تفاوت آنها در برخورد با ایرانیان چه بوده است؟ صفحه 67 مطالعات اجتماعی هشتم

جواب فعالیت صفحه ۶۷ کتاب مطالعات اجتماعی پایه هشتم تفاوت آنها در برخورد با ایرانیان چه بوده است؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : تفاوت ها: عباسیان سیاست قوم گرایی امویان و برتری دادن اعراب نسبت به ایرانیان را ادامه ندادند، از این رو، در دوران خلافتآنان مقام و موقعیت سیاسی واجتماعی ایرانیان مسلمانان ارتقا یافت و موفق شدند به مناصب بالای حکومتی مثل وزارت،حکومت ولایات و فرماندهی سپاه دست یابند.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
برای پاسخ کلیک کنید