تعدادی از کارهای نیک و تعدادی از گناهان را که در این دنیا قابل پاداش و مجازات نباشند ذکر کنید صفحه 60 دین و زندگی دهم

نویسنده

شهادت*جوانمردی*ایثار*خودکشی*قتل*حق مظلوم خوردن

نویسنده

کار نیک:شهادت در راه خدا .رفتن به مسجد .کمک کردن به نیاز مندانگناهان:مجازات کسی که جان هزاران بی گناه را گرفته است://////

نویسنده

هیچ کاری نکردن .میلاد

نویسنده

تحقیق در مورد تعدادی از کارهای نیک و تعدادی از گناهان را که در این دنیا قابل پاداش ومجازات نباشند ذکر کنید

نویسنده

تعدادی از کارهای نیک و تعدادی از گناهان را در این دنیا قابل بخشش مجازات نباشد ذکر کنید

جواب اندیشه و تحقیق صفحه ۶۰ کتاب دین و زندگی پایه دهم تعدادی از کارهای نیک و تعدادی از گناهان را که در این دنیا قابل پاداش و مجازات نباشند ذکر کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 1) کارهای نیک: * مسجد و مدرسه ساختن * شاد کردن دل دیگران * نجات دیگران کارهای بد: * ستم کردن * خودکشی * قتل عمد.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ندا 1 سال قبل
0

کارهای نیک: شهادت در راه خدا، کمک کردن ب نیازمندان، ساختن مدرسه

گناهان: ظلم کردن ب افراد، قتل چندین نفر

نویسنده 2 سال قبل
-1

باید عمل خوب انجام پدهیم پاداش بدیم

-2
ندا 1 سال قبل

اشتباع

نویسنده 2 سال قبل
3

تعدادی از کارهای نیک و تعدادی از گناهان را در این دنیا قابل بخشش مجازات نباشد ذکر کنید

نویسنده 2 سال قبل
5

شهادت*جوانمردی*ایثار*خودکشی*قتل*حق مظلوم خوردن

علی اکبر مزیدی 2 سال قبل
0

کارهای خوب: ۱_کمک به همسایه ۲_جوانمردی ۳_ایثارکارهای بد: ۱_ خودکشی ۲_ مجازات افراد بی گنا ۳_ کشتن افراد از روی نفرت

نویسنده 2 سال قبل
4

هیچ کاری نکردن .میلاد

نویسنده 2 سال قبل
-1

برخی از شاهدان و گواهان در روز قیامت را نام ببرید ۲ مورد

نویسنده 2 سال قبل
4

کار نیک:شهادت در راه خدا .رفتن به مسجد .کمک کردن به نیاز مندانگناهان:مجازات کسی که جان هزاران بی گناه را گرفته است://////

. 2 سال قبل
1

.

mobina 2 سال قبل
2

تحقیق درباره تعدادی از کارهای نیک وتعدادی از گناهان را که در این دنیا قابل پاداش ومجازات نباشند      تُـــو قَوی تَرین نقطه ضعف مَنی

نویسنده 2 سال قبل
3

تحقیق در مورد تعدادی از کارهای نیک و تعدادی از گناهان را که در این دنیا قابل پاداش ومجازات نباشند ذکر کنید

برای پاسخ کلیک کنید