توضیح دهید چرا اتم در حالت عادی خنثی است؟ صفحه 80 علوم هشتم

الهه

در حالت عادی تعداد پروتن با الکترون برابر است پس اتم خنثی است

جواب گفت و گو کنید صفحه ۸۰ کتاب علوم تجربی پایه هشتم توضیح دهید چرا اتم در حالت عادی خنثی است؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : در حالت عادی تعداد الکترون با پروتون برابر است پس اتم خنثی است.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
خا 3 ماه قبل
2

نمدنوم والا😂

سمتگیدمی 6 ماه قبل
0

هویه

ناشناس 6 ماه قبل
1

من جواب صفحه ۸۰ را نه نوشتم؟

روژان 6 ماه قبل
0

در حالت عادی تعداد پرو تون با الکترون برابر است پس اتم خنثی است

raha 6 ماه قبل
-2

چون تعداد بار های مثبت و منفی یعنی تعداد پروتون و الکترون ها با هم برابر است در نتیجه اتم بدون بار الکتریکی یا خنثی است

خسته نباشید

ناشناس 6 ماه قبل
2

چون تعداد بار های مثبت و منفی یعنی تعداد پروتون و الکترون ها با هم برابر است در نتیجه اتم بدون بار الکتریکی یا خنثی است

ناشناس 7 ماه قبل
0

توضیح دهید چرا اتم در حالت عادی خنثی است

الهه 7 ماه قبل
6

در حالت عادی تعداد پروتن با الکترون برابر است پس اتم خنثی است

آیلین 7 ماه قبل
-1

تعداد الکترون با نوترون برابر است بنابر این اتم در حالت عادی خنثی است

.... 7 ماه قبل
0

چون تعداد بار های مثبت و منفی یعنی تعداد پروتون و الکترون ها با هم برابر است در نتیجه اتم بدون بار الکتریکی یا خنثی است

یلدوک للد افرین 7 ماه قبل
-1

کاملا غلط

0
ffff 6 ماه قبل

🤨🤨🤨🤨😐😐😐😐😑😑😑😑

نویسنده 7 ماه قبل
1

چرا اتم در حالت عادی خنثی است

عرفان رهزادی 7 ماه قبل
0

زیراتعدادبارهای مثبت ومنفی یعنی تعداد پروتون ها و الکترون ها در آن با هم برابر است،درنتیجه اتم بدون بار الکتریکی(خنثی)است.

نویسنده 7 ماه قبل
2

نمیدانم

فرشته 7 ماه قبل
-2

درحالت عادی تعداد پروتن باالکترون برابراست پس اتم خثنی است☺

نویسنده 7 ماه قبل
-2

من چیزی نمیدانم

برای پاسخ کلیک کنید