمی توانستیم توبه کنیم و یا به جهنم می رفتیم برای اینکه خداوند غفار است باید شکر گزار باشیم که میتوانیم توبه و از خداوند تقازای بخشش کنیم

F. M 11 ماه قبل
3

اگر خداوند غفار و بخشنده نبود ما هيچوقت نمتوانستیم توبه کنیم زیرا بی فایده بود چون خدا نمیپذیرفت.از یه طرف هم نباید از غفار بودن خدا سو استفاده کرد چون بعضی گناهان هستن که با توبه هم بخشیده نمیشون.

نویسنده 11 ماه قبل
0

پدتو خوردم

نویسنده 11 ماه قبل
0

من ب جهنم یرفتیم

نویسنده 11 ماه قبل
0

غفار یعنی بسیار آمورزمده

برای پاسخ کلیک کنید