جمعیت ترکیه وافغانستان را باهم مقایسه کنید صفحه 104 مطالعات اجتماعی ششم

زهرا سبزی

عالی بود 🌹🌹

..

جمعیت ترکیه : ۷۳/۰۰۰ و جمعیت افغانستان: ۳۰/۰۰۰/۰۰۰

است.

ترکیه جمعیتی ۲ برابر افغانستان دارد.

مژگان خدابنده لو

عااااااااااااااااااالی بود 🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏

..

جمعیت ترکیه : ۷۳/۰۰۰ و جمعیت افغانستان: ۳۰/۰۰۰/۰۰۰

است.

ترکیه جمعیتی ۲ برابر افغانستان دارد.

دیانا

خیلی خوب بود ☺️

جواب فعالیت صفحه ۱۰۴ کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم جمعیت ترکیه وافغانستان را باهم مقایسه کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : ترکیه 73 میلیون جمیعت دارد که بیش از نیمی از آن ها شهرنشین هستند افغانستان 30 میلیون نفر جمیعت دارد که کمی بیش از 20 درصد آن ها شهرنشین هستند.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
زهرا سبزی 1 سال قبل
6

عالی بود 🌹🌹

دیانا 2 سال قبل
3

خیلی خوب بود ☺️

دیانا 2 سال قبل
2

بله درسته

.. 2 سال قبل
3

جمعیت ترکیه : ۷۳/۰۰۰ و جمعیت افغانستان: ۳۰/۰۰۰/۰۰۰

است.

ترکیه جمعیتی ۲ برابر افغانستان دارد.

.. 2 سال قبل
5

جمعیت ترکیه : ۷۳/۰۰۰ و جمعیت افغانستان: ۳۰/۰۰۰/۰۰۰

است.

ترکیه جمعیتی ۲ برابر افغانستان دارد.

2
دیانا 2 سال قبل

بله درسته

مژگان خدابنده لو 2 سال قبل
3

عااااااااااااااااااالی بود 🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏

برای پاسخ کلیک کنید