توضیح دهید چرا اتم در حالت عادی خنثی است؟ صفحه 80 علوم هشتم

الهه

در حالت عادی تعداد پروتن با الکترون برابر است پس اتم خنثی است

ناشناس

چون تعداد بار های مثبت و منفی یعنی تعداد پروتون و الکترون ها با هم برابر است در نتیجه اتم بدون بار الکتریکی یا خنثی است

خا

نمدنوم والا😂

جواب گفت و گو کنید صفحه ۸۰ کتاب علوم تجربی پایه هشتم توضیح دهید چرا اتم در حالت عادی خنثی است؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : در حالت عادی تعداد الکترون با پروتون برابر است پس اتم خنثی است.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
پسر سیاه پوش 1 سال قبل
1

چرا حرف الکی میزنید

خا 2 سال قبل
3

نمدنوم والا😂

سمتگیدمی 2 سال قبل
-1

هویه

ناشناس 2 سال قبل
1

من جواب صفحه ۸۰ را نه نوشتم؟

روژان 2 سال قبل
1

در حالت عادی تعداد پرو تون با الکترون برابر است پس اتم خنثی است

ناشناس 2 سال قبل
3

چون تعداد بار های مثبت و منفی یعنی تعداد پروتون و الکترون ها با هم برابر است در نتیجه اتم بدون بار الکتریکی یا خنثی است

ناشناس 2 سال قبل
0

توضیح دهید چرا اتم در حالت عادی خنثی است

الهه 2 سال قبل
6

در حالت عادی تعداد پروتن با الکترون برابر است پس اتم خنثی است

آیلین 2 سال قبل
-1

تعداد الکترون با نوترون برابر است بنابر این اتم در حالت عادی خنثی است

.... 2 سال قبل
0

چون تعداد بار های مثبت و منفی یعنی تعداد پروتون و الکترون ها با هم برابر است در نتیجه اتم بدون بار الکتریکی یا خنثی است

یلدوک للد افرین 2 سال قبل
-2

کاملا غلط

1
ffff 2 سال قبل

🤨🤨🤨🤨😐😐😐😐😑😑😑😑

نویسنده 2 سال قبل
2

چرا اتم در حالت عادی خنثی است

عرفان رهزادی 2 سال قبل
0

زیراتعدادبارهای مثبت ومنفی یعنی تعداد پروتون ها و الکترون ها در آن با هم برابر است،درنتیجه اتم بدون بار الکتریکی(خنثی)است.

نویسنده 2 سال قبل
2

نمیدانم

فرشته 2 سال قبل
-2

درحالت عادی تعداد پروتن باالکترون برابراست پس اتم خثنی است☺

نویسنده 2 سال قبل
-1

من چیزی نمیدانم

برای پاسخ کلیک کنید