تفاوت و تشابه دو سنگ کنگلومرا و ماسه سنگ را بگویید صفحه 111 علوم هشتم

نوشین

نمدونوم مخو اومدم از شما ها بپرسم انتراااا

نویسنده

هر دو سنگ رسوبی آواری هستند و ذرات آنها توسط ماده ایی به نام سیمان به هم متصل شده اند.

ماریا بهرامی

هردو سنگ رسوبی اواری هستند و از تجمع ذرات درشت روی هم به دست میاینداما سنگ کنگلومرا ذرات خورد شده سنگ دارد ولی ماسه سنگ ذرات ریز تری دارد

جواب فکر کنید صفحه ۱۱۱ کتاب علوم تجربی پایه هشتم تفاوت و تشابه دو سنگ کنگلومرا و ماسه سنگ را بگویید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : هر دو از نوع رسوبی و با قرار گرفتن مواد سیمانی بین ذرات درست شده اند در کنگلومرا اندازه ی ذرات بزرگ تر است.

ماریا بهرامی : هردو سنگ رسوبی اواری هستند و از تجمع ذرات درشت روی هم به دست میاینداما سنگ کنگلومرا ذرات خورد شده سنگ دارد ولی ماسه سنگ ذرات ریز تری دارد.

نویسنده :‌هر دو سنگ رسوبی آواری هستند و ذرات آنها توسط ماده ایی به نام سیمان به هم متصل شده اند.

فروغ نصیری : هردو سنگ سنگ رسوبی آواری هستند و حاصل اجتماع بقایای جانداران در حوضه های رسوبی اند اما باتوجه به شکل.، کنگلومرا ذرات درشت تری دارد و همچنین کاربرد این دو سنگ نیز متفاوت است.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 5 ماه قبل
2

M

ماریا بهرامی 7 ماه قبل
3

هردو سنگ رسوبی اواری هستند و از تجمع ذرات درشت روی هم به دست میاینداما سنگ کنگلومرا ذرات خورد شده سنگ دارد ولی ماسه سنگ ذرات ریز تری دارد

ش 7 ماه قبل
2

نمی والا من اومدم از شما بپرسم

نویسنده 7 ماه قبل
3

هر دو سنگ رسوبی آواری هستند و ذرات آنها توسط ماده ایی به نام سیمان به هم متصل شده اند.

فروغ نصیری 7 ماه قبل
1

هردو سنگ سنگ رسوبی آواری هستند و حاصل اجتماع بقایای جانداران در حوضه های رسوبی اند اما باتوجه به شکل.، کنگلومرا ذرات درشت تری دارد و همچنین کاربرد این دو سنگ نیز متفاوت است

نویسنده 7 ماه قبل
1

هردو از نوع سنگ های رسوبی(اواری )هستند و از مواذ سیمانی بین ذرات تشکیل شده اند و کنگلومرا ذرات بزرگتری دارد.شهریار الماسی

نوشین 7 ماه قبل
5

نمدونوم مخو اومدم از شما ها بپرسم انتراااا

0
ااااا 5 ماه قبل

هردو سنگ سنگ رسوبی آواری هستند و حاصل اجتماع بقایای جانداران در حوضه های رسوبی اند اما باتوجه به شکل.، کنگلومرا ذرات درشت تری دارد و همچنین کاربرد این دو سنگ نیز متفاوت است.

گلی 7 ماه قبل
2

اندازه آنها باهم تفاوت دارد

نویسنده 7 ماه قبل
0

دارای فسیل انو

برای پاسخ کلیک کنید